Real Garant

Gemoedsrust

In het huidige economische klimaat zoeken alle partijen naar maximale zekerheden om de kosten beheersbaar te houden, prijsstijgingen uit te vlakken en onverwachte uitgaven te voorkomen. Een efficiënte, praktijkgerichte en betrouwbare verzekeringspartner is dan ook goud waard!

Real Garant is sinds 2003 in België gevestigd, van waar het Branch Office Belgium de Benelux-markten behandelt. Het behoort tot Real Garant Versicherung AG, een verzekeringsmaatschappij met ondertussen 30 jaar ervaring in de autosector. Via eigen vestigingen in Duitsland, Oostenrijk, België, Spanje en Italië, dochterondernemingen en aanvullende service- en verkoopeenheden, is Real Garant aanwezig in 17 Europese landen en biedt het in 33 landen garantieoplossingen aan voor gerenommeerde autofabrikanten, importeurs en autobedrijven van alle merken.

“De verkoop van tweedehandsauto’s zit sinds de Covid-19 pandemie in stijgende lijn” merkt Wim Vanackere, Director BeNeLux Real Garant op. “Het gaat zowel om een toename in volume als prijs. Bovendien is er een algemene stijging van de prijzen voor onderhoud en herstelling, wat zowel veroorzaakt wordt door leverproblemen bij de onderdelen als hogere onderdeelprijzen en uurlonen. Het is dan ook vanzelfsprekend dat kopers van tweedehandsauto’s nu meer dan ooit zoeken naar zekerheden om de kosten van het autorijden overzichtelijk en beheersbaar te houden. Onze Real Garant verzekeringsformules voor tweedehandsauto’s spelen daar perfect op in”.

Formules

Voor handelaren in tweedehandsvoertuigen biedt Real Garant een aantal garantieformules die hen helpen om discussies met hun klanten te vermijden. Wim Vanac- kere: “De verkochte wagens worden technisch complexer, de klanten mondiger en de mogelijkheid zich te uiten via sociale media kan hande- laars ernstige imagoschade berokkenen wanneer een verkochte wagen niet helemaal voldoet aan de verwachtingen van de klant. Daarom is een doordachte verzekeringsformule zeker geen luxe”.

De Real Garant basisformules zijn bedoeld voor de iets oudere voertuigen met beperkte technische complexiteit. De uitgebreide formules richten zich tot duurdere, jongere en technisch meer gesofisticeerdere auto’s. In de praktijk stelt Real Garant altijd maatwerk voor en worden de basisformules gekneed volgens de behoeften van de handelaar, gezien bv. handelaars die zich specia- liseren in één of enkele premiummerken andere noden hebben dan hun collega’s die een breed merkenen prijzenaanbod voorstellen.

“Vanaf 1 juni 2022 is boven dien bewijslast bij aankoop verlengd tot twee jaar” ver-volgt Wim Vanackere. “Consumenten zullen gedurende de volledige garantietermijn van twee jaar, niet meer zelf moeten bewijzen dat het defect van een product al aanwezig was bij de aankoop ervan. Nu moet de verkoper zelf het tegendeel kunnen aantonen en moet bewijs leveren dat het defect is ontstaan bij de consument. Onder de oude regels was dit enkel zo tijdens de eerste 6 maanden. Nadien moest de consument zelf het bewijs leveren. Daar moesten ze dan vaak een expert voor inschakelen, wat niet zo eenvoudig was”. Dit is tevens van toepassing voor tweedehandswagens, maar hier kan de periode van garantie en bewijskracht wel contractueel worden terugge- bracht tot minimaal 1 jaar op voorwaarde dat de verkoper dit uitdrukkelijk communi- ceert (advertentie, bestelbon factuur, …).

Real Garant biedt bovendien verzekeringsformules die de handelaar optioneel aan zijn klanten kan voorstellen om de wettelijke garantieperiode te verlengen tot 3 en zelfs 4 jaar, weliswaar afhankelijk van de leeftijd van het voertuig.

Vertrouwen

Auto’s worden complexer en bijgevolg neemt het risico op technische problemen bij de verkoop van tweedehands-auto’s toe, zelfs bij de meest zorgvuldige selectie bij de inkoop.
Real Garant telt niet minder dan 7300 trouwe partners, waaronder ruim 600 onafhankelijke autohandelaars in de Belux. In de Belux scoorde Real Garant een top ‘Net Promotor Score’ (aanbeve-ling aan anderen) van 47%. De algemene tevredenheid via Google reviews haalt een fraaie 4,5/5.
Wim Vanackere: “Het vertrouwen van onze klanten is onze grootste drijfveer. Duidelijkheid en een praktijkgerichte, werkzame dekking, zijn essentieel binnen onze contracten. Het beantwoorden van 98% van de oproepen binnen de vijf beltonen, 96% van de binnengekomen dossiers in behandeling nemen binnen de drie werkuren én het betalen van de facturen binnen de vijf werkdagen, liggen aan de basis voor onze uitstekende score. De claims voor tussenkomst worden ook niet arbitrair zwart/wit behan-deld, maar we gaan voor een objectieve evaluatie van elk geval met een waar mogelijk commerciële afhandeling”.

Voortdurende vernieuwing

Real Garant staat voor voortdurende vernieuwing. Het is trots op een lange samenwerking met constructeurs, importeurs, onafhankelijke garages en handelaren in tweedehandsauto’s. Naast garantieformules voor verkopers en kopers, ontwikkelde het in dezelfde zin van gemoedsrust en het beheersbaar houden van de kosten ook onderhoudscontracten.

Daarnaast komt er tevens meer focus te liggen op uit–breiding van de bestaande ‘gemoedsrustformules’: de mogelijkheid voor particulieren om een verzekering af te sluiten voor herstelkosten. Wim Vanackere: “We zien de ontwikkeling van platformen die de bemiddeling in de verkoop van tweedehandsauto’s tussen particulieren aanbieden. De voertuigen worden volledig doorgecheckt alvorens ze te koop verschijnen. De mogelijkheid om deze wagens te kunnen verzekeren tegen mogelijke herstellingskosten is een enorme troef voor zowel de verkopende als kopende partij. Vanzelfsprekend is een perfect gedocumenteerde onderhoudshistoriek een absolute voorwaarde om een dergelijke verzekering te kunnen afsluiten.”.

Bron: Info GARAGE Nr.4 Juni ´22/28ste Jahrgang; p. 12-13.