1) Jak se cítíte po nominaci v soutěži o nejvýkonnějšího manažera roku 2015?
Účast v soutěži, která hodnotí výkony manažerů na automobilového trhu, je pro mě pocta i výzva zároveň. Opětovná nominace pro nás ale je i signálem, že jsme na trhu s automobily nejen prorazili, ale navíc jsme se stali významným aktérem v oblasti posílení vazeb se zákazníky a dokázali jsme se prosadit.
I když si nominace velmi cením, chci zdůraznit, že za úspěchem společnosti stojí především všichni naši zaměstnanci, kteří každý den uvádějí do praxe filozofii společnosti, zejména myšlenku úzkého kontaktu se zákazníky a orientaci na poskytování služeb.

2.) Jak důležitý bude pro vás a váš tým úzký kontakt a férová spolupráce v roce 2016?
Naše společnost vznikla jako pojišťovna, ale obchodní model se zaměřuje na poskytování služeb obchodním partnerům. Posilování vztahu se zákazníky pro Real Garant znamená, že vyvíjíme produkty, které zákazníky připoutávají k prodejcům. I prodejce chceme podporovat tak, aby bylo posílení vztahu se zákazníky co nejefektivnější. Zde považuji za důležité především naše služby. S našimi produkty chceme dosáhnout toho, aby se aktivity pro posílení vazeb se zákazníky staly pro naše partnery běžnou součástí pracovního dne, protože tak mohou položit stabilní základy pro budoucí výnosy.

3.) Jakou pozitivní zprávu máte pro obchodní partnery do roku 2016 pro úspěšnou spolupráci s vámi reprezentovanou společností?
Přes mnohé těžká témata, která se objevila v politické oblasti, a i přes aféru se škodlivými výfukovými plyny, která v konečném důsledku doufejme nebude mít stejně škodlivý vliv i na německý automobilový průmysl, je letos reálné, že se nám podaří zákazníky nadchnout pro automobily. Přispívá k tomu především dobrá ekonomická situace, která celkově posiluje kupní sílu lidí.
Zároveň bude však pro prodejce těžší dosáhnout výnosů, které by jim umožnily obstát v konkurenci a investovat do budoucnosti. Je proto důležité proměnit opravdu všechny potenciální příjmy. Důležitou oblastí je široké pole dlouhodobých vztahů se zákazníky. Právě zde může Real Garant výrazně zlepšit využívání záručních produktů a přispět k efektivnímu posílení vztahů se zákazníky, které přinese dodatečné příjmy. U speciálních témat by se prodejci automobilů měli obracet na specialisty. Měli by však jasně formulovat požadavek, aby spolupráce přinášela přidanou hodnotu vlastní společnosti.
Real Garant v posledních letech intenzivně investoval do inovativních produktů a základů pro budoucí úspěchy, jejichž cílem je v konečném důsledku zákazníky dlouhodobě připoutat k prodejci. Prodejci automobilů si tedy v současnosti mohou vybrat z široké nabídky produktů. Samozřejmě je také důležité, aby byly tyto nástroje dobře zavedeny. Proto nabízíme průběžné školení zaměstnanců, rychlou a jednoduchou likvidaci pojistných a servisních událostí a podrobnou analýzu údajů o zárukách a servisu, kterou provádíme společně s partnerskými prodejnami. Tak zajistíme i úspěšnou implementaci.
Čím efektivněji pracuje každé oddělení, tím vyššího výnosu může prodejna dosáhnout. Tvrdá práce v napínavém prostředí automobilů nemůže zůstat jen koníčkem, ale musí být i podnikáním, které se vyplatí.

4.) Jak důležitou roli bude v roce 2016 hrát podpora ziskovosti a tržeb obchodních partnerů?
Své úvahy u třetí otázky bych na tomto místě rád doplnil konstatováním, že cílem všech našich produktů je přimět zákazníky k návratu do prodejny. Jedná se přitom o osvědčené produkty, jako například různé formy záruky – od klasické 12měsíční záruky na osobní auta, dodávky a nákladní auta až po sofistikované modely dlouhodobých záruk jako například programy Cars+5 a Marathon a služby zajištění mobility. V následujícím roce k nabízeným produktům přibude servisní smlouva pro nové a ojeté vozy.
Jsme hluboce přesvědčeni o tom, že naše produkty mohou významně ovlivnit zisk našich obchodních partnerů. Úspěch samozřejmě vždy závisí na tom, jak účinně je prodejny budou schopné využívat. Naším cílem je dlouhodobé partnerství, v tomto směru jsou naše služby zaměřeny na společný úspěch a spokojené zákazníky, kteří se vracejí do prodejny.

5.) Co můžete obchodním partnerům nabídnout v počátečních měsících roku 2016?
Kreativita a nadšení z inovace, které nás neustále motivují. Řídíme se mottem: „Real Garant je více, než jen poskytovatel pojištění záruky!“ Nápady našich partnerských prodejen a vlastní myšlenky neustále kreativně přetváříme v nové nástroje k posílení vazby zákazníků nebo je využíváme ke zlepšování stávajících produktů.
Na počátku roku 2016 chceme uvést na trh servisní produkt, který by naše partnerské prodejny mohly nabízet nejen na nové vozy – zde výrobci často nabízejí vlastní řešení – ale i v segmentu ojetých vozů. Tato novinka se týká všech značek. Efekt připoutání zákazníka, který u záruk nastává při vzniku škody, zde využíváme i u servisních prohlídek (včetně zahraničních značek).
V této souvislosti jsme navrhli aplikaci pro chytré telefony, která je určena pro koncové uživatele. „care4mobility“. I to je absolutní novinka, kterou koncovým uživatelům nabízíme jako první. Přes aplikaci budou mít u záruk i servisních smluv přístup k údajům o smlouvě i prodejci, a brzy jej aplikace upozorní i na důležité termíny v souvislosti se zárukou a servisem. Víc informací o nové aplikaci najdete na www.care4mobility.com.

6.) Co byste ještě chtěl vzkázat obchodním partnerům do prvních měsíců roku 2016?
Právě v dobách uprchlických vln a teroristických útoků je pro nás více než kdy jindy důležité, abychom se jako firma angažovali i v sociální oblasti. Jednou za rok proto svlékneme obleky, odložíme notebooky a vyměníme je za montérky a kladivo. Náš mateřský koncern Zurich Versicherung zaštiťuje projekt „Pomocné ruce“. Působištěm Real Garant je
Farma pro mládež v Esslingenu. Je to dobrodružné hřiště se zvířaty a pedagogickým dozorem. Spoluúčastí na projektu podporujeme rozvoj dětí a mládeže.