Отказ от отговорност

Условия за ползване и правна информация

Съдържание на уебсайта
Целта на информацията, съдържаща се в този уебсайт, е първоначално запознаване с нашите продукти и услуги. За отделни характеристики на продуктите, моля, вижте договорните документи и общите условия на съответните продукти. Информацията на уебсайтовете не замества предоставените консултации по конкретните случаи от съответните технически експерти. Real Garant Versicherung AG и Real Garant GmbH Garantiesysteme не носят отговорност за вреди, произтичащи от използването на съдържанието на тези уебсайтове.

Извършихме внимателно проучване на съдържанието на тези уебстраници. То се проверява и редактира редовно с оглед на неговата актуалност и пълнота. Същевременно не можем да изключим възможността за грешка. Следователно не гарантираме актуалността, пълнотата или точността на предоставената информация и известия.

 

Използване на търговски марки, лога и съдържанието на тези уебстраници
Търговските марки и лога на Real Garant Versicherung AG и Real Garant GmbH Garantiesysteme, използвани на тези уебстраници, са защитени от закона за търговските марки. Използването на търговските марки и логата на Real Garant Versicherung AG и Real Garant GmbH Garantiesysteme, както и съдържанието на тези уебсайтове – дори на извадки от същите – не се разрешава без нашето изрично писмено съгласие.

 

Връзки към други уебсайтове
Доколкото нашите уебстраници са свързани с други уебсайтове, с настоящото Ви информираме, че съдържанието на тези уебсайтове не е проверено и не носим отговорност по отношение на това съдържание.

Известие съгласно Директива 2013/11 на ЕС от 21/05/2013 г. относно Закона за алтернативно решаване на потребителски спорове

Real Garant Versicherung AG и Real Garant GmbH Garantiesysteme не участват в процедури за решаване на спорове пред потребителски арбитражен съвет и нямат задължение да го направят. Това се отнася за всички страни, в които извършваме дейност, с изключение на Нидерландия.

Verein Versicherungsombudsmann e.V., Берлин
Real Garant Versicherung AG не е член на Versicherungsombudsmann e.V., Берлин.

 

Гаранция „Мобилност“
В Германия нашата застраховка гаранция „Мобилност“ се предлага чрез нашия партньор Europ Assistance Versicherungs AG, Infanteriestrasse 11, 80797 Munich, Germany.

В Белгия нашата застраховка гаранция „Мобилност“ се предлага чрез нашия партньор AXA Assistance Benelux, Avenue Louise 166, B1-1050 Brussels, Belgium.

В Австрия нашата застраховка гаранция „Мобилност“ се предлага чрез нашия партньор Europ Assistance Holding Irish Branch, 13-17 Dawson Street, Dublin 2, Ireland.

В Испания нашата застраховка гаранция „Мобилност“ се предлага чрез нашия партньор IMA IBÉRICA, C/Julián Camarillo, 29, 28037 Madrid.

 

Длъжностно лице по защита на данните
Задълженията на длъжностното лице по защита на данните се администрират от отговорника за защита на неприкосновеността на личния живот на групата в Zurich Insurance Group, Германия. Моля, изпращайте Вашите запитвания на адрес:

Zurich Group Germany
Group Privacy
53096 Bonn, Germany