De mens centraal

Real Garant als werkgever

Samen met ons meer bereiken

Met meer dan 150 medewerkers in heel Europa zit Real Garant permanent op de inhaalstrook.
Samen stellen wij maatstaven vast en vinden we onszelf steeds opnieuw uit.
Hier verneemt u wat het betekent om deel uit te maken van het team van Real Garant.

Europese landen

gemotiveerde medewerkers

trouwe klanten

Real Garant als werkgever

Real Garant staat voor een langdurige, eerlijke samenwerking in partnership. Hoogste kwaliteit en een sterke innovatiegeest onderscheiden ons. Deze aspecten weerspiegelen zich in onze bedrijfscultuur. Wederzijds respect en open communicatie maken het mogelijk om ons steeds opnieuw te overtreffen.

Wij stellen alles in het werk opdat onze medewerkers elke dag met plezier naar hun werk komen. Wij scheppen een klimaat waarin medewerkers worden gehoord en gewaardeerd. Korte beslissingslijnen en vlakke hiërarchieën vormen daarbij het fundament van onze interactie. De pijlers van onze onderneming bestaan uit een afwisselende werkomgeving, veel individuele vrijheid en verantwoordelijkheid van het begin af aan.

Om ook in de toekomst koploper te blijven, wordt de technische en sociale competentie van onze medewerkers voortdurend gestimuleerd en verder ontwikkeld. Daarvoor maken we gebruik van individuele maatregelen, talentmanagement, teamgerichte opleidingen en een speciaal programma voor leidinggevenden.

Door de internationale gerichtheid binnen de autosector worden bovendien veelzijdige groeimogelijkheden gegenereerd voor onze medewerkers, en een boeiende werkomgeving over de landsgrenzen heen.

Onze instapmogelijkheden

Bij welke afdeling kunt u uw talenten het best inzetten?
Ontdek het nu!

Wat wij u bieden

Wij werken er voortdurend aan om uw werkplek nog aantrekkelijker te maken, zodat u zich elke dag opnieuw goed voelt.

Zekerheid en flexibiliteit is een belangrijk thema in een arbeidswereld die steeds sneller en complexer wordt. Deze zekerheid kunnen wij u bieden. Bovengemiddelde sociale bedrijfsvoorzieningen en een bedrijfspensioenvoorziening dragen ertoe bij dat onze medewerkers zich beschermd voelen. Bovendien bieden wij onze medewerkers arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur, een 5-daagse werkweek, deeltijdwerk, 20 dagen vakantie en verschillende bijzondere verlofdagen. Daarnaast bieden wij onze medewerkers flexibele werkuren en moderne arbeidsvoorwaarden in de vorm van variabele werktijden. Dit alles draagt bij tot het welbevinden van onze medewerkers en schept een kader om werk en privéleven met elkaar te combineren.

Onderlinge communicatie ligt ons na aan het hart. Wij moedigen kennisoverdracht en uitwisseling binnen de onderneming aan door regelmatige feedback, jaarlijkse gesprekken met de medewerkers, afdelingsvergaderingen en voorlichtingsbijeenkomsten van de bedrijfsleiding. De mening van onze medewerkers is belangrijk voor ons en draagt bij tot de verdere groei van Real Garant. Bovendien worden er regelmatig bedrijfsfeestdagen georganiseerd die de onderlinge relaties in een meer informele sfeer versterken.

Gezondheid is voor ons allemaal het belangrijkste. Daarom bouwen wij ons gezondheidsmanagement permanent verder uit. Met onze wekelijkse fruitleveringen en gratis drank krijgen onze medewerkers ter plaatse een goede omkadering.

Bovendien is personeelsontwikkeling een belangrijke bouwsteen van onze bedrijfsfilosofie. Wij hebben een concept op basis van veelvoudige en levenslange leer- en ontwikkelingsmogelijkheden geïmplementeerd. In nauw overleg tussen leidinggevend personeel en medewerkers worden de ontwikkelingsbehoeften geanalyseerd, potentiële mogelijkheden herkend en gericht gestimuleerd. In uitvoerige externe bijscholingen of opleidingen evenals intern projectwerk, kijkstages of met behulp van online tools, hebt u de mogelijkheid om u professioneel en persoonlijk verder te ontwikkelen.

Voordelen voor medewerkers

Toegankelijkheid voor rolstoelen

Bedrijfspensioenvoorzieningen

Flexibele werkuren

Gezondheidsmanagement in de onderneming

Feedback voor medewerkers

Internettoegang

Fruit en groenten

Bovengemiddelde sociale bedrijfsvoorzieningen

Parking voor personeelsleden

Drank

Bij- en nascholing

Ideeënbus

Kennismaking met de medewerkers

Het team van Real Garant maakt het verschil!
Ons succes hebben we te danken aan de gedreven inzet van onze medewerkers.