Vaši podatki
so pri nas varni

Zasebnost

Real Garant Versicherung AG spoštuje vašo pravico do samostojnega odločanja glede informacij in zasebnosti. Po tem načelu se ravnamo, ko razvijamo oglaševalske ponudbe kot tudi pri obdelavi podatkov strank.
Spoštujemo vašo pravico do zasebnosti, zlasti vašo pravico do informacij v zvezi s shranjenimi podatki o vas. Če imate vprašanja v zvezi z zasebnostjo, se obrnite na pooblaščeno osebo našega podjetja za varstvo podatkov.

Tehnični podatki

Naši spletni strežniki iz tehničnih in organizacijskih razlogov shranjujejo podatke v zvezi z uporabo naših spletnih strani, vključno z imenom ponudnika internetnih storitev, imenom internetne strani, s katere ste dostopali do naše strani, informacijo o tem, katere od naših spletnih strani obiščete, in trajanjem vašega obiska. Te podatke statistično analiziramo, da optimiziramo svoje spletne strani.

Cookies

Piškotki so črkovno-številčni identifikatorji, ki jih spletni brskalnik prenese na trdi disk vašega računalnika. Real Garant Versicherung AG ne uporablja piškotkov.
Toda sistem neodvisno ustvarja piškotke, ki jih spletni brskalnik shrani na trdi disk vašega računalnika. Ti sejni (začasni) piškotki se uporabljajo za upravljanje internetne seje. Tako vam na primer ni treba vnašati osebnih podatkov vsakič, ko izpolnjujete naš obrazec. V povezavi z uporabo svojih spletnih strani uporabljamo trajne (shranjene) piškotke za shranjevanje podatkov o tem, katere strani obiščete znotraj našega spletnega mesta (sledenje poti). Za optimizacijo svojih spletnih strani izvajajo statistične analize teh podatkov. Vaši podatki se uporabljajo izključno v statistične namene in niso personalizirani.

Google Analytics

To spletno mesto uporablja Google Analytics, spletno storitev družbe Google Inc. (»Google«) za analizo. Google Analytics uporablja piškotke, da analizira, kako uporabniki uporabljajo naše spletno mesto in naše spletne storitve. Informacije, ki jih piškotekustvari o vaši uporabi spletnega mesta, se običajno prenesejo na strežnike podjetja Google v Združenih državah in se na njih hranijo.
Na tem spletnem mestu je aktivirana anonimizacija naslova IP, tako da se naslov IP Googlovih uporabnikov znotraj držav članic Evropske unije ali v drugih državah, ki so podpisnice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, vnaprej skrajša.
Samo v izjemnih primerih bo celoten naslov IP prenesen na strežnik podjetja Google v ZDA in skrajšan tam. Google informacije uporablja za namene ocenjevanja vaše uporabe spletnega mesta, za sestavljanje poročil o aktivnosti spletnega mesta za operaterje spletnega mesta in zagotavljanje drugih storitev v zvezi z aktivnostjo spletnega mesta in uporabo interneta.
Google naslova IP, ki ga Google Analytics pridobi iz vašega brskalnika, ne bo povezal z nobenimi drugimi podatki, ki jih hrani. Uporabo piškotkov lahko zavrnete z izbiro ustreznih nastavitev v svojem brskalniku, toda upoštevajte, da če to storite, morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij tega spletnega mesta.
S prenosom in namestitvijo vtičnika za brskalnik, ki ne voljo na naslednji povezavi, lahko uporabniki podjetju Google tudi preprečijo, da sledi podatkom, ki jih ustvari piškotek in ki je povezan z njegovo uporabo (vključno z vašim naslovom IP), in da obdeluje te podatke. Trenutna povezava je: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Osebni podatki

Vaše osebne podatke hranimo samo, če jih prostovoljno posredujete v kontekstu ene izmed naših aplikacij (npr. sprememba naslova, povpraševanje o ponudbi, poročilo o škodi). Vaši podatki bodo obdelani izključno za namen, za kateri ste jih posredovali.
Vaše podatke lahko posredujemo pozavarovatelju za namene ocene tveganja in obravnavo pozavarovanja kot tudi za oceno tveganja in zahtevkov drugih zavarovateljev in/ali ponudnikov storitev.
Za pošiljanje vaših podatkov uporabljamo sodobne načine šifriranja. Trenutno uporabljamo šifriranje SSL (sloj varnih vtičnic), ki ga priporoča Zvezni urad za informacijsko varnost. To je najboljši tehnični standard, ki je danes na voljo. Tako vaših podatkov ne morejo prebrati ali spremeniti tretje osebe med pošiljanjem nam.

Kako je videti varna povezava:
Ali spletno mesto varno prenaša osebne podatke, lahko določite po internetnem naslovu (URL), ki se mora začeti s »https://«. V nastavitvah svojega brskalnika lahko vidite, ali so vaši podatki varni med prenosom: Internet Explorer in Mozilla Firefox nakažeta varno povezavo s ključavnico v desnem kotu naslovne vrstice. V brskalniku Netscape Navigator se odprta ključavnica na spodnji levi strani naslovne vrstice brskalnika spremeni v zaprto ključavnico.

Zaupnost

Varstvo vaših osebnih podatkov zagotavljamo z vrsto organizacijskih in tehničnih ukrepov. Naši zaposleni imajo obveznost varovati vaše podatke.

Pravice prizadetih strank

Če se obdelujejo vaši osebni podatki, ste v skladu z Uredbo GDPR prizadeta oseba in imate pri odgovorni družbi naslednje pravice:

Na zgornjem naslovu lahko zahtevate informacije v zvezi s svojimi shranjenimi podatki. Prav tako lahko pod določenimi pogoji zahtevate popravek ali izbris svojih podatkov. Poleg tega ste lahko upravičeni do omejitve obdelave svojih podatkov kot tudi predaje podatkov, ki ste jih predložili, v strukturirani, običajni in strojno berljivi obliki.

Pravica do ugovora

Pravico imate ugovarjati obdelavi svojih osebnih podatkov za namene neposrednega trženja brez navedbe kakršnih koli razlogov. Če vaše podatke obdelujemo za namene varstva zakonitih interesov, lahko takšni obdelavi nasprotujete na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem. Potem bomo prenehali obdelovati vaše osebne podatke, razen če lahko dokažemo nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Pravica do preklica izjave o privolitvi za obdelavo osebnih podatkov

Pravico imate kadar koli preklicati svojo izjavo o privolitvi za obdelavo osebnih podatkov. Preklic ne voliva na dotedanjo zakonito obdelavo podatkov.

Right of appeal

Pravica do pritožbe
Možnost imate kadar koli vložiti pritožbo pri prej omenjeni pooblaščeni osebi za varstvo podatkov.

Če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši določila Uredbe GDPR, imate poleg nadaljnjih upravnih postopkov ali pravnih sredstev pravico do pritožbe nadzornemu organu, zlasti v državi članici, v kateri prebivate, na svojem delovnem mestu ali kraju domnevne kršitve.

Odgovorni nadzorni organ za varstvo podatkov je:

Der Baden-Württembergische Datenschutzbeauftragte
Postfach 10 29 32
D-70025 Stuttgart

Organizacija za obdelavo podatkov
Organizacija, ki je v skladu z Uredbo GDPR in drugimi predpisi za varstvo podatkov odgovorna za obdelavo osebnih podatkov na realgarant.com in spletnih mestih, na katera se sklicuje skupina Real Garant, je:

Real Garant Versicherung AG
Marie-Curie-Str. 3
D-73770 Denkendorf
Telefon: +49 711/ 49063 0
Faks: +49 711/ 49063 18
E-pošta: info.at@realgarant.com

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov

Zurich Gruppe Deutschland
Konzerndatenschutz
D-50427 Köln
E-pošta: dataprotection@zurich.com

Informacije o uporabi vaših osebnih podatkov

Ta dokument zagotavlja informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov s strani Real Garant Versicherung AG za Nemčijo in o vaših pravicah v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

Organizacija, ki obdeluje podatke

Real Garant Versicherung AG/
Real Garant GmbH Garantiesysteme
Marie-Curie-Str. 3
73770 Denkendorf
Telephone: 0711 49063 0
Fax: 0711 49063 118
E-Mail: info.ro@realgarant.com

Na našo pooblaščeno osebo za varstov podatkov se lahko obrnete na naslednjem naslovu:

Zurich Gruppe Deutschland
Konzerndatenschutz
D-50427 Köln
E-Mail: datenschutz@zurich.com.

Namen in pravna podlaga obdelave podatkov

Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (Uredba GDPR), nemškim Zveznim zakonom o varstvu podatkov, [Bundesdatenschutzgesetz – BDSG]ustreznimi pogoji v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov nemškega Zakona o zavarovalnih pogodbah[Versicherungsvertragsgesetz – VVG] in drugimi ustreznimi zakoni.

Ko vložite zahtevo za zavarovalno kritje, potrebujemo informacije, ki nam jih posredujete v tej vlogi, za namen sklenitve pogodbe in da ocenimo tveganje, ki ga prevzemamo. Če se sklene zavarovalna pogodba, te podatke obdelujemo za namen izvajanja pogodbenega razmerja, tj. za izdajo vaše police ali za namene izdaje računa. Na primer podrobnosti o zahtevku potrebujemo zato, da lahko preverimo, ali je nastopil zavarovan dogodek, in ugotovimo znesek utrpljene škode.

Sklenitev in izvajanje zavarovalne pogodbe nista mogoča brez obdelave vaših osebnih podatkov.

Poleg tega potrebujemo vaše osebne podatke za namen ustvarjanja statistike, povezane z zavarovanjem, npr. za vzpostavitev novih tarig ali za namen izpolnjevanja zakonskih zahtev. Vse podatke iz pogodb, ki so sklenjene s podjetjema Real Garant Versicherung AG in Real Garant GmbH Garantiesystem, bomo uporabili za namen celotnega pregleda odnosa s stranko, na primer za namen svetovanja, sprememb ali dopolnitev pogodbe, za odločitve o izrazih dobre volje ali za celovito zagotavljanje informacij.

Pravna podlaga za takšno obdelavo osebnih podatkov za predpogodbene in pogodbene namene je člen 6(1)b Uredbe GDPR.

We shall also process your data in order to protect legitimate interests of ourselves or third parties (Article 6 (1) f GDPR). This may in particular be necessary:

  • za namen zagotavljanja varnosti IT in delovanja IT;
  • za namen splošne pozornosti za vaš odnos stranke s podjetjema Real Garant Versicherung AG in Real Garant GmbH Garantiesysteme;
  • da preprečimo in prepoznamo kazniva dejanja; zlasti bomo analize podatkov uporabili za prepoznavanje kazalcev, ki nakazujejo zavarovalniško goljufijo.

Dodatno bomo vaše osebne podatke obdelovali, da izpolnimo zakonske obveznosti, kot so regulativne zahteve, obveznosti v skladu z gospodarskim in davčnim pravom za ohranjanje dokumentacije ali naša obveznost svetovanja. V tem primeru pravno podlago za obdelavo sestavljajo ustrezne zakonske določbe v povezavi s členom 6(1)c uredbe GDPR.

V primeru, da želimo vaše osebne podatke obdelovati za namene, ki niso našteti zgoraj, vas bomo o tem obvestili vnaprej v okviru zakonskih predpisov.

Kategorije prejemnikov osebnih podatkov

Pozavarovatelj:

Tveganja, ki jih prevzemamo, zavarujemo pri specialističnih zavarovalnicah (pozavarovatelji). Za ta namen bo morda potreben prenos vaših pogodbenih podatkov, in kjer je primerno, podrobnosti o zahtevkih pozavarovatelju, da si lahko ustvari vtis o zadevnem tveganju ali zahtevku. Dodatno je mogoče, da bo pozavarovatelj na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja našemu podjetju nudil pomoč pri oceni tveganja ali ugodnosti kot tudi v postopkih evalvacije. Vaše podatke bomo prenesli pozavarovatelju, samo če bo to nujno za namen izpolnitve naše zavarovalne pogodbe z vami in samo v obsegu, ki je potreben za zaščito naših zakonitih interesov.

Posredniki:

Če storitve v zvezi s svojo zavarovalno pogodbo prejmete od posrednika, bo vaš posrednik obdelal podatke na prijavi, pogodbene podatke in podrobnosti o zahtevku, ki so potrebni za namene sklenitve in izvajanja pogodbe. Naše podjetje bo navedene podatke preneslo posrednikom, ki vam zagotavljajo storitve, tudi v primeru, da ti posredniki zadevne informacije potrebujejo, da vam zagotavljajo storitve in svetujejo o vseh zadevah v zvezi z zavarovanji in finančnimi storitvami.

Obdelava podatkov znotraj skupine podjetij:

Specializirane družbe/oddelki naše skupine podjetij centralno prevzemajo določene naloge obdelave podatkov v imenu Real Garant Versicherung AG. V pregledu ponudnikov storitev podjetja Real Garant Versicherung AG v dodatku lahko najdete seznam podjetij, ki sodelujejo v centralni obdelavi podatkov.

Zunanji ponudniki storitev:

Da bi izpolnili svoje pogodbene in zakonske obveznosti v nekaterih primerih uporabljamo zunanje ponudnike storitev.

Seznam pogodbenih izvajalcev in ponudnikov storitev, s katerimi imamo dolgoročno poslovno razmerje, lahko najdete v pregledu ponudnikov storitev podjetja Real Garant Versicherung AG v dodatku.

Drugi prejemeniki:

Dodatno lahko vaše osebne podatke posredujemo drugim prejemnikom, kot so uradni organi, za namen izpolnjevanja zakonskih dolžnosti razkritja (tj. ponudnikom socialnega zavarovanja, davčnim organom ali organom pregona).

Trajanje hrambe podatkov

Vaše osebne podatke bomo izbrisali, kakor hitro ne bodo več potrebni za navedene namene. V tem kontekstu se lahko osebni podatki hranijo za obdobje, v katerem je mogoče uveljavljati zahtevke proti našemu podjetju (zakonski zastaralni rok 3 do 30 let). Poleg tega bomo vaše osebne podatke hranili tako dolgo, kot to od nas zahteva zakon. Ustrezne obveznosti za dokumentacijo in hrambo med drugim narekujejo nemški Trgovinski zakonik, [Handelsgesetzbuch – HGB], Davčni zakonik [Abgabenordnung]in Zakon o boju proti pranju denarja[Geldwäschegesetz]. V skladu s temi je obdobje hrambe lahko do 10 let.

Pravice prizadetih strank

Na zgornjem naslovu lahko zahtevate informacije v zvezi s svojimi shranjenimi podatki. Prav tako lahko pod določenimi pogoji zahtevate popravek ali izbris svojih podatkov. Poleg tega ste lahko upravičeni do omejitve obdelave svojih podatkov kot tudi predaje podatkov, ki ste jih predložili, v strukturirani, običajni in strojno berljivi obliki.

Right of objection

Pravico imate ugovarjati obdelavi svojih osebnih podatkov za namene neposrednega trženja brez navedbe kakršnih koli razlogov. Če vaše podatke obdelujemo za namene varstva zakonitih interesov, lahko takšni obdelavi nasprotujete na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem. Potem bomo prenehali obdelovati vaše osebne podatke, razen če lahko dokažemo nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Pravica do pritožbe

Možnost imate kadar koli vložiti pritožbo pri prej omenjeni pooblaščeni osebi za varstvo podatkov. Poleg tega imate pravico do pritožbe organu za varstvo podatkov. Za naše podjetje je pristojni organ za varstvo podatkov:

Der Baden-Württembergische
Datenschutzbeauftragte
Postfach 10 29 32
D-70025 Stuttgart

Prenos podatkov v tretjo državo

IV primeru, da osebne podatke prenašamo ponudnikom storitev zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EGS), bo do prenosa prišlo samo, če je Komisija EU potrdila, da ima ta tretja država razumno raven varstva podatkov ali da so v veljavi druga razumna jamstva za varstvo podatkov (npr. zavezujoči predpisi med podjetji za varstvo podatkov ali standardne pogodbene klavzule EU). Podrobne informacije v zvezi s tem kot tudi o ravni varstva podatkov pri naših ponudnikih storitev v tretjih državah so na voljo v pregledu ponudnikov storitev v dodatku.

Pregled ponudnikov storitev podjetja Real Garant Versicherung AG

Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu s predpisi nemške zavarovalne industrije, ki urejajo ravnanje z osebnimi podatki, in privolitvijo, ki ste jo podali, kot je primerno v okviru vaše prijave za zavarovanje ali obravnave ugodnosti. To vključuje tudi prenos podatkov ponudnikom storitev, če je ta potreben za zagotavljanje storitve. Ta seznam navaja te ponudnike storitev kot tudi kategorije ponudnikov storitev.

Posamezni ponudniki storitev lahko imajo sedež zunaj Evropskega gospodarskega prostora. Prenos podatkov tem ponudnikom storitev se lahko na primer opravi, če je to nujno za namen izpolnitve pogodbe, sklenjene z vami. Sicer bo tak prenos opravljen samo, če je na podlagi odločbe Evropske komisije o primernosti zagotovljena razumna raven varstva podatkov na sedežu ponudnika storitev (na primer za Švico) ali na podlagi ustreznih jamstev, zlasti sklenitve standardnih klavzul za varstvo podatkov, ki jih je sprejela Evropska komisija (podrobnosti teh so na voljo pri nas). Ponudniki storitev/kategorije, ki imajo sedež zunaj Evropskega gospodarskega prostora, so označeni z 1.

  • Real Garant GmbH Garantiesysteme
  • Odvisna družba Zurich Insurance plc za Nemčijo

Ponudniki storitev, ki delajo za zgornjo skupino podjetij in katerih primarna dejavnost je obdelava podatkov

Ponudnik storitevVrsta pogodbnega dela
Zürich Beteiligungs-Aktiengesellschaft (Nemčija)Centralne storitve (npr. pravne, davčne in revizijske)

Kategorije ponudnikov storitev, ki delajo za zgornjo skupino podjetij in katerih primarna pogodbena dejavnost ne vključuje obdelave osebnih podatkov ali ki delajo samo občasno

Kategorija ponudnika storitevVrsta pogodbenega dela
Podjetja za odstranjevanjeOdstranjevanje datotek/nosilcev podatkov
Ponudniki storitev za pomoč1Storitve za pomoč
Klicni centerTelefonske storitve
TiskarnaPonudniki storitev tiska (tisk/poštne pošiljke)
Drugi strokovnjaki in ponudniki testnih storitevSestavljanje strokovnih ocen in svetovanje v določenih primerih
Ponudniki IT- in telekomunikacijskih storitevIT-storitve (npr. IT, telekomunikacije, omrežje, vzdrževanje)
Podjetja za kadrovanjeObdelava prejete pošte/Upravljanje dokumentov
Trženjske agencijeTrženjske kampanje
Odvetniške pisarnePravne storitve
PozavarovateljIntegracija v oceno tveganja in zahtevkov za posebne primere
Ponudniki storitev v zvezi z zahtevki/restavratorstvo/delavnicePodpora pri obravnavi zahtevkov
Prevajalci in tolmačiPrevodi
Zunanji revizorjiRevizorske storitve
Kreditne ustanoveDobropis/direktna bremenitev

Opomba: Če ponudniki storitev ne sodelujejo kot obdelovalci, ki jih zavezujejo stroga navodila, ampak imajo lastne organe odločanja (kot je recimo običajno primer pri strokovnjakih), vaših osebnih podatkov ne bomo prenesli tem ponudnikom storitev, če ne soglašate s tem prenosom in lahko dokažete, da v vašem posebnem položaju izjemoma vaši zaščiteni interesi odtehtajo interese družbe, ki opravlja prenos.

Datirano: 05/2018