Hyundai Belux vindt Partner in Real Garant

Vertrouwen, deskundigheid, ervaring en betrouwbaarheid zijn waarden die  Real Garant dag na dag nastreeft. na dag nastreeft. De garantieverzekeraar staat garant voor een persoonlijke service, aanbiedingen op maat en eersteklas producten. Een garantie die in onzekere automotive tijden heel wat partners, bekende fabrikanten en importeurs een houvast biedt. Ook autoconstructeur Hyundai doet beroep op deze diensten en streeft via haar CarCare(+) onderhoudscontracten onder meer een verhoogde retentie na. Iets wat in tijden van afnemend autogebruik en bijgevolg dalende onderhouds- en naverkoopscijfers geen overbodige luxe is.

Automotive shift

Elektrificatie, autodelen en de zelfrijdende wagen liggen aan de basis van de huidige automotive shift en doet menig autoconstructeur nadenken over het huidige businessmodel. Naast structurele aanpassingen, brengen deze transportmodi immers ook verandering in de naverkoop teweeg. Het onderhoud van wagens wordt hierbij steeds vaker als een vervangings-markt gezien waarin retentie een steeds grotere rol inneemt.

Dalende naverkoopscijfers

Hyundai kan vandaag na afloop van haar vijf jaar standaardgarantie rekenen op een gedegen retentie van 74%. Dit wil zeggen dat slechts ¼ van hun verkochte wagens na de garantieperiode niet meer terugkeert naar de officiële werkplaats. Voorspellingen tonen evenwel aan dat de constructeur tegen 2025, onder meer door de elektrificatie van de wagen, een terugval in omzet zal hebben van om en bij de 50%. Een daling die Hyundai mede door het aanbieden van Real Garant’s onderhoudscontracten wil opvangen en vervol-gens wil verhog.

CarCare(+)

Hyundai tracht operationeel, via het streven naar een hoge klantentevredenheid, goede prijs-kwaliteit verhouding en open-minded communicatie, te anticiperen op de dalende retentiecijfers. Via Real Garant kan het haar dealers echter ook tools aanreiken die de renta-biliteit op termijn op peil zullen houden.  Onder-houdscontracten vormen voor autoconstructeurs en dealers een ideale tool om klanten aan zich te binden en verzekeren zo haast automatisch de retentie. Een bewerkstelliging die in de huidige automotive omgeving geen overbodige luxe is. Bovendien behelst een onderhoudscon-tract een win-winsituatie die zowel klant als constructeur kan behagen. Daar waar de klant gegarandeerd vaste onderhoudsprijzen krijgt, valt de constructeur immers een verhoogde en bovendien verzekerde rentabiliteit ten goede.

Rekening houdend met klantenbehoeften

Hyundai lanceerde de CarCare(+) onderhouds-contracten net voor het autosalon van 2019 en onderwierp deze ondertussen al aan een eerste evaluatie. Toen bleek dat er vooral nood was aan een flexibelere instapmodaliteit voor klanten kon de constructeur rekenen op een meeden-kend Real Garant en stelde de garantieverzeke-raar zich flexibel op. Uiteindelijk werd eenvoudig overgestapt van vier vaste onder-houdsmodellen (van 5 jaar tot 8 jaar)  naar op maat gemaakte onderhoudscontracten waarin optimaal wordt rekening gehouden met het verplaatsingsgedrag van de klant. Door samen met Real Garant rekening te houden met de wensen van de klant kon de ratio op verkochte onderhoudscontracten bovendien worden verhoogd.

Future Proof

Een onderhoudscontract vormt ook de ideale basis om een potentieel dalende retentie bij toekomstige transportmodi zoals autodelen of zelfrijdende voertuigen op te vangen. Omdat de eigendomskosten hierbij aan verschillende gebruikers in rekening worden gebracht, is het raadzaam om de kostenverdeling proactief te berekenen. De vaste prijs brengt hierbij geen verrassingen  mee voor de klant of de platfor-maanbieder en maakt die laatste onderdeel van een voor de constructeur stijgend retentiecijfer.