Od czasu założenia oddziału we Włoszech w styczniu, Real Garant dalej rozwija działalność w Europie Południowej, na rynkach w Portugalii, Chorwacji i Słowenii. 

Real Garant Versicherung AG ma już plany dalszego rozwoju. Dynamiczna firma rozszerza swoją działalność i obecnie oferuje swoje produkty i usługi w Portugalii, Słowenii i Chorwacji. Oddział w Zurychu będzie teraz obecny w czternastu krajach europejskich. Oddział obsługuje obecnie ponad 7500 klientów biznesowych — salony samochodowe, producentów i importerów oraz niezależne warsztaty. „Po stronie producentów zapotrzebowanie na międzynarodowe partnerstwa stale rośnie. Sprawia to, że jest to idealny czas dla nas, średniej wielkości specjalisty w zakresie lojalności klientów, aby kontynuować ekspansję w nowych krajach. Inne państwa są już w naszych planach.” — mówi Lutz Kortlüke, dyrektor generalny Real Garant.

Rozszerzenie działalności na Portugalię – Nowym rynkiem portugalskim będzie zarządzał oddział w Madrycie. Real Garant działa w Hiszpanii od 20 lat i jest jednym z czołowych wiodących dostawców produktów gwarancyjnych. W Portugalii podpisaliśmy już dwie umowy partnerskie z producentami. Firma zapewnia gwarancję na opony dla Mercedes-Benz, a Jaguar Land Rover również chce rozszerzyć swoją działalność gwarancyjną na Portugalię ze wsparciem Real Garant. „Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy obsługiwać Portugalię i Hiszpanię i mamy nadzieję, że wkrótce poszerzymy naszą obecność na tym rynku dzięki dodatkowym partnerstwom” — mówi Javier Mesa, dyrektor generalny oddziału w Hiszpanii.

Rozszerzenie działalności na Słowenię i Chorwację – Do tej pory rynki w Austrii, Czechach, na Węgrzech i Słowacji były obsługiwane przez oddział w Wiedniu. W przyszłości Michael Erb, dyrektor generalny oddziału w Wiedniu, oraz jego dziewięcioosobowy zespół będą również odpowiedzialni za rynek słoweński i chorwacki. Umowy zostały już podpisane w dwóch krajach adriatyckich.