Aankoop van tweedehandswagens in alle vertrouwen

De aankoop van een tweedehandswagen houdt voor de klant altijd een zeker risico in. Zelfs de zorgvuldigste controle van een voertuig in een vakkundige werkplaats of autobedrijf kan schade in de toekomst niet uitsluiten. Door een garantiebelofte voor tweedehandswagens wordt dit risico geminimaliseerd en krijgt de koper financiële zekerheid voor onverwachte reparatiekosten. Een troef die ook Steve Clabau, zaakvoerder van het Ieperse CC-Cars, dankzij Real Garant kan uitspelen.

Garantie voor tweedehandsvoertuigen

Jonge kwaliteitsvolle tweedehandswagens met 12 maanden garantie, dat is wat het Ieperse CC-Cars haar klanten aanbiedt. De groeiende firma is sinds 2000 actief in het aan- en verkopen van tweedehandswagens die bovendien ook na aankoop welkom blijven voor service en onderhoud. Steve Clabau: “Alle wagens die bij ons te koop staan zijn wagens met minder dan 80.000 kilometer op de teller. Een eigenschap die meteen enig vertrouwen bij de potentiële klant inboezemt. Om dat vertrouwen nog verder op te krikken koos ik enkele jaren geleden voor een samenwerking met garantieaanbieder Real Garant en kan ik mijn klanten vandaag nog meer zekerheid bieden door de bescherming tegen onverwachte reparatiekosten in geval van schade.”

Verkoopargument
De garantieverzekering biedt niet enkel voordeel voor de klant. De verhoogde klantenbinding zorgt op zijn beurt namelijk ook voor een hogere omzet en bijgevolg meer winst voor het autobedrijf. Steve Clabau: “Als ik heel eerlijk ben, zou het voor mij nog steeds voordeliger zijn om de herstellingen gedekt door de garantie zelf te betalen. Zeker als ik alle schadegevallen hier ter plaatse zou kunnen herstellen. Toch zijn er een aantal praktische zaken die me ervan weerhouden daarvoor te kiezen. Zo kan ik mijn wagens, dankzij het internet, verkopen in heel België en kan ik dankzij de garantieverzekering mijn klanten vrij laten in hun keuze van de garage waar de herstelling zal uitgevoerd worden. Bovendien geldt de garantie Europawijd en kan ik tevens voor de klant optioneel een Europese VAB-assistentie afsluiten via Real Garant aan een voordelig tarief. Het gemak voor de klant staat voor mij voorop en levert mij op de lange termijn meer winst op dan dat ik alles zelf zou regelen.” “In de afgelopen jaren is bovendien ook meermaals gebleken dat de garantieverzekering ook kan aangehaald worden als een verkoopargument. Het helpt al eens om twijfelaars over de streep te trekken.”

Garantieclaim?
De afhandeling van een garantieclaim heeft wel wat voeten in de aarde. Meerdere partijen dienen tot een overeenkomst te komen en vervolgens dient ook alles correct afgehandeld en betaald te worden. Steve Clabau is vooral tevreden van de duidelijke en snelle manier van werken van zijn verzekeraar. “Als er een probleem is met de wagen, komt de klant bij ons, of gaat hij naar een garage bij hem in de buurt. Wanneer ik de garantieclaim binnenkrijg, maak ik meteen een bestek op, stuur ik deze door, en weet ik na enkele uren of het defect gedekt wordt door de garantie. Wanneer dat het geval is, neem ik de herstellingskosten op mij, en krijg ik deze nadien terugbetaald. Wanneer de herstelling in een andere garage wordt uitgevoerd, wordt de factuur naar mij gestuurd en betaal ik deze. Bovendien zijn de garantievoorwaarden bijzonder duidelijk waardoor betwistingen tot een minimum herleid worden.”

Correcte prijszetting
Steve Clabau: “Hoewel het afsluiten van garantieverzekeringen een zekere kost met zich meebrengt, biedt het mij toch gemoedsrust en geeft het duidelijkheid naar de klant toe. Bovendien garandeert Real Garant middels een jaarlijkse evaluatie van betaalde premies en schadegevallen een zekerheid dat ik, rekeninghoudend met de geleverde service, nooit teveel premie betaal. Dat is een leuke motivatie en versterkt de drang naar het afleveren van kwaliteit.”

Babette Soetaert, Carfix Editie juni 2020-03