Vyloučení odpovědnosti

Podmínky použití a právní upozornění

Obsah těchto webových stránek
Informace nabízené na těchto webových stránkách slouží k obeznámení a informování o našich produktech a službách. Informace o charakteristikách jednotlivých produktů najdete v podkladech k smlouvě a všeobecných obchodních podmínkách a smluvních podmínkách těchto produktů. Informace uvedené na těchto stránkách nemohou nahradit individuální poradenství od specialistů v konkrétních případech. Společnosti Real Garant Versicherung AG a Real Garant GmbH Garantiesysteme nenesou žádnou odpovědnost za škody, způsobené používáním obsahu těchto webových stránek.

Obsah těchto stránek jsme pečlivě přezkoumali. Pravidelně kontrolujeme jeho aktuálnost a úplnost a v pravidelných intervalech jej přepracováváme. Nemůžeme však vyloučit případné chyby. Proto nepřebíráme žádnou odpovědnost za aktuálnost, úplnost a správnost prezentovaných informací a rad.

 

Použití značek, log, využití obsahu této webové stránky
Značky a loga Real Garant Versicherung AG a Real Garant GmbH Garantiesysteme použitá na těchto stránkách jsou ochrannými známkami. Použití značek a log Real Garant Versicherung AG a Real Garant GmbH Garantiesysteme a obsahu těchto webových stránek – i ve zkrácené podobě – je dovoleno pouze s naším výslovným písemným souhlasem.

 

Odkazy na jiné webové stránky
U případných odkazů z těchto stránek na jiné webové stránky upozorňujeme na to, že jsme obsah těchto jiných webových stránek nekontrolovali a vylučujeme odpovědnost za obsah jiných webových stránek.

Poučení dle směrnice ES 2013/11 z 21.05.2013 o alternativním řešení spotřebitelských sporů

Real Garant Versicherung AG a Real Garant GmbH Garantiesysteme nenabízejí alternativní řešení spotřebitelských sporů a není to jejich povinností. To platí pro všechny země působnosti s výjimkou Holandska.

Sdružení Versicherungsombudsmann e.V., Berlin
Real Garant Versicherung AG není členem sdružení Versicherungsombudsmann e.V., Berlin.

 

Záruka mobility
Pojištění záruky mobility v Německu nabízíme prostřednictvím našeho partnera Europ Assistance Versicherungs AG, Infanteriestraße 11, 80797 München.

Pojištění záruky mobility v Belgii nabízíme prostřednictvím našeho partnera AXA Assistance Benelux, Avenue Louise 166, B1-1050 Bruxelles, Belgie.

Pojištění záruky mobility v Rakousku nabízíme prostřednictvím našeho partnera Europ Assistance Holding Irish Branch, 13-17 Dawson Street, Dublin 2, Irsko.

Pojištění záruky mobility ve Španělsku nabízíme prostřednictvím našeho partnera IMA IBÉRICA, C/Julián Camarillo, 29, 28037 Madrid.

 

Inspektor ochrany údajů
Úkoly inspektora ochrany údajů přebírá podnikový inspektor ochrany údajů skupiny Zurich Deutschland. Otázky prosím zasílejte na:

Zurich Gruppe Deutschland
Konzerndatenschutz
53096 Bonn