Συνεχής ενημέρωση

Νέα

Τι καινούριο υπάρχει στη Real Garant;

Μείνετε ενημερωμένοι!
Στην ενότητα Νέα, μπορείτε να διαβάσετε τα τελευταία νέα από τους ειδικούς εγγυήσεών σας.
Έχουν ανακοινωθεί νέες συνεργασίες με κατασκευαστές ή εισαγωγείς αυτοκινήτων;
Ποιες είναι οι τελευταίες τάσεις στην αυτοκινητοβιομηχανία; Υπάρχει κάποια ιστορία που θα ήταν χρήσιμη στις αντιπροσωπείες και τα συνεργεία ή αυτούς που ενημερώνονται συνεχώς για τις εγγυητικές ασφαλίσεις;