Κάντε το σωστό

Σε περίπτωση απαίτησης

Πώς να χειρίζεστε σωστά τις απαιτήσεις

Ακόμα κι αν γίνει μια προσεκτική επιθεώρηση κι ένας ενδελεχής έλεγχος πριν από την πώληση, μερικές φορές ένα όχημα μπορεί να έχει ελάττωμα ή βλάβη.
Με μια εγγύηση, οι πελάτες σας μπορούν να είναι ήσυχοι ότι το πρόβλημα θα λυθεί αμέσως.
Εδώ μπορείτε να διαβάσετε για τον τρόπο με τον οποίο είναι καλύτερα να ενεργήσετε ως αντιπροσωπεία ή συνεργείο, για να εξασφαλίσετε τη γρήγορη και απλή επεξεργασία των απαιτήσεων.

Πιστοί συνεργάτες

Απαιτήσεις που διακανονίζονται ετησίως

Ετήσιες συμβάσεις εγγύησης

Τηλεφωνικές γραμμές απαιτήσεων

Τηλεφωνικές γραμμές απαιτήσεων (αντιπροσωπείες)

Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι BMW / EUROplus

Tηλ.:     +49 (0) 7158/953 – 503

Φαξ:     +49 (0) 7158/953 – 505

Email: europlus@realgarant.com

Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι Citroën

Τηλ.:      +49 (0) 7158/953 – 21

Φαξ:     +49 (0) 7158/953 – 110

Email: schaden@realgarant.com

Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι Ford

Τηλ.:      +49 (0) 7158/953 – 115

Φαξ:     +49 (0) 7158/953 – 178

Email: A1schaden@realgarant.com

Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι Hyundai

Τηλ.:      +49 (0) 7158/953 – 120

Φαξ:     +49 (0) 7158/953 – 126

Email: hyundaischaden@realgarant.com

Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι Isuzu

Τηλ.:      +49 (0) 7158/953 – 123

Φαξ:     +49 (0) 7158/953 – 55123

Email: isuzuschaden@realgarant.com

Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι Land Rover ή Jaguar

Τηλ.:      +49 (0) 7158 / 953 – 115

Φαξ:     +49 (0) 7158 / 953 – 178

Email:  damage@realgarant.com

Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι MB, Smart, Chrysler ή Jeep

Τηλ.:      +49 (0) 7158/953 – 114

Φαξ:     +49 (0) 7158/953 – 176

Email: schaden@realgarant.com

Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι Mitsubishi

Τηλ.:      +49 (0) 7158/953 – 466

Φαξ:     +49 (0) 7158/953 – 467

Email: mitsubishischaden@realgarant.com

Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι Peugeot

Τηλ.:      +49 (0) 7158/953 – 21

Φαξ:     +49 (0) 7158/953 – 110

Email: schaden@realgarant.com

Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι Renault

Τηλ.:      +49 (0) 7158/953 – 121

Φαξ:     +49 (0) 7158/953 – 459

Email: renaultschaden@realgarant.com

Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι Suzuki

Τηλ.:      +49 (0) 7158/953 – 122

Φαξ:     +49 (0) 7158/953 -502

Email: suzukischaden@realgarant.com

Τηλεφωνικές γραμμές για απαιτήσεις (γενικά)

Ανεξάρτητες αντιπροσωπείες

Τηλ.:      +49 (0) 7158/953 – 21

Φαξ:     +49 (0) 7158/953 – 110

Email: schaden@realgarant.com

Πάροχοι συστήματος LPG

Τηλ.:      +49 (0) 7158/953 – 116

Φαξ:     +49 (0) 7158/953 – 117

Email: schaden@realgarant.com

Πάροχοι εγγύησης για μεταχειρισμένα εξαρτήματα / ανακύκλωση

Τηλ.:      +49 (0) 7158/953 – 453

Φαξ:     +49 (0) 7158/953 – 454

Email: schaden@realgarant.com

Διακανονισμοί απαιτήσεων

Αναφορά ζημιάς

Σε περίπτωση ζημιάς, παρακαλείστε να τις αναφέρετε στη Real Garant προτού ξεκινήσουν οι επισκευές.
Θα βρείτε τα αντίστοιχα στοιχεία επικοινωνίας κάτω από τους αριθμούς των τηλεφωνικών γραμμών απαιτήσεων.

Έλεγχος της εγγύησης

Η Real Garant θα ελέγξει αν η ζημιά καλύπτεται από την εγγύηση. Έπειτα, θα θα δοθεί έγκριση πραγματοποίησης επισκευών ανάλογα με τους όρους της εγγύησης και θα ανατεθεί ένας αριθμός έγκρισης.

Αποδοχή

Μετά την ολοκλήρωση των επισκευών, η Real Garant θα προβεί σε διακανονισμό της απαίτησης σύμφωνα με την έγκριση πραγματοποίησης επισκευών. Αυτό συνήθως συμβαίνει μέσα σε 2-3 εργάσιμες ημέρες μετά την παραλαβή του τιμολογίου.

Περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με διακανονισμούς απαιτήσεων

Έχετε ερωτήσεις για τους διακανονισμούς απαιτήσεων στη Real Garant?
Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
Στην ενότητα «Συχνές ερωτήσεις» έχουμε συγκεντρώσει και απαντήσει τις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις.