Spolehlivá ochrana

Jistota pro vaše vozidlo

Spolehlivá ochrana se zárukou vozidla

Přemýšlíte o koupi auta?
Jako majitelé byste se měli informovat o možnostech záruky. I přes pečlivou kontrolu se na vozidle mohou vyskytnout poruchy nebo závady.
Záruka na vozidlo od prodejny vás ochrání před nečekanými výdaji za opravu.

Zde se dozvíte, proč je záruka užitečná a jak ji uzavřít.

Lét zkušeností

Spolehlivých partnerů

Záručních smluv v ročních intervalech

Slib prodejce

Se zárukou na vůz získáte jako majitel především jedno: jistotu.
Ochráníte se před neplánovanými výdaji, zachováte si likviditu a navíc nebudete muset platit drahé opravy.
Příslib záruky vám poskytuje prodejce a v případě škody vzniká nárok vůči prodejně.

Pokud máte jakékoliv otázky ohledně příslibu záruky, obraťte se na svého prodejce aut, který vám poskytne další informace.

Smluvní vztahy

mezi majitelem vozidla, prodejcem a Real Garant

Majitel vozidla

Majitel vozidla je příjemcem záruky.
Příslib záruky dostanete od svého prodejce, který je i přímou kontaktní osobou.

Prodejce

Prodejce je poskytovatelem záruky.
Poskytuje vám záruku a je přímou kontaktní osobou.

Real Garant

Real Garant je pojistitelem záruky a poskytovatelem služeb. Pojišťujeme příslib záruky vaší prodejny a jsme kontaktní osoba vašeho prodejce.

Výhody, které vám záruka přinese

N

Ochrana před neočekávanými náklady na opravu

Při pojistné události přebírá náklady na opravu poskytovatel záruky.

N

Platnost i v zahraničí

Se zárukou jste pojištěni i v ostatních evropských zemích.

N

Možnost přizpůsobení na míru

Často si můžete sami určit délku platnosti i rozsah záruky.

N

Pojištění až do 12 let

V závislosti na konkrétním typu záruky je možné pojistit vozidla až do stáří 12 let.

N

Možnost kombinace několika produktů

Záruku je možné kombinovat s dalšími produkty jako například servisní smlouvou nebo zárukou mobility.

N

Větší předvídatelnost

V případě škody vám nevzniknou neočekávané náklady a ušetřené finanční prostředky budete moci použít jinde.

N

Pro všechny běžné značky a modely vozidel

Záruku je možné poskytnout na všechny běžné značky a modely vozidel.

N

Ochrana před nečekanými výdaji

Při vzniku škody se vyhnete vysokým výdajům za opravu.

N

Zhodnocení vozidla

S platnou zárukou má vaše vozidlo vyšší hodnotu. To se odrazí i na ceně při případném prodeji.

I přes všechny výhody mějte na paměti všechny platné podmínky záruky.

Uzavřít záruku na vozidlo

Chcete uzavřít záruku na svůj vůz?
Kontaktujte svého oblíbeného prodejce a zeptejte se jej na produkty a služby společnosti Real Garant.

Pokud máte jakékoliv otázky ohledně záruky, navštivte sekci FAQ.