Informacje prawne

Real Garant Versicherung AG
Marie-Curie-Str. 3
73770 Denkendorf
Tel: +49 (0) 711 49063 0
Faks: +49 (0) 711 49063 118
E-mail: info@realgarant.com

Właściwy organ nadzorczy
Federalny Urząd Nadzoru Finansowego (BAFin)
Graurheindorfer Strasse 108
53117 Bonn, Niemcy
Tel: +49 (0) 228 4108 0
Faks: +49 (0) 228 4108 1550
www.bafin.de

Przewodniczący rady nadzorczej: Jawed Barna
Komitet wykonawczy: Lutz Kortlüke (przewodniczący), Horst Nussbaumer, Michael Reuter

Forma prawna: korporacja
Siedziba firmy: Denkendorf
Sąd Rejonowy w Stuttgarcie (HRB 213642)
Numer VAT: DE246063838

O ile nie wskazano inaczej, Real Garant Versicherung AG jest dostawcą wszystkich treści i mediów zawartych na stronach realgarant.com, jak również wszystkich innych treści i mediów odnoszących się do niniejszych informacji prawnych.

Informacja zgodnie z art. 36 ustawy o rozstrzyganiu sporów konsumenckich (VSBG):
Real Garant Versicherung nie uczestniczy w postępowaniach dotyczących rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową.

Spółki zależne Real Garant Versicherung AG

Real Garant Versicherung AG prowadzi część swojej działalności w Niemczech za pośrednictwem dostawców.
Ta strona internetowa zawiera wszystkie dane obowiązkowe dotyczące głównych firm spółki Real Garant Versicherung AG działających w Niemczech.

Real Garant GmbH Garantiesysteme
Zarząd: Lutz Kortlüke, Florian Rohkamm, Darko Kosić, Christoph Müller, Michael Reuter, Horst Nussbaumer
Siedziba firmy: Denkendorf
Sąd rejonowy: Stuttgart (HRB 213660)
Numer VAT:  DE180236061

 

Ten nadruk obowiązuje również dla naszych ofert na:

LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/realgarant

XING:
https://www.xing.com/pages/realgarant

Real Garant w Europie

W Europie prowadzimy działalność w ramach swobody przedsiębiorczości, a także w ramach zasad dotyczących swobody świadczenia usług. Niniejsza strona internetowa zawiera obowiązkowe dane dotyczące tej działalności.

 

Austria
Real Garant Versicherung AG
Oddział Austria
Perfektastrasse 73/2/2
1230 Vienna

Forma prawna: Oddział
Adres oddziału: Wiedeń
Sąd rejonowy w Wiedniu FN 216956d
Numer VAT: ATU61037425
Upoważniony przedstawiciel: Michael Erb, M.A.

Oprócz nadzoru ze strony niemieckiego Federalnego Urzędu Nadzoru Finansowego (patrz wyżej), oddział austriacki podlega również ograniczonemu nadzorowi prawnemu austriackiego urzędu nadzoru finansowego (Finanzmarktaufsicht, FMA), Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Vienna.

 

Real Garant GmbH Garantiesysteme
Oddział Austria
Perfektastrasse 73/2/2
1230 Vienna

Forma prawna: Oddział
Adres oddziału: Wiedeń
Sąd rejonowy w Wiedniu FN 444626m
Numer VAT: ATU70254618
Stały przedstawiciel: Michael Erb, M.A.

Zawiadomienie zgodnie z art. 19 federalnej ustawy w sprawie alternatywnych metod rozwiązywania sporów konsumenckich: Nasze oddziały w Austrii nie uczestniczą w alternatywnych procedurach rozstrzygania sporów dotyczących sporów konsumenckich.

 

Belgia

Real Garant Versicherung AG
Oddział Belgia
Manta 12
9250 Waasmunster

Forma prawna: Oddział
Adres oddziału: Waasmunster
Numer rejestracyjny firmy: 0478 766 858
Numer VAT: BE0478766858
Upoważniony przedstawiciel: Wim Vanackere

Oprócz nadzoru ze strony niemieckiego Federalnego Urzędu Nadzoru Finansowego (patrz wyżej), oddział w Belgii podlega również ograniczonemu nadzorowi prawnemu Urzędu ds. usług i rynków finansowych Autorité des services et marchés financiers (FSMA), Rue de Congrès 12-14, 1000 Brussels i Banque Nationale de Belgique, Boulevard de Berlaimont 14, 1000 Brussels.

Real Garant GmbH Garantiesysteme
Oddział Belgia
Manta 12
9250 Waasmunster

Forma prawna: Oddział
Adres oddziału: Waasmunster
Numer rejestracyjny firmy: 0680.483.704
Numer VAT: BE0680483704
Stały przedstawiciel: Wim Vanackere

Zawiadomienie zgodnie z dyrektywą 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozwiązywania sporów konsumenckich: Nasz oddział w Belgii nie uczestniczy w alternatywnych procedurach rozstrzygania sporów dotyczących sporów konsumenckich.

 

Hiszpania

Real Garant España, S.L.
Fuerteventura, 4; 2ª Planta modulo 7
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)

Forma prawna: Firma jednoosobowa
Siedziba firmy: 28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Rejestr handlowy w Madrycie, tom 17339, strona 121, arkusz M-297.441
Numer VAT: ESB07756034
Przedstawiciel zarządzający: Lutz Kortlüke

Zawiadomienie zgodnie z dyrektywą 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozwiązywania sporów konsumenckich: Real España, S.L nie uczestniczy w alternatywnych procedurach rozstrzygania sporów dotyczących sporów konsumenckich.

 

Włochy

Real Garant Versicherung AG
Oddział Włochy
Via Enrico Fermi 11A
37135 Verona

Forma prawna: Oddział
Adres oddziału: Verona
Cammerao di commerico industria artigianato e agricoltura di Verona, Numero REA VR-432966
Numer VAT: IT10122640963
Upoważniony przedstawiciel: Domencio Soldo

Oprócz nadzoru ze strony niemieckiego Federalnego Urzędu Nadzoru Finansowego (patrz wyżej), oddział w Włochy podlega również ograniczonemu nadzorowi prawnemu „Instituto per vigilanzasulle assicurationi”(IVASS), Via del Quirimaie 21, 00187 Roma.

Zawiadomienie zgodnie z art. 19 federalnej ustawy w sprawie alternatywnych metod rozwiązywania sporów konsumenckich: Nasze oddziały w Włochy nie uczestniczą w alternatywnych procedurach rozstrzygania sporów dotyczących sporów konsumenckich.

 

Węgry

Real Garant GmbH Garantiesysteme
Oddział Węgry
2142 Nagytarcsa, Naplás út 1.

Forma prawna: Oddział
Adres oddziału: Nagytarcsa
Numer rejestracyjny firmy: 13-17-000246
Numer VAT: HU28996219
Stały przedstawiciel: Ádám Pataki

Zawiadomienie zgodnie z dyrektywą 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozwiązywania sporów konsumenckich: Nasz oddział w Węgry nie uczestniczy w alternatywnych procedurach rozstrzygania sporów dotyczących sporów konsumenckich.

 

Real Garant Versicherung AG jest aktywnym dostawcą usług w następujących krajach. Oprócz nadzoru ze strony niemieckiego Federalnego Urzędu Nadzoru Finansowego (patrz wyżej) ograniczony nadzór prawny zapewniają odpowiednie krajowe organy nadzorcze.

Holandia

Autoriteit Financiële Markten
Postbus 11723
1001 GS Amsterdam

De Nederlandsche Bank
Postbus 98
1000 AB Amsterdam

W Holandii jesteśmy członkiem Het Financiële Klachteninstituut.

Luksemburg

Commissariat des Assurances
7, Boulevard Joseph II
1840 Luxembourg

Węgry

Magyar Nemzeti Bank
1054 Budapest
Szabadsá tér 9

Republika Czeska

Česká Národní Banka
Well Přikopĕ 28
115 03 Praga 1

Włochy

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
Via del Quirinale 21
00187 Rome

Hiszpania

Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
Paseo de la Castellana, 44
28046 Madrid

Portugalia

Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões
Avenida da República, n.º 76, 6º
1600-205 Lisboa

Francja

Service des Organismes d’Assurances
Secrétariat général de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
Adresse : 4 Place de Budapest
CS 92459, 75436 Paris Cedex 09

Wielka Brytania

Prudential Regulation Authority (PRA)
Threadneedle Street
London, EC2R 8AH

Irlandia

Central Bank of Ireland
New Wapping Street
North Wall Quay
Dublin 1
D01 F7X3

Polska

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)
Komisja Nadzoru Finansowego
Piękna 20 skr. poczt. 419
00-549 Warsaw

Rumunia

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Splaiul Independenței 15, sector 5
050092 București

Słowenia

AZN Agencija za zavarovalni nadzor
Trg republika 3
1000 Ljubljana

Słowacja

Narodna banka Slovenska
Imricha Karvasa 1
813 25 Bratislava

Bułgaria

Financial Supervision Commission
16 Budapeshta str.
1000 Sofia

Chorwacja

Croatian Financial Services Supervisory Agency
Miramarska 24b,
10000 Zagreb

Grecja

Bank of Greece
21, E. Venizelos Avenue GR
102 SO Athens

Estonia

Finantsinspektsioon
Sakala 4,
Tallinn, 15030

Łotwa

Latvijas Banka
Valdemāra 2A
Rīgā, LV-1050

Litwa

Lietuvos bankas
Totorių g. 4,
01121 Vilnius

Malta

Malta Financial Services Authority,
Triq l-Imdina, Zone 1
Central Business District, Birkirkara,
CBD 1010

Cypr

Central Bank of Cyprus
John Kennedy 80,
Nicosia 1076,

Dania

Finanstilsynet
Århusgade 110
2100 København Ø

Szwecja

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm

Norwegia

Finanstilsynet
Revierstredet 3
P.O.Box 1187 Sentrum
0107 Oslo

Finlandia

FIN-FSA
PL 103, Snellmaninkatu 6,
00101 Helsinki

Islandia

Financial Supervision
Seðlabanki Íslands Fjármálaeftirlit
Katrínartúni 2
105 Reykjavík

Zawiadomienie zgodnie z dyrektywą 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozwiązywania sporów konsumenckich) i art. 36 niemieckiej ustawy o rozstrzyganiu sporów konsumenckich (VSBG) Z wyjątkiem Holandii, w wyżej wymienionych krajach nie uczestniczymy w żadnych alternatywnych procedurach rozstrzygania sporów konsumenckich.