Добре защитени

Добре защитени от Вашата гаранция

Обмисляте покупката на автомобил?
Ако е така, разумно е да научите повече за гаранциите. Въпреки най-обстойния преглед, понякога автомобилите имат дефекти или са повредени.
Гаранцията от Вашия дилърски център може да Ви предпази от неочаквани разходи за ремонт.

" class=

Ангажимент на дилърския център

Гаранцията на автомобила дава на собствениците преди всичко едно: сигурност.
Защитени сте от неочаквани разходи, запазвате ликвидност и не е нужно да плащате за скъпи ремонти.
Ако Вашият дилърски център Ви предлага гаранция, имате право да предявявате определени претенции в случай на щета.

Ако имате въпроси относно този ангажимент, консултирайте се с Вашия дилър.

Договорната конфигурация

Собственик на автомобила

Собственикът на автомобила е получателят на гаранцията.
Получавате гаранцията от Вашия дилър, който е лицето за директен контакт.

Дилърски център

Дилърският център е гарантът.
Той издава гаранцията и е същинското лице за контакт.

Real Garant

Real Garant е застрахователят на гаранцията и доставчик на услуги. Ние работим в партньорство с дилърския център и застраховаме гаранцията.