Dobrá ochrana

Bezpečnosť pre Vaše vozidlo

Dobrá ochrana zabezpečená zárukou Vášho vozidla

Pohrávate sa s myšlienkou kúpiť si auto?
Potom by ste sa ako majiteľ vozidla mali informovať ohľadom záruky, keďže aj po dôkladnej kontrole môže na vozidle dôjsť k poruche alebo škode.
Prísľub záruky zo strany Vášho autosalónu, Vás môže ochrániť pred nepredpokladanými nákladmi na opravu.

Na tejto stránke Vám objasníme, prečo je pre Vás záruka potrebná a akým spôsobom môžete získať záruku na vozidlo.

Roky skúseností

verní partneri

Ročné záruky

Prísľub predajcu

Záruka vozidla Vám dáva ako majiteľovi vozidla predovšetkým: bezpečnosť.
Budete chránený pred nečakanými nákladmi na opravu, zachováte si likviditu a nebudete musieť platiť za drahé opravy.
Prísľub záruky, vyjadrený Vaším predajcom, Vám zabezpečí, že v prípade škody máte nárok voči Vášmu autosalónu.

V prípade otázok ohľadom prísľubu, sa môžete obrátiť na svojho dôveryhodného odborného predajcu.

Konštelácia zmluvy

medzi majiteľom vozidla, predajcom a Real Garant

Majiteľ vozidla

Majiteľ vozidla je prijímateľ záruky.
Záručný prísľub získate od Vášho predajcu, on je Vašou priamou kontaktnou osobou.

Predajca

Predajca je poskytovateľom záruky.
Dáva Vám záruku a je pre Vás tou správnou kontaktnou osobou.

Real Garant

Real Garant je poisťovateľom záruky a poskytovateľom služby. My poisťujeme záručný prísľub autosalónu a sme ich kontaktnou osobou.

Vaše výhody záruky

N

Ochrana pred nečakaným nákladmi za opravu

V prípade záruky preberá poskytovateľ záruky náklady na opravu.

N

Platnosť aj v zahraničí

Zo zárukou ste poistený aj v celej Európe.

N

Individuálne možnosti tvorby záruky

Často si môžete určiť dobu splatnosti alebo rozsah Vašej záruky.

N

Poistenie až do 12 rokov

Podľa záruky je možné poistiť vozidlá až do veku vozidla – 12 rokov.

N

Možnosť kombinácie produktov

Záruka môže byť kombinovaná s ďalšími produktmi, ako je servisná zmluva alebo záruka mobility.

N

Zvýšená istota plánovania

V prípade škody nebudete mať žiadne neočakávané náklady, pričom Vaše finančné prostriedky môžete použiť inde.

N

Uzatvorenie záruky pre všetky bežné značky a modely vozidiel

Všetky bežné značky a modely vozidiel môžu byť vybavené zárukou.

N

Likvidita zostáva zachovaná

V prípade škody nemusíte platiť žiadne vysoké náklady na opravu.

N

Zhodnotenie Vášho vozidla

S platnou zárukou zhodnotíte Vaše vozidlo. To môže prospieť Vášmu predaju.

Prosím rešpektujte pri všetkých výhodách súčasne platné záručné podmienky.

Uzavrieť záruku na vozidlo

Chcete na svoje vozidlo uzavrieť záruku?
Prosím, obráťte sa na predajcu, ktorému dôverujete a porozprávajte sa s ním o produktoch a službách Real Garant.

V prípade ďalších otázok na tému záruky, navštívte sekciu FAQ.