Impressum

Real Garant Versicherung AG
Marie-Curie-Str. 3
73770 Denkendorf
Tel.: +49 (0) 711 49063 0
Fax: +49 (0) 711 49063 118
Mail: info@realgarant.com

Bevoegde toezichthoudende instantie
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin)
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
Tel.: +49 (0) 228 4108 0
Fax: +49 (0) 228 4108 1550
www.bafin.de

Voorzitter van de toezichthoudende instantie: Jawed Barna
Directie: Lutz Kortlüke (voorzitter), Horst Nussbaumer, Michael Reuter

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Zetel van de vennootschap: Denkendorf
Kantongerecht Stuttgart (HRB 213642)
Btw-/ondernemingsnr.: DE246063838

Tenzij anders aangeduid is Real Garant Versicherung AG aanbieder van alle telemedia die worden aangeboden op realgarant.com, evenals alle andere telemedia die naar dit impressum verwijzen.

Aanwijzing volgens § 36 van de wetgeving inzake beslechting van consumentengeschillen (VSBG):
Real Garant Versicherung neemt niet deel aan procedures voor geschillenbeslechting voor een bemiddelingsorgaan voor consumentengeschillen.

Vennootschappen van Real Garant Versicherung AG

Real Garant Versicherung AG oefent haar handelsactiviteiten in Duitsland ook uit via dienstverlenende vennootschappen.
Deze website vermeldt de verplichte gegevens voor de belangrijkste vennootschappen van Real Garant Versicherung AG die in Duitsland actief zijn.

Real Garant GmbH Garantiesysteme
Directie: Lutz Kortlüke, Michael Reuter, Horst Nussbaumer
Zetel van de vennootschap: Denkendorf
Kantongerecht: Stuttgart (HRB 213660)
Btw-/ondernemingsnr.: DE180236061

Real Garant in Europa

In Europa zijn we actief op het vlak van vrijheid van vestiging en vrijheid van dienstverlening. Deze website vermeldt de verplichte gegevens voor deze activiteiten.

 

Oostenrijk
Real Garant Versicherung AG
Vestiging Oostenrijk
Perfektastraße 73/2/2
1230 Wenen

Rechtsvorm: Vestiging
Zetel van de vestiging: Wenen
Rechtbank van Koophandel Wenen FN 216956d
Btw-/ondernemingsnr.: ATU61037425
Hoofdgevolmachtigde: Mag. Michael Erb

Voor de vestiging Oostenrijk bestaat er naast het toezicht door de Duitse “Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht” (zie hoger) bijkomend het beperkte juridische toezicht door de “Finanzmarktaufsicht” (FMA), Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Wenen.

 

Real Garant GmbH Garantiesysteme
Vestiging voor Oostenrijk
Perfektastraße 73/2/2
1230 Wenen

Rechtsvorm: Vestiging
Zetel van de vestiging: Wenen
Rechtbank van Koophandel Wenen FN 444626m
Btw-/ondernemingsnr.: ATU70254618
Permanente Vertegenwoordiger: Mag. Michael Erb

Aanwijzing volgens § 19 van de federale wetgeving over alternatieve geschillenbeslechting in consumentenaangelegenheden: De vestigingen in Oostenrijk nemen niet deel aan alternatieve procedures voor de beslechting van consumentengeschillen.

 

België

Real Garant Versicherung AG
Vestiging België
Manta 12
9250 Waasmunster

Rechtsvorm: Vestiging
Zetel van de vestiging: Waasmunster
Btw-/ondernemingsnummer: 0478.766.858
Btw-nr.: BE0478766858
Hoofdgevolmachtigde: Wim Vanackere

Voor de vestiging België bestaat naast het toezicht door de Duitse “Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht” (zie boven) bijkomend het beperkte juridische toezicht door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel evenals de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

 

Real Garant GmbH Garantiesysteme
Vestiging België
Manta 12
9250 Waasmunster

Rechtsvorm: Vestiging
Zetel van de vestiging: Waasmunster
Btw-/ondernemingsnummer: 0680.483.704.
Btw-nr.: BE0680483704
Permanente Vertegenwoordiger: Wim Vanackere

Aanwijzing volgens EU-richtlijn 2013/11 van 21.05.2013 over alternatieve beslechting van consumentengeschillen: De vestiging voor België neemt niet deel aan een alternatieve procedure voor de beslechting van consumentengeschillen.

 

Spanje

Real Garant España, S.L.
Fuerteventura, 4; 2ª Planta Modulo 7
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)

Rechtsvorm: Eenpersoonsvennootschap
Zetel van de vennootschap: 28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Handelsregister van Madrid, deel 17339, bladzijde 121, blad M-297.441
Btw-nr.: ESB07756034
Vertegenwoordiger van de directie: Lutz Kortlüke

Aanwijzing volgens EU-richtlijn 2013/11 van 21.05.2013 over alternatieve beslechting van consumentengeschillen: Real Garant España, S.L. neemt niet deel aan een alternatieve procedure voor de beslechting van consumentengeschillen.

 

Italië

Real Garant Versicherung AG
Vestiging Italië
Via Enrico Fermi 11A
37135 Verona

Rechtsvorm: Vestiging
Zetel van de vestiging: Verona
Cammerao di commerico industria artigianato e agricoltura di Verona, Numero REA VR-432966
Btw-nr.: IT10122640963
Hoofdgevolmachtigde: Domenico Soldo

Voor de vestiging Italië bestaat naast het toezicht door de Duitse “Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht” (zie boven) bijkomend het beperkte juridische toezicht door de “Instituto per vigilanzasulle assicurationi” (IVASS), Via del Quirimaie 21, 00187 Roma.

Aanwijzing volgens EU-richtlijn 2013/11 van 21.05.2013 over alternatieve beslechting van consumentengeschillen: De vestiging voor Italië neemt niet deel aan een alternatieve procedure voor de beslechting van consumentengeschillen.

 

In het kader van het dienstverleningsverkeer is Real Garant Versicherung AG actief in de volgende landen. Naast het toezicht door de Duitse “Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht” (zie hoger) is er bijkomend het beperkte juridische toezicht door de desbetreffende nationale toezichthoudende instanties.

Nederland

Autoriteit Financiële Markten
Postbus 11723
1001 GS Amsterdam

De Nederlandsche Bank
Postbus 98
1000 AB Amsterdam

In Nederland nemen wij deel aan de procedure van Het Financiële Klachteninstituut.

 

Luxemburg

Commissariat des Assurances
7, boulevard Joseph II
1840 Luxemburg

 

Hongarije

Magyar Nemzeti Bank
1054 Boedapest
Szabadsá tér 9

 

Tsjechische Republiek

Česká Národní Banka
Na Přikopĕ 28
115 03 Praag 1

 

Italië

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
Via del Quirinale 21
00187 Rome

 

Spanje

Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
Paseo de la Castellana, 44
28046 Madrid

 

Aanwijzing volgens EU-richtlijn 2013/11 van 21.05.2013 over alternatieve beslechting van consumentengeschillen evenals § 36 van de wetgeving inzake beslechting van consumentengeschillen (VSBG): In bovenvermelde landen nemen wij met uitzondering van Nederland niet deel aan een alternatieve procedure voor de beslechting van consumentengeschillen.