Έντυπο

Real Garant Versicherung AG
Strohgäustrasse 5
73765 Νοϊχάουζεν
Tηλ.: +49 (0) 7158 953 0
Φαξ: +49 (0) 7158 953 118
Email: info@realgarant.com

Εκτελεστική εποπτική αρχή
Ομοσπονδιακή Αρχή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (BAFin)
Graurheindorfer Strasse 108
53117 Βόννη, Γερμανία
Tηλ.: +49 (0) 228 4108 0
Φαξ: +49 (0) 228 4108 1550
www.bafin.de

Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου: Γιάβεντ Μπάρνα
Εκτελεστική Επιτροπή: Λουτς Κορτλίκε (Πρόεδρος), Χορστ Νουσμπάουμερ, Μάικλ Ρόιτερ

Νομική μορφή: Εταιρία
Έδρα της εταιρίας: Νοϊχάουζεν
Επαρχιακό δικαστήριο: Στουτγκάρδη (HRB 213642)
ΑΦΜ: DE246063838

Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, η Real Garant Versicherung AG είναι ο πάροχος όλων των τηλεμέσων που προσφέρονται στον ιστότοπο realgarant.com, καθώς και όλων των άλλων τηλεμέσων που αναφέρονται σε αυτό το έντυπο.

Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 36 του νόμου περί επίλυσης καταναλωτικών διαφορών:
Η Real Garant Versicherung δεν συμμετέχει σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτών.

Εταιρίες της Real Garant Versicherung AG

Η Real Garant Versicherung AG ασκεί μέρος των δραστηριοτήτων της στη Γερμανία μέσω παρόχων υπηρεσιών.
Αυτός ο ιστότοπος περιέχει όλα τα υποχρεωτικά στοιχεία για τις κύριες εταιρείες της Real Garant Versicherung AG που δραστηριοποιούνται στη Γερμανία.

Real Garant GmbH Garantiesysteme
Διοίκηση: Λουτς Κορτλίκε, Μάικλ Ρόιτερ, Χορστ Νουσμπάουμερ
Έδρα της εταιρίας: Νοϊχάουζεν.
Επαρχιακό δικαστήριο: Στουτγκάρδη (HRB 213660)
ΑΦΜ:  DE180236061

Η Real Garant στην Ευρώπη

Στην Ευρώπη, δραστηριοποιούμαστε στο πλαίσιο της ελευθερίας εγκατάστασης, καθώς και στο πλαίσιο των κανόνων ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Αυτός ο ιστότοπος περιέχει τις υποχρεωτικές λεπτομέρειες για αυτές τις δραστηριότητες.

 

Αυστρία
Real Garant Versicherung AG
Υποκατάστημα Αυστρίας
Perfektastrasse 73/2/2
1230 Βιέννη

Νομική μορφή: Υποκατάστημα
Διεύθυνση υποκαταστήματος: Βιέννη
Επαρχιακό δικαστήριο Βιέννης FN 216956d
ΑΦΜ: ATU61037425
Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: Μάικλ Ερμπ, M.A.

Εκτός από την εποπτεία από τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Αρχή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (βλέπε ανωτέρω), το αυστριακό υποκατάστημα υπόκειται επίσης σε περιορισμένο νομικό έλεγχο από την Αυστριακή Αρχή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (Finanzmarktaufsicht, FMA), Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Βιέννη.

 

Real Garant GmbH Garantiesysteme
Υποκατάστημα Αυστρίας
Perfektastrasse 73/2/2
1230 Βιέννη

Νομική μορφή: Υποκατάστημα
Διεύθυνση υποκαταστήματος: Βιέννη
Επαρχιακό δικαστήριο Βιέννης FN 444626m
ΑΦΜ: ATU70254618
Μόνιμος αντιπρόσωπος: Mάικλ Ερμπ, M.A.

Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 19 του ομοσπονδιακού νόμου για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών: Το υποκατάστήμά μας στην Αυστρία δεν συμμετέχει σε εναλλακτικές διαδικασίες επίλυσης καταναλωτικών διαφορών.

 

 Βέλγιο

Real Garant Versicherung AG
Υποκατάστημα Βελγίου
Industriepark West 73
9100 Sint Niklaas

Νομική μορφή: Υποκατάστημα
Διεύθυνση υποκαταστήματος: Sint Niklaas
Αριθμός μητρώου εταιρίας: 0478.766.858
ΑΦΜ: BE0478.766.858
Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: Βιμ Φανάκερε

Εκτός από την εποπτεία από τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Αρχή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (βλ. παραπάνω), το βελγικό υποκατάστημα υπόκειται επίσης σε περιορισμένη νομική εποπτεία από την Autorité des services et marchés financiers (FSMA), Rue de Congrès 12-14, 1000 Βρυξέλλες και την Εθνική Τράπεζα του Βελγίου, Boulevard de Berlaimont 14, 1000 Βρυξέλλες.

Real Garant GmbH Garantiesysteme
Υποκατάστημα Βελγίου
Industriepark West 73
9100 Sint Niklaas

Νομική μορφή: Υποκατάστημα
Διεύθυνση υποκαταστήματος: Sint Niklaas
Αριθμός μητρώου εταιρίας: 0680.483.704
ΑΦΜ: BE0680483704
Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: Βιμ Φανάκερε

Ανακοίνωση σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 2013/11 της 21/5/2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών: Το υποκατάστημά μας στο Βέλγιο δεν συμμετέχει σε εναλλακτικές διαδικασίες επίλυσης καταναλωτικών διαφορών.

 

Ισπανία

Real Garant España, S.L.
Fuerteventura, 4; 2ª Planta modulo 7
28703 San Sebastián de los Reyes (Μαδρίτη)

Νομική μορφή: Μονομελής εταιρία
Έδρα της εταιρίας: 28703 San Sebastián de los Reyes (Μαδρίτη)
Καταχώρηση στο εμπορικό μητρώο της πόλης της Μαδρίτης, τόμος 17339, σελ. 121, φύλλο M-297.441
ΑΦΜ: B-07756034
Διευθύνων αντιπρόσωπος: Λουτς Κορτλίκε

Ανακοίνωση σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 2013/11 της 21/5/2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών: Η Real España, S.L. δεν συμμετέχει σε εναλλακτικές διαδικασίες επίλυσης καταναλωτικών διαφορών.

 

Iταλία

Real Garant Versicherung AG
Υποκατάστημα Iταλία
Via Enrico Fermi 11A
37135 Verona

Νομική μορφή: Υποκατάστημα
Διεύθυνση υποκαταστήματος: Verona
Cammerao di commerico industria artigianato e agricoltura di Verona, Numero REA VR-432966
ΑΦΜ: IT10122640963
Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: Domenico Soldo

Εκτός από την εποπτεία από τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Αρχή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (βλ. παραπάνω), το ιταλικά υποκατάστημα υπόκειται επίσης σε περιορισμένη νομική εποπτεία από την «Instituto per vigilanzasulle assicurationi» (IVASS), Via del Quirimaie 21, 00187 Roma.

Ανακοίνωση σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 2013/11 της 21/5/2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών: Το υποκατάστημά μας στο Iταλία δεν συμμετέχει σε εναλλακτικές διαδικασίες επίλυσης καταναλωτικών διαφορών.

 

Η Real Garant Versicherung AG δραστηριοποιείται ως πάροχος υπηρεσιών στις ακόλουθες χώρες. Εκτός από την εποπτεία από τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Αρχή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (βλ. παραπάνω), οι αντίστοιχες εθνικές εποπτικές αρχές παρέχουν περιορισμένη νομική εποπτεία.

 

Κάτω Χώρες

Autoriteit Financiële Markten
Postbus 11723
1001 GS Άμστερνταμ

De Nederlandsche Bank
Postbus 98
1000 AB Άμστερνταμ

Στις Κάτω Χώρες συμμετέχουμε στο Het Financiële Klachteninstituut.

 

Λουξεμβούργο

Commissariat des Assurances
7, Boulevard Joseph II
1840 Λουξεμβούργο

 

Ουγγαρία

Magyar Nemzeti Bank
1054 Βουδαπέστη
Szabadsá tér 9

 

Τσεχία

Česká Národní Banka
Well Přikopĕ 28
115 03 Πράγα 1

 

Iταλία

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
Via del Quirinale 21
00187 Ρώμη

 

Ισπανία

Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
Paseo de la Castellana, 44
28046 Μαδρίτη

 

Ανακοίνωση σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 2013/11 της 21/5/2013 για την εναλλακτική επίλυσης καταναλωτικών διαφορών και το άρθρο 36 του νόμου περί επίλυσης καταναλωτικών διαφορών (VSBG): Με εξαίρεση τις Κάτω Χώρες, στις προαναφερόμενες χώρες δεν συμμετέχουμε σε καμία εναλλακτική διαδικασία επίλυσης καταναλωτικών διαφορών.