Αποποίηση ευθύνης

Όροι χρήσης και ανακοινώσεις νομικού περιεχομένου

Περιεχόμενο της ιστοσελίδας
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο αποσκοπούν στην παροχή μιας πρώτης εισαγωγής στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Για χαρακτηριστικά μεμονωμένων προϊόντων, ανατρέξτε στα έγγραφα των συμβάσεων και στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις των αντίστοιχων προϊόντων. Οι πληροφορίες σε αυτούς τους ιστότοπους δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές που δίνονται για κάθε περίπτωση από κατάλληλους τεχνικούς εμπειρογνώμονες. Η Real Garant Versicherung AG και η Real Garant GmbH Garantiesysteme δεν αποδέχονται καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση του περιεχομένου αυτών των ιστότοπων.

Έχουμε εξετάσει προσεκτικά το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων. Το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων εξετάζεται και αναθεωρείται τακτικά, ώστε να παραμένει επίκαιρο και ολοκληρωμένο. Ωστόσο, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πιθανότητα σφάλματος. Συνεπώς, δεν παρέχουμε καμία εγγύηση για τον επίκαιρο χαρακτήρα, την πληρότητα ή την ακρίβεια των πληροφοριών και των ανακοινώσεων που παρέχονται.

 

Χρήση εμπορικών σημάτων, λογότυπα και χρήση του περιεχομένου αυτών των ιστοσελίδων
Τα εμπορικά σήματα και τα λογότυπα της Real Garant Versicherung AG και της Real Garant GmbH Garantiesysteme που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις ιστοσελίδες προστατεύονται από το νόμο περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση εμπορικών σημάτων και λογοτύπων της Real Garant Versicherung AG και της Real Garant GmbH Garantiesysteme, καθώς και του περιεχομένου αυτών των ιστότοπων – ακόμη και αποσπασμάτων τους – δεν επιτρέπεται χωρίς τη ρητή γραπτή συναίνεσή μας.

 

Σύνδεση με άλλους ιστότοπους
Στον βαθμό που οι ιστοσελίδες μας συνδέονται με άλλους ιστότοπους, με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων δεν έχει επαληθευτεί και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο άλλων ιστότοπων.

Ανακοίνωση σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 2013/11 της 21/5/2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Η Real Garant Versicherung AG και η Real Garant GmbH Garantiesysteme δεν συμμετέχουν σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτών ούτε υποχρεούνται να το πράξουν. Αυτό ισχύει για όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, με εξαίρεση τις Κάτω Χώρες.

Verein Versicherungsombudsmann e.V., Βερολίνο
Η Real Garant Versicherung AG δεν είναι μέλος του Versicherungsombudsmann e.V. Βερολίνου.

 

Εγγύηση κινητικότητας
Στη Γερμανία, η ασφάλεια εγγύησης κινητικότητας προσφέρεται μέσω του συνεργάτη μας Europ Assistance Versicherungs AG, Infanteriestrasse 11, 80797 Μόναχο, Γερμανία.

Στο Βέλγιο, η ασφάλεια εγγύησης κινητικότητας προσφέρεται μέσω του συνεργάτη μας AXA Assistance Benelux, Avenue Louise 166, B1-1050 Βρυξέλλες, Βέλγιο.

Στην Αυστρία, η ασφάλεια εγγύησης κινητικότητας προσφέρεται μέσω του συνεργάτη μας Europ Assistance Holding Irish Branch, 13-17 Dawson Street, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία.

Στην Ισπανία, η ασφάλεια εγγύησης κινητικότητας προσφέρεται μέσω του συνεργάτη μας IMA IBÉRICA, C/Julián Camarillo, 29, 28037 Μαδρίτη.

 

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
Τα καθήκοντα του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων καθορίζονται από τον Υπεύθυνο Απορρήτου του Ομίλου Zurich Insurance Group της Γερμανίας. Στείλτε τις ερωτήσεις σας στη διεύθυνση:

Zurich Group Germany
Group Privacy
53096 Βόννη, Γερμανία