Úspěch se zárukou

Profil společnosti

Seznamte se s Real Garant

Nabízíme posilování vztahů se zákazníky – kompetentně a z přesvědčení!
V uplynulých letech se Real Garant stal z běžného poskytovatele pojištění záruky specialistou na posílení vztahů se zákazníků. V profilu společnosti najdete všechny důležité informace o naší společnosti.
Najdete tu informace o našem akcionáři Zurich, dozvíte se více o našich hodnotách a filozofii a můžete si prohlédnout výsledky posledních let nebo se podívat na organizační schéma, zobrazující strukturu společnosti Real Garant.

evropských zemí

motivovaných pracovníků

spolehlivých partnerů

Profil společnosti

Hlavní sídlo Real Garant se nachází v Denkendorf u Stuttgartu. Kromě toho se z kanceláří v Belgii, Španělsku, Itálie a Rakousku staráme o zákazníky v celkem 33 evropských zemích. V 17 zemích jsme zastoupeni lokálně našimi vlastními prodejními a servisními pracovníky. Real Garant Versicherung AG nabízí většinu produktů z portfolia Real Garant, jako například pojištění záruky. 100% dceřiná společnost Real Garant GmbH Garantiesysteme je poskytovatelem služeb v oblasti vlastní záruky givit a poskytovatelem servisní smlouvy. Díky skupině Zurich Deutschland stojí za společností Real Garant Versicherung AG již od roku 2007 silný akcionář s bohatou historií.

Nvzájem se známe – jako středně velká společnost propagujeme kulturu krátkých cest, plochých hierarchií a úzké spolupráce. Za rychlý růst vděčíme schopnostem a nadšení našich více než 150 pracovníků. Věří nám již více než 7.300 partnerů, kteří s naší pomocí posilují vazby se zákazníky a v dlouhodobém horizontu tak zvyšují svůj zisk

Nabízíme různé produkty a služby: Pojištění záruky, vlastní záruka, servisní smlouvy, záruka mobility a naše aplikace pro zákazníky. Nabídka našich produktů je velmi různorodá. Rádi pro vás připravíme individuální nabídku.

v soutěži poskytovatelů záruky
2015

Nejlepší značka v kategorii poskytovatelů pojištění záruky
2016

v soutěži poskytovatelů záruky
2013

ve srovnání manažerů firem na trhu s automobily
2015

ve srovnání služeb poskytovatelů záruky
2011

„U Real Garant partnerství není jen prázdným pojmem, ale každodenní realitou. Potvrzují to i tisíce spokojených obchodních partnerů a nejrůznější oborová ocenění“
rg-podpis

Filozofie společnosti

Záruka z přesvědčení!

Jsme kompetentní a férový partner automobilové branže. Naše produkty a služby přinášejí zákazníkům jistotu.

Našim partnerům – prodejnám aut, opravnám, výrobcům a dovozcům – přinášejí individuální programy záruky účinný nástroj pro posílení vztahů se zákazníky a zvýšení obratu. Zákazníci na oplátku získají od prodejce auta příslib záruky a kvality a vyhnou se neočekávaným nákladům.

Spolu s našimi zaměstnanci určujeme v našem oboru nové standardy. Chceme přinášet stále nová řešení pro posílení vztahu se zákazníky.

Naše jednání se řídí následujícími pěti zásadami:

Jsme orientovaní na zákazníky!

Chceme být v kontaktu s trhem i s partnery. Považujeme se za poskytovatele služeb a poradce, předáváme vědomosti a dělíme se o zkušenosti i přes hranice jednotlivých zemí. Nabízíme našim zákazníkům inovativní jednoduchá řešení a produkty na míru. Individuální servis a kvalitní poradenství jsou pro nás samozřejmostí.

Zůstáváme aktivní!

Jsme středně velká společnost a klademe důraz na plochou hierarchii a rychlé rozhodování. Na změny na trhu reagujeme neustálou adaptací a rozvíjením naší společnosti i její struktury.

Usilujeme o dokonalost!

Každý den usilujeme o to, abychom našim partnerům nabídli to nejlepší řešení pro posílení vztahů se zákazníky. Motivují nás inovativní řešení a portfolio, inspirované zákazníky. Cílů dosahujeme neutuchající aktivitou a neustálým pochybováním, kontrolou a optimalizací. Zlepšení ihned zavádíme do praxe.

Jsme čestní, féroví a myslíme na budoucnost!

Protože chceme růst i nadále, otevřeně komunikujeme a úzce spolupracujeme s partnery. Naše jednání je založeno na dlouhodobé spolupráci a férovém a čestném přístupu. Platné zákony, předpisy a interní směrnice jsou pro nás závazné a dodržujeme je.

Ceníme si svých zaměstnanců!

Nadšení a týmový duch pro nás nejsou jen prázdnými slovy. Motorem úspěchu Real Garant jsou schopnosti a nadšení zaměstnanců společnosti. Základem úspěchu je pro nás samostatná práce v kombinaci s individuálním rozvojem zaměstnanců. Zpětná vazba je pro nás nesmírně důležitá a průběžně se tak učíme.  Je pro nás důležité, abychom vytvářeli zdravé a harmonické pracovní prostředí, ve kterém jsou naši zaměstnanci spokojení.

Zpráva SFCR

SFCR je zkratka pro „Solvency and Financial Condition Report“ (Zpráva o solventnosti a finanční situaci) dle směrnice Solventnost II.
Cílem každé zprávy je informovat veřejnost o finanční situaci pojišťovací společnosti.
V dokumentu najdete témata jako výkonnost společnosti, vedení, profil rizika, posouzení solventnosti a popis řízení kapitálu.

Společnost skupiny Zurich Deutschland

Skupina Zurich Deutschland patří pod globální společnost Zurich Insurance Group.

S příjmy z pojistného (2015) ve výši více než 6,9 miliard eur, investicemi více než 47 miliard eur a přibližně 5.200 zaměstnanci patří Zurich k vedoucím pojišťovnám na trhu neživotních i životních pojištění v Německu.
Nabízí inovativní a prvotřídní řešení, které zahrnují komplexní nabídku pojištění, sociálního zajištění a řízení rizik. Individuální orientace na zákazníka a vysoká kvalita poradenství přitom stojí na prvním místě.
Zurich Insurance Group (Zurich) je vedoucí pojišťovna činná v různých oblastech pojištění, která poskytuje své služby zákazníkům na globálních i lokálních trzích.

Přibližně 55.000 zaměstnanců společnosti Zurich na celém světě nabízí široký výběr produktů a služeb v oblasti životního i neživotního pojištění. K zákazníkům skupiny patří jednotlivci, střední i velké společnosti, ale i nadnárodní koncerny ve více než 170 zemích.
Hlavní sídlo společnosti se nachází ve švýcarském Curychu, kde byla společnost v roce 1872 založena.