Vaše su informacije
kod nas sigurne

Privatnost

Real Garant Versicherung AG poštuje vaše pravo na vlastitu odluku koje podatke želite ustupiti kao i na privatnost. Vodimo se ovim načelom kada izrađujemo marketinške ponude i kada obrađujemo korisničke podatke.
Poštujemo vaše pravo na privatnost, posebno vaše pravo na uvid u podatke koje o vama imamo pohranjene. Ako imate pitanja o privatnosti, obratite se službeniku društva za zaštitu podataka.

Tehnički podaci

Iz tehničkih i organizacijskih razloga naši mrežni poslužitelji pohranjuju podatke vezane uz korištenje našim mrežnim stranicama, uključujući naziv pružatelja interneta, naziv internetske stranice s koje ste pristupili našoj stranici, koju ste od naših mrežnih stranica posjetili i trajanje vašeg posjeta. Izrađujemo statističke analize tih podataka kako bismo poboljšali svoje mrežne stranice.

Cookies

Kolačići su alfanumerički identifikatori koji se s mrežnog preglednika prenose na tvrdi disk vašeg računala. Real Garant Versicherung AG ne upotrebljava kolačiće.
Međutim, sustav neovisno stvara kolačiće koje mrežni preglednik pohranjuje na tvrdom disku računala. Ovi kolačići sesije (prolazni) upotrebljavaju se kako bi se upravljalo internetskom sesijom. Na taj način, primjerice, ne morate svaki put pri ispunjavanju obrasca pristupati osobnim podacima. Kada je riječ o korištenju našim mrežnim stranicama, mi upotrebljavamo trajne (stalne) kolačiće kako bismo pohranili podatke o stranicama koje posjećujete unutar naše mreže (praćenje puta). Izrađujemo statističke analize tih podataka kako bismo poboljšali svoje mrežne stranice. Vaši se podaci upotrebljavaju isključivo u statističke svrhe i nisu personalizirani.

Google Analytics

Ovo mrežno mjesto koristi se uslugom Google Analytics, uslugom mrežne analize društva Google Inc. (Google). Google Analytics upotrebljava kolačiće za analiziranje načina na koji se koristite našim mrežnim mjestom i našim internetskim uslugama. Informacije koje se dobiju putem kolačića o vašoj upotrebi mrežnog mjesta Google uobičajeno prenosi i pohranjuje na poslužitelje u SAD-u.
Na ovom mrežnom mjestu aktivirana je anonimnost vašeg IP-a pa je adresa IP-a korisnika Googlea u državama članicama Europske unije ili drugim zemljama potpisnicama Sporazuma o europskom gospodarskom prostoru unaprijed odbačena.
Samo se u iznimnim slučajevima puna adresa IP-a može prebaciti na Googleov poslužitelj u SAD-u gdje će biti odbačena. Google upotrebljava te informacije u svrhu procjene vaše upotrebe mrežnog mjesta, sastavljanja izvješća o mrežnoj aktivnosti i upotrebi interneta.
Google neće povezati adresu IP-a prikupljenu vašim preglednikom koristeći se uslugom Google Analytics ni s jednim drugim podatkom koji posjeduje Google. Možete odbiti upotrebu kolačića odabirom odgovarajućih postavki na svojem pregledniku; međutim, imajte na umu da se u tom slučaju možda nećete moći koristiti svim funkcijama ove mrežne lokacije.
Korisnici također mogu spriječiti Google da traži podatke koje su prikupili kolačići i koji su povezani s njihovom uporabom (uključujući vašu adresu IP-a) i da obrađuje ove podatke instaliranjem uključenog preglednika koji je dostupan na sljedećoj poveznici. Trenutačna je poveznica: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Personal data

Mi vaše osobne podatke pohranjujemo jedino ako nam ih dobrovoljno dostavite kroz neku od naših aplikacija (npr. promjena adrese, upit o ponudi, izvješće o šteti). Vaši podaci obrađuju se isključivo u svrhu u koju ste ih dostavili.
Vaše podatke možemo proslijediti reosiguravateljima kako bi napravili procjenu rizika i procjenu rizika i odštetnih zahtjeva za druge osiguravatelje i/ili pružatelje usluga.
Mi upotrebljavamo suvremene metode šifriranja za prijenos vaših podataka. Trenutačno se koristimo metodom SSL za šifriranje (Secure Socket Layer) koju preporučuje Federalni ured za informatičku sigurnost. To je najbolji tehnički standard koji je danas dostupan. Tako vaše podatke ne mogu čitati ili mijenjati treće strane dok se prenose nama.

Kako izgleda sigurna veza:
Možete vidjeti prenosi li mrežno mjesto sigurno osobne podatke s pomoću internetske adrese (URL) koja bi trebala započinjati s https://. U svojim postavkama preglednika možete vidjeti jesu li vaši podaci sigurni pri prijenosu: Internet Explorer i Mozilla Firefox ukazuju na to da je riječ o sigurnoj vezi pokazujući bravu u desnom uglu adresne trake. U pregledniku Netscape Navigator otključana brava u donjem lijevom dijelu adresne trake preglednika postaje zaključana brava.

Povjerljivost podataka

Zaštitu vaših osobnih podataka osiguravamo različitim organizacijskim i tehničkim mjerama. Naši zaposlenici obavezni su štititi vaše podatke.

Prava pogođene stranke

Ako se obrađuju vaši podaci, onda ste po GDPR-u (Općoj uredbi o zaštiti podataka) vi pogođena strana i imate pravo poduzeti sljedeće korake protiv odgovornog društva:

Možete zatražiti informacije o svojim pohranjenim osobnim podacima koristeći se navedenom adresom. Nadalje, u nekim okolnostima možete zatražiti ispravak ili brisanje svojih podataka. Također možete ostvariti pravo na ograničavanje obrade svojih podataka i predaju podataka koji će vam biti dostavljeni u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom obliku.

Pravo na prigovor

Imate pravo uložiti prigovor na obradu svojih osobnih podataka u svrhu izravnog oglašavanja bez obrazlaganja ikakvih razloga. Ako vaše podatke obrađujemo u svrhu očuvanja legitimnih interesa, možete na to uložiti prigovor koji se temelji na razlozima koji su povezani s vašom specifičnom situacijom. U tom slučaju više nećemo obrađivati vaše osobne podatke, to ćemo isključivo nastaviti raditi ako nismo u mogućnosti uvidjeti obavezne razloge zaštite pri obradi koji ugrožavaju vaše interese, prava i slobode ili ako obrada podataka služi u svrhu potvrde, procesuiranja ili obrane odštetnih zahtjeva pred sudom.

Pravo na opoziv vaše izjave privole na obradu podataka

Imate pravo opozvati svoju izjavu privole na obradu podataka u bilo kojem trenutku. Zakonita obrada podataka u ovom trenutku ne podliježe opozivu.

Pravo na žalbu

Imate mogućnost podnijeti žalbu spomenutom službeniku za zaštitu podataka.

Osim daljnjih administrativnih poslova ili pravnog lijeka, imate pravo žalbe nadzornom tijelu, osobito u zemlji članici EU-a u kojoj živite, koje se nalazi na vašem radnom mjestu ili mjestu gdje je došlo do navodne povrede ako vjerujete da se obradom vaših osobnih podataka krše odredbe GPDR-a.

Nadzorno tijelo odgovorno za zaštitu podataka jest:

Der Baden-Württembergische Datenschutzbeauftragte
Postfach 10 29 32
D-70025 Stuttgart

Odgovorno tijelo za obradu podataka
Odgovorno tijelo za obradu osobnih podataka na stranici realgarant.com i referentnim mrežnim stranicama grupacije Real Garant po GDPR-u i daljnjim odredbama za zaštitu podataka jest:

Real Garant Versicherung AG
Marie-Curie-Str. 3
Telefon: 0711/49063 0
Faks: 0711/49063 118
Elektronička pošta: info@realgarant.com

Podaci za kontakt službenika za zaštitu podataka

Zurich Gruppe Deutschland
Konzerndatenschutz
D-50427 Köln
Elektronička pošta: dataprotection@realgarant.com

Informacije o upotrebi vaših osobnih podataka

U ovom su dokumentu navedene informacije o načinu na koji društvo Real Garant Versicherung AG obrađuje vaše osobne podatke s obzirom na Njemačku i vaša prava osigurana zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Tijelo za obradu podataka

Real Garant Versicherung AG/
Real Garant GmbH Garantiesysteme
Marie-Curie-Str. 3
73770 Denkendorf
Telephone: 0711 49063 0
Fax: 0711 49063 118
E-Mail: info@realgarant.com

Našem službeniku za zaštitu osobnih podataka možete se obratiti na sljedećoj adresi:

Zurich Gruppe Deutschland
Konzerndatenschutz
D-50427 Köln
E-Mail: datenschutz@zurich.com.

Svrha i pravna utemeljenost obrade podataka

Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka Europske unije (GDPR), njemačkim Saveznim zakonom o zaštiti podataka[Bundesdatenschutzgesetz – BDSG], važnim odredbama o zaštiti podataka njemačkog Zakona o osiguravateljnim ugovorima [Versicherungsvertragsgesetz – VVG]i svim daljnjim zakonima koji se odnose na ovu tematiku.

Kada ispunjavate prijavu za pokrivenost jamstvom, od vas tražimo podatke u svrhu sklapanja ugovora i da ocijenimo naš potencijalni rizik. Ako dođe do sklapanja ugovora o osiguranju, obradit ćemo te podatke da bismo izvršili ugovorni odnos, npr. da bismo izdali vašu policu ili račun. Pojedinosti odštetnog zahtjeva tražimo da bismo, primjerice, mogli utvrditi je li taj događaj pokriven osiguranjem i da utvrdimo razmjer pretrpljene štete.

Sklapanje i provedba ugovora o osiguranju nisu mogući bez obrade vaših osobnih podataka.

Nadalje, vaše osobne podatke tražimo isključivo za izradu osiguravajuće statistike, npr. za izradu novih tarifa ili za ispunjavanje regulatornih zahtjeva. Upotrijebit ćemo podatke iz svih postojećih ugovora s društvima Real Garant Versicherung AG i Real Garant GmbH Garantiesysteme kako bismo dobili cjelokupan uvid u to kakav je korisnikov račun, primjerice zbog savjeta, ugovornih prilagodbi ili nadopune, odluka o iskazivanju dobre volje ili sveobuhvatnog pružanja informacijama.

Pravna utemeljenost ovakve obrade osobnih podataka u predugovorne i ugovorne svrhe navedena je u članku 6. stavku 1.b GDPR-a.

Također, vaše podatke obrađujemo kako bismo zaštitili svoje legitimne interese i interese treće strane (članak 6. stavak 1.f GDPR-a). Ovo osobito može biti potrebno u sljedećim slučajevima:

  • Kako bi se osigurala sigurnost IT-a i rada IT-a;
  • Kako bi se u cijelosti mogao razmotriti odnos vašeg računa s društvima Real Garant Versicherung AG i Real Garant GmbH Garantiesysteme;
  • Kako bismo spriječili i prepoznali posebice kriminalne prekršaje, upotrijebit ćemo analize podataka za otkrivanje pokazatelja koji mogu upućivati na prijevaru osiguranja.

Nadalje, vaše osobne podatke obrađivat ćemo kako bismo ispunili obveze iz statuta, kao što su regulatorni zahtjevi, obveze iz trgovinskog i poreznog zakona koje zahtijevaju zadržavanje dokumentacije ili kako bismo ispunili dužnost savjetovanja. U tim slučajevima pravna utemeljenost obrade podataka sastoji se od dotičnih statutarnih odredaba koje su povezane s člankom 6. stavkom 1.c GDPR-a.

U slučaju da želimo obraditi vaše osobne podatke u neke svrhe koje nisu navedene, o tome ćemo vas unaprijed obavijestiti u skladu s pravilima statuta.

Kategorije primatelja osobnih podataka

Reosiguratelji:

Osiguravamo rizike koje preuzimamo posebnim osiguravajućim tvrtkama (reosigurateljima). Zbog toga možda bude potrebno prebaciti vaše ugovorne podatke i, gdje to bude važno, pojedinosti odštetnog zahtjeva reosiguratelju kako bi reosiguratelj stvorio vlastito mišljenje o riziku određenog odštetnog zahtjeva. Nadalje, moguće je da nam reosiguratelj pomogne u procjeni rizika ili koristi i u ocjeni postupaka na temelju svoje posebne ekspertize. Vaše podatke prenijet ćemo reosiguratelju jedino ako to bude neophodno za ispunjenje našeg ugovora o jamstvu s vama i u onolikoj mjeri koliko je potrebno da bismo zaštitili svoje legitimne interese.

Agenti:

Ako primite uslugu agenta u vezi sa svojim ugovorima o osiguranju, vaš agent obrađuje podatke iz prijavnice, ugovorne podatke i pojedinosti odštetnog zahtjeva koji su neophodni za zaključenje i provedbu ugovora. Također, naše društvo prebacuje te podatke agentima koji vam pružaju uslugu ako ti agenti zahtijevaju te podatke kako bi vam pružili usluge i savjetovali vas o svim osiguravajućim i financijsko-uslužnim pitanjima.

Obrada podataka unutar korporativne grupacije:

Specijalizirana društva/odjeljenja naše korporativne grupacije poduzimaju određene zadatke obrade podataka na centraliziranoj osnovi uime društva Real Garant Versicherung AG. U Dodatku pregleda pružatelja usluga društvu Real Garant Versicherung AG možete pronaći popis društava koja sudjeluju u centraliziranoj obradi podataka.

Vanjski pružatelji usluga:

Kako bismo ispunili svoje ugovorne i zakonske obaveze, ponekad se koristimo uslugama vanjskih pružatelja usluga.

Popis ugovaratelja i pružatelja usluga s kojima dulje poslovno surađujemo možete pronaći u Dodatku pregleda pružatelja usluga društvu Real Garant Versicherung AG.

Daljnji primatelji:

Također, vaše osobne podatke možemo prebaciti daljnjim primateljima, kao što su službena tijela, kako bismo izvršili zakonske obaveze o transparentnosti (npr. pružatelji usluga socijalnog osiguranja, porezni organi ili organi kaznenog progona).

Vrijeme čuvanja podataka

Vaše osobne podatke izbrisat ćemo kada nam više ne budu trebali za navedene svrhe. U tom se smislu može dogoditi da se osobni podaci zadrže dok ne istekne vrijeme u kojem se mogu uložiti tužbe protiv našeg društva (zakonski rok iznosi od tri do najviše 30 godina). Također, vaše osobne podatke čuvat ćemo ako je to predviđeno zakonskim obavezama. Odgovarajuće obaveze dokumentiranja i čuvanja propisane su, među ostalim, njemačkim Trgovačkim kodeksom [Handelsgesetzbuch – HGB], Fiskalnim kodeksom [Abgabenordnung] i Zakonom protiv pranja novca [Geldwäschegesetz]. U skladu s navedenim podaci se mogu čuvati i do 10 godina.

Prava pogođenih stranaka

Možete zatražiti informacije o svojim pohranjenim podacima na navedenoj adresi. Nadalje, u određenim okolnostima možete zatražiti ispravak ili brisanje svojih podataka. Također možete ostvariti pravo na ograničenje obrade svojih podataka kao i na predaju podataka vama u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom obliku.

Pravo na prigovor

Imate pravo na prigovor zbog obrade vaših podataka u cilju izravnog oglašavanja bez pružanja ikakvih razloga za to. Ako obrađujemo vaše podatke zbog očuvanja legitimnih interesa, možete uložiti prigovor na takvu obradu zbog razloga povezanih sa svojom određenom situacijom. U tom slučaju više nećemo obrađivati vaše podatke ako ne možemo pokazati obavezne zaštitne razloge za obradu koji ne ugrožavaju vaše interese, prava i slobode ili ako obrada ne služi potvrdi, provedbi ili obrani odštetnih zahtjeva pred sudom.

Pravo na žalbu

Imate mogućnost podnošenja žalbe kod navedenog službenika za zaštitu podataka. Također se imate pravo žaliti tijelu za zaštitu podataka. Nadležno tijelo za zaštitu podataka za naše društvo jest:

Der Baden-Württembergische
Datenschutzbeauftragte
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart

Data transfer to a third country

Ako prenosimo osobne podatke pružateljima usluga izvan Europskoga gospodarskog prostora (EGP), prijenos će se jedino dogoditi ako Europska komisija potvrdi da ta treća zemlja ima razumnu razinu zaštite podataka ili da su prisutna druga razumna jamstva zaštite podataka (npr. povezivanje pravila za zaštitu podataka među društvima ili standardne ugovorne klauzule Europske unije). Podrobne informacije o tome i o razini zaštite podataka možete pronaći u pregledu pružatelja usluga u Dodatku.

Pregled pružatelja usluga društva
Real Garant Versicherung AG

Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s pravilima ponašanja kojima se uređuje upravljanje osobnim podacima, a koja je propisala njemačka osiguravateljska industrija i vašom privolom koja se traži kod prijavnica za osiguranje ili kod upravljanja pogodnostima. To uključuje i prijenos podataka pružateljima usluga ako je to potrebno za osiguranje usluge. Ovaj popis sadržava imena tih pružatelja usluga i vrste pružatelja usluga.

Neovisni pružatelji usluga mogu se nalaziti izvan Europskoga gospodarskog prostora. Prijenos podataka tim pružateljima usluga može se primjerice dogoditi ako je to neophodno za ispunjenje ugovora koji je s vama zaključen. Inače se taj prijenos događa jedino ako postoji razumna razina zaštite podataka i ako je sjedište pružatelja usluge osigurano u skladu s odlukom Europske komisije (kao, primjerice, u slučaju Švicarske) ili na temelju odgovarajućih jamstava, a posebice se to odnosi na usvajanje standardnih klauzula za zaštitu podataka koje je donijela Europska komisija (možemo vam ponuditi više pojedinosti o tome). Pružatelji usluga / vrste pružatelja usluga koji imaju sjedište izvan Europskoga gospodarskog prostora koje su utvrdila društva: 1.

  • Real Garant GmbH Garantiesysteme
  • Zurich Insurance PLC podružnica za Njemačku

Pružatelji usluga koji rade s navedenim grupama društava i čija je temeljna aktivnost obrada podataka

Pružatelj uslugaVrsta ugovorenog posla
Zurich Beteiligungs-Aktiengesellschaft (Njemačka)Odjel za temeljne usluge(npr. pravne & porezne, revizorske)

Vrste pružatelja usluga koji rade za navedene grupe društava i čija temeljna ugovorena aktivnost ne uključuje obradu osobnih podataka ili se time samo povremeno bave

Vrste pružatelja uslugaVrsta ugovorenog posla
Društva za zbrinjavanjeZbrinjavanje datoteka / nosača podataka
Pomoćni dobavljači1Pomoćne usluge
Pozivni centarTelefonske usluge
Tiskarsko društvoPružatelji usluge tiskanja (Tiskanje / slanje poštom)
Ostali stručnjaci i pružatelji usluge testiranjaIzrada stručnih mišljenja i savjetovanje u određenim slučajevima
Pružatelji usluga iz područja IT-ja i područja telekomunikacijaUsluge IT-ja (npr. IT, telekomunikacije, mreža, održavanje)
Društva za privremeni premještaj zaposlenikaUpravljanje pristiglom poštom / Upravljanje dokumentima
Marketinške agencijeMarketinške kampanje
Pravna poduzećaPravne usluge
ReosigurateljUjedinjenje u riziku i procjena odštetnih zahtjeva u određenim slučajevima
Pružatelji usluga u slučaju šteta / Popravak / RadionicePomoć pri odštetnim zahtjevima
Prevoditelji i sudski tumačiPrijevodi
Vanjski revizoriRevizorske usluge
Kreditne ustanoveOdobrenje / izravno terećenje

Obratite pozornost na ove činjenice: Ako pružatelji usluga nisu angažirani u svojstvu izvođača koji su vezani strogim smjernicama, nego imaju mogućnost donošenja vlastitih odluka (kao što je, primjerice, često slučaj kod stručnjaka), vaši osobni podaci ne prenose se takvim pružateljima usluga ako se protivite tom prijenosu i ako uspijete dokazati da su u određenoj situaciji, iznimno, vaši interesi koje treba zaštititi važniji od interesa društva koje prenosi podatke.

Datum: 5/2018