Κάντε αίτηση τώρα

Ευκαιρίες σταδιοδρομίας

Ξεκινήστε τη σταδιοδρομία σας σήμερα μαζί μας

Στη Real Garant, οι ευκαιρίες σταδιοδρομίας που προσφέρουμε είναι τόσο ποικίλες όσο και τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας.
Οι υπάλληλοί μας μοιράζονται το πάθος για την αυτοκινητοβιομηχανία και την παροχή υπηρεσιών.
Θα χαρούμε να σας παρουσιάσουμε τα διάφορα τμήματα της Real Garant.
Δεν έχει σημασία αν είστε ειδικός στις εγγυήσεις, νέος στον κλάδο ή ειδικός άλλου τομέα.
Ανυπομονούμε να γνωρίσουμε ενθουσιώδη και ικανά άτομα που θέλουν να «πατήσουν γκάζι»!

Ξεκινήστε τη σταδιοδρομία σας μαζί μας ως μαθητευόμενος, εκπαιδευόμενος, πτυχιούχος ή εργαζόμενος επαγγελματίας.
Ποιο τμήμα σάς ενδιαφέρει;

Επιχειρηματική Ανάπτυξη

Το Τμήμα Επιχειρηματικής Ανάπτυξης εντοπίζει, στοχεύει και αναπτύσσει νέους τομείς επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και προετοιμάζει την εταιρία για αλλαγές στην αγορά:

 • Σχεδιασμός, διαχείριση και έλεγχος διατμηματικών έργων
 • Εφαρμογή και βελτιστοποίηση επιχειρηματικών πρακτικών
 • Συντονισμός του κύκλου ζωής των προϊόντων με τη συμμετοχή όλων των σχετικών τμημάτων
 • Διαχείριση και ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου προϊόντων της εταιρίας
 • Εκτέλεση αναλύσεων αγοράς, τάσεων και ανταγωνισμού

 

Ντένκεντορφ/Γερμανία

Τι ψάχνουμε

R

Πνεύμα καινοτομίας

R

Ισχυρές δεξιότητες επικοινωνίας και πειθούς

R

Εννοιολογική, στρατηγική και δομημένη μέθοδος εργασίας

Ντένκεντορφ/Γερμανία, Βιέννη/Αυστρία, Sint Niklaas/Βέλγιο, Μαδρίτη/Ισπανία, Βερόνα/Ιταλία

Απαιτήσεις

Το Τμήμα Απαιτήσεων φροντίζει για την έγκαιρη και απλή επεξεργασία όλων των διακανονισμών απαιτήσεων. Οι αρμοδιότητες στο Τμήμα Απαιτήσεων περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Διαχείριση απαιτήσεων (διακανονισμό, εποπτεία, μελέτη απαιτήσεων)
 • Αξιολόγηση της αληθοφάνειας και, αν είναι απαραίτητο, ανάθεση ενός εκτιμητή
 • Αλληλογραφία με αντιπροσώπους, κατασκευαστές και εμπειρογνώμονες
 • Έλεγχος κόστους

Θα θέλατε να γνωρίσετε έναν συνάδελφο από το Τμήμα Απαιτήσεων;
Κάντε κλικ εδώ, για να δείτε το προφίλ ενός υπαλλήλου.

 

Τι ψάχνουμε

R

Καλή γνώση των μηχανοκίνητων οχημάτων

R

Τρόπος εργασίας που επιδιώκει την εύρεση λύσεων και την ποιότητα

R

Επιμέλεια, ισχυρές δεξιότητες επικοινωνίας και επιθυμία για εργασία γραφείου

Υποστήριξη Πελατών

Το Τμήμα Υποστήριξης Πελατών χειρίζεται τις ερωτήσεις των συνεργατών μας σχετικά με τις συμβάσεις. Οι αρμοδιότητες περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Γραπτή και τηλεφωνική υποστήριξη συμβατικών εταίρων
 • Δημιουργία και αποστολή συμβατικών εγγράφων
 • Διαχείριση δεδομένων προϊόντων και πελατών στο Σύστημα Διαχείρισης Εγγυήσεων (WMS)
 • Αποστολή εγγράφων προϊόντων και διαφημιστικού υλικού
 • Παροχή αριθμητικών στοιχείων, εκτιμήσεων κ.λπ. στους εξωτερικούς μας αντιπροσώπους πωλήσεων

Γνωρίστε έναν συνάδελφο από το Τμήμα Υποστήριξης Πελατών.
Κάντε κλικ εδώ, για να δείτε το προφίλ ενός υπαλλήλου.

 

Ντένκεντορφ/Γερμανία, Βιέννη/Αυστρία, Sint Niklaas/Βέλγιο, Μαδρίτη/Ισπανία, Βερόνα/Ιταλία

Τι ψάχνουμε

R

Μια μέθοδος εργασίας με την εξυπηρέτηση στο επίκεντρο

R

Ισχυρές επικοινωνιακές δεξιότητες και φιλική συμπεριφορά

R

Τρόπος εργασίας που θέτει στο επίκεντρο την εξυπηρέτηση, τα αποτελέσματα και την ποιότητα

Ντένκεντορφ/Γερμανία

Οικονομική Διαχείριση & Διαχείριση Κινδύνων

Το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης & Διαχείρισης Κινδύνων περιλαμβάνει τη λογιστική, τον έλεγχο και τη διαχείριση κινδύνων.
Οι αρμοδιότητες περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Ανάλυση επιχειρηματικής ανάπτυξης και οικονομικό σχεδιασμό
 • Κατάρτιση εκθέσεων μετόχων
 • Κατάρτιση μηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη Real Garant
 • Διευθέτηση όλων των συναλλαγών πληρωμών
 • Εντοπισμό και εκτίμηση των ουσιαστικών κινδύνων της εταιρείας και εισαγωγή μέτρων μείωσης του κινδύνου

 

Τι ψάχνουμε

R

Δεξιότητες στους αριθμητικούς υπολογισμούς

R

Ακρίβεια και εμπορική σκέψη

R

Δομημένη, αναλυτική μέθοδος εργασίας

Ανθρώπινο Δυναμικό

Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού επικεντρώνεται στους υφιστάμενους και μελλοντικούς υπαλλήλους της Real Garant. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Διαβουλεύσεις με τη διοίκηση και το υψηλά ιστάμενο προσωπικό, καθώς και υποστήριξη των υπαλλήλων
 • Διαχείριση της έναρξης απασχόλησης και της αποχώρησης των υπαλλήλων
 • Προσλήψεις
 • Ανάπτυξη προσωπικού και διαχείριση ταλέντων
 • Διαμεσολάβηση με το συμβούλιο των εργαζομένων
 • Σχεδιασμό και διαχείριση προσωπικού

Γνωρίστε έναν συνάδελφο από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού:
Κάντε κλικ εδώ, για να δείτε το προφίλ του.

Ντένκεντορφ/Γερμανία

Τι ψάχνουμε

R

Ευελιξία

R

Κοινωνικότητα και ενσυναίσθηση

R

Διακριτικότητα, διαπραγματευτικές ικανότητες και ισχυρές επικοινωνιακές δεξιότητες

Ντένκεντορφ/Γερμανία

Πληροφορική & Επιχειρηματική Οργάνωση

Οι συνάδελφοι στο Τμήμα Πληροφορικής & Επιχειρηματικής Οργάνωσης είναι υπεύθυνοι για τη συντήρηση και την ανάπτυξη της τεχνικής υποδομής της εταιρείας.

 • Επίβλεψη και τακτική ανάπτυξη του λογισμικού εγγυήσεων WMS
 • Σχεδιασμός, ανάλυση και διαχείριση βάσεων δεδομένων
 • Δημιουργία, αξιολόγηση και βελτιστοποίηση εκθέσεων
 • Έργα
 • Σημείο επικοινωνίας για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την τεχνική υποδομή

Τι ψάχνουμε

R

Ενδιαφέρον για τους υπολογιστές και την τεχνολογία

R

Ευελιξία και οργανωτικές δεξιότητες

R

Αναλυτικός και συστηματικός τρόπος εργασίας που επιδιώκει την εύρεση λύσεων

Νομικά Θέματα & Συμμόρφωση

Το Τμήμα Νομικών Θεμάτων & Συμμόρφωσης εξετάζει και διασφαλίζει τη συμμόρφωση της Real Garant με όλες τις νομικές ρυθμίσεις και τα νομοθετήματα και την τήρησή τους. Οι αρμοδιότητές του περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Παροχή νομικών συμβουλών στη διοίκηση και τα τμήματα
 • Υποστήριξη σε όλα τα νομικά πεδία, ιδίως όσον αφορά τη νομοθεσία περί ασφαλιστικών συμβάσεων και την εποπτική νομοθεσία, καθώς και το γενικό δίκαιο περί συμβάσεων και απασχόλησης
 • Επανεξέταση της τήρησης όλων των νομοθετημάτων και κανονισμών από τη Real Garant
 • Υποστήριξη σε στρατηγικά εταιρικά θέματα
 • Εκπροσώπηση της εταιρείας στο δικαστήριο

 

Ντένκεντορφ/Γερμανία

Τι ψάχνουμε

R

Γενικευμένη εμπειρία

R

Ευσυνείδητος τρόπος εργασίας με την εξυπηρέτηση στο επίκεντρο

R

Διαπραγματευτικές ικανότητες, ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων και ευελιξία

Ντένκεντορφ/Γερμανία

Μάρκετινγκ & Δημόσιες Σχέσεις

Το Τμήμα Μάρκετινγκ & Δημοσίων Σχέσεων είναι το ιδανικό μέρος για ένα δημιουργικό μυαλό. Οι αρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Σύλληψη, παραγωγή και διαχείριση όλων των μέσων προώθησης, π.χ. διαφημίσεις, φυλλάδια ή δώρα
 • Εργασίες σχετικά με τον Τύπο και δημοσιεύσεις
 • Διατήρηση της παρουσίας στο διαδίκτυο
 • Επίβλεψη των εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών
 • Υποστήριξη για τη διοργάνωση εκδηλώσεων

Θα θέλατε να γνωρίσετε έναν συνάδελφο από το Τμήμα Μάρκετινγκ & Δημοσίων Σχέσεων;
Κάντε κλικ εδώ, για να δείτε το προφίλ ενός υπαλλήλου.

Τι ψάχνουμε

R

Δημιουργικότητα

R

Ταλέντο στο σχεδιασμό και δεξιότητες συγγραφής

R

Ισχυρές οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες

Πωλήσεις

Το Τμήμα Πωλήσεών μας επικεντρώνεται στην επιτόπια υποστήριξη συνεργατών και στην αύξηση της πελατείας μας. Οι κύριες αρμοδιότητές του περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Εξειδικευμένη διαβούλευση και υποστήριξη των συνεργατών μας
 • Απόκτηση νέων επαγγελματιών πελατών
 • Διδασκαλία σεμιναρίων κατάρτισης για υπαλλήλους εξυπηρέτησης στις αντιπροσωπείες
 • Έρευνα αγοράς και ανταγωνισμού
 • Εκπροσώπηση της εταιρίας σε εκδηλώσεις προώθησης
 • Σχεδιασμό και υλοποίηση έργων πωλήσεων
 • Ανάπτυξη και επέκταση ενός δικτύου στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας

Θα θέλατε να γνωρίσετε συναδέλφους από το Τμήμα Πωλήσεων;
Κάντε κλικ εδώ, για να δείτε το προφίλ ενός υπαλλήλου.

Γερμανία, Αυστρία, Τσεχία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Ιταλία

Τι ψάχνουμε

R

Πάθος για τις πωλήσεις

R

Δεξιότητες στο κλείσιμο πωλήσεων και επιμονή

R

Δεξιότητες επικοινωνίας και πειθούς και προθυμία για ταξίδια

Ντένκεντορφ/Γερμανία

Ανάληψη Ασφαλιστικών Κινδύνων

Το Τμήμα Ανάληψης Ασφαλιστικών Κινδύνων είναι υπεύθυνο για την εκτίμηση των ασφαλιστικών κινδύνων και τον καθορισμό των κατάλληλων ασφαλίστρων. Στις αρμοδιότητές του συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

 • Σχεδιασμός κάλυψης και υπολογισμός ασφαλίστρων
 • Προσδιορισμός και αξιολόγηση ασφαλιστικών κινδύνων
 • Διαχείριση χαρτοφυλακίου, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης κόστους-οφέλους
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή συστάσεων για εκσυγχρονισμό και αναδιοργάνωση
 • Συμμετοχή στην ανάπτυξη προϊόντων

Γνωρίστε έναν συνάδελφο από το Τμήμα Ανάληψης Ασφαλιστικών Κινδύνων:
Κάντε κλικ εδώ, για να δείτε το προφίλ του.

Τι ψάχνουμε

R

Δεξιότητες στους αριθμητικούς υπολογισμούς

R

Νοοτροπία εξυπηρέτησης και ακρίβεια

R

Συστηματική, αναλυτική και δομημένη μέθοδος εργασίας