Изграждане на доверие

За партньори

За нашите партньори

Real Garant Versicherung AG има дългогодишен опит в изграждане на лоялност на клиентите и предоставяне на гаранции в автомобилната индустрия. Днес ние сме един от водещите доставчици на програми за лоялност на клиентите в Европа в автомобилната търговия. Ние не само поддържаме ежедневни контакти с хиляди дилърски центрове и сервизи, но сме и надежден партньор на авторитетни производители, вносители и асоциации на дилъри!

Искате да научите повече за Real Garant като застраховател и доставчик на услуги или за ползите от партньорство с нас?
Дошли сте на правилното място.

Вашият застраховател и доставчик на услуги

В раздел „Вашият застраховател и доставчик на услуги“ ще научите повече за Real Garant и ползите за нашите партньори.

В случай на застрахователна претенция

Партньорите ни могат да намерят информация какво трябва да направят в случай на възникнала щета и какво е важно да запомнят
в раздел „В случай на повреда“.

Местни центрове за контакт

Търсите служител на Real Garant, който да отговори на въпросите Ви?

Информация за изтегляне

Оттук можете да изтеглите важни документи като формуляри за прехвърляне на гаранции, доклади за повреди и др.

Вход за партньори

Натиснете тук за бърз достъп до нашата Система за управление на гаранциите (Warranty Management System (WMS)) и управление на Вашите гаранции.

ЧЗВ

В раздел „ЧЗВ“ отговаряме на най-важните въпроси,
свързани с нашите
продукти и услуги.