Сигурност, гарантирана

За собственици на автомобили

Сигурност за собствениците на автомобили

Обмисляте покупката на автомобил?
Ако е така, разумно е да научите повече за гаранциите.
Въпреки най-обстойния преглед, понякога автомобилите имат дефекти или са повредени.
Гаранцията от Вашия дилърски център може да Ви предпази от неочаквани разходи за ремонт.

В този раздел ще научите всичко, което трябва да знаете за гаранциите.

Сигурност на автомобила

Научете повече за гаранциите и ползите от тях и как можете да закупите гаранция за своя автомобил.

care4mobility

С нашето приложение care4mobility държите в дланта си важна информация за автомобила и гаранцията Ви.
Прочетете за останалите функции тук.

В случай на застрахователна претенция

Автомобилът Ви има дефект или е повреден? Ще Ви покажем как да приложите бърз и прост процес на уреждане на застрахователната Ви претенция.

ЧЗВ

Какво трябва да направя при щета? Какво се случва с гаранцията ми, ако продам автомобила си?
Тук ще намерите отговори на широк кръг от въпроси относно гаранциите.