Dobrá
ochrana

Dobrá ochrana zabezpečená zárukou Vášho vozidla

Pohrávate sa s myšlienkou kúpiť si auto?
Potom by ste sa ako majiteľ vozidla mali informovať ohľadom záruky, keďže aj po dôkladnej kontrole môže na vozidle dôjsť k poruche alebo škode.
Na tejto stránke Vám objasníme, prečo je pre Vás záruka potrebná a akým spôsobom môžete získať záruku na vozidlo.

" class=

Prísľub predajcu

Záruka vozidla Vám dáva ako majiteľovi vozidla predovšetkým: bezpečnosť.
Budete chránený pred nečakanými nákladmi na opravu, zachováte si likviditu a nebudete musieť platiť za drahé opravy.
Prísľub záruky, vyjadrený Vaším predajcom, Vám zabezpečí, že v prípade škody máte nárok voči Vášmu autosalónu.

V prípade otázok ohľadom prísľubu, sa môžete obrátiť na svojho dôveryhodného odborného predajcu.

Konštelácia zmluvy

Majiteľ vozidla

Majiteľ vozidla je prijímateľ záruky.
Záručný prísľub získate od Vášho predajcu, on je Vašou priamou kontaktnou osobou.

Predajca

Predajca je poskytovateľom záruky.
Dáva Vám záruku a je pre Vás tou správnou kontaktnou osobou.

Real Garant

Real Garant je poisťovateľom záruky a poskytovateľom služby. My poisťujeme záručný prísľub autosalónu a sme ich kontaktnou osobou.