Podmienky použitia
a právne pokyny

Impressum

Real Garant Versicherung AG

Marie-Curie-Str. 3
73770 Denkendorf
Tel: +49 (0) 711 49063 0
Email: info@realgarant.com

Príslušný kontrolný úrad
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin)
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
Tel.: +49 (0) 228 4108 0
Fax: +49 (0) 228 4108 1550
www.bafin.de

Predseda kontrolného úradu: Carsten Schildknecht
Predstavenstvo: Lutz Kortlüke (Predseda), Florian Rohkamm, Jörg Seidel, Michael Reuter

Právna forma: Akciová spoločnosť
Sídlo spoločnosti: Denkendorf
Okresný súd Stuttgart (HRB 213642)
DIČ.: DE246063838

Ak nie je uvedené inak, je Real Garant Versicherung AG poskytovateľom všetkých tele médií ponúkaných na realgarant.com  ako aj všetkých ostatných tele médií, ktoré odkazujú na toto impressum.

Odkaz § 36 Zákona Consumer Triet Settlement (VSBG):
Real Garant Versicherung sa nezúčastňuje žiadneho konania o ukončení sporu pred úradom na riešenie spotrebiteľských sporov.

Spoločnosti Real Garant Versicherung AG

Real Garant Versicherung AG podniká v Nemecku aj prostredníctvom spoločností na poskytovanie služieb.
Táto internetová stránka uvádza povinné údaje pre dôležité spoločnosti Real Garant Versicherung AG, ktoré pôsobia v Nemecku.

Real Garant GmbH Garantiesysteme

Vedenie spoločnosti: Lutz Kortlüke, Florian Rohkamm, Michael Reuter, Jörg Seidel
Sídlo spoločnosti: Denkendorf
Okresný súd: Stuttgart (HRB 213660)
DIČ.:  DE180236061

Táto potlač je platná aj pre naše ponuky:

LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/realgarant

XING:
https://www.xing.com/pages/realgarant

YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCBxEU7nvO-PAdckXW_k8Iow

Vimeo:
https://vimeo.com/realgarant

Real Garant v Európe

V Európe ideme cestou slobody pobočiek ako aj slobody poskytovania služieb. Táto internetová stránka uvádza povinné údaje pre tieto činnosti.

Rakúsko

Real Garant Versicherung AG
Branch Office Austria
Perfektastrasse 73/2/2
1230 Vienna

Právna forma: Pobočka
Sídlo pobočky: Wien
Obchodný súd Wien FN 216956d
DIČ: ATU61037425
Hauptbevollmächtigter: Mag. Michael Erb

Pobočka Österreich je navyše pod dohľadom nemeckého Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (viď vyššie) dodatočnepod obmedzeným právnym dohľadom z Finanzmarktaufsicht (FMA), Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Wien.

Real Garant GmbH Garantiesysteme
Branch office for Austria
Perfektastrasse 73/2/2
1230 Vienna

Právna forma: Pobočka
Sídlo pobočky: Wien
Obchodný súd Wien FN 444626m
DIČ: ATU70254618
Stály zástupca: Mag. Michael Erb

Poznámka podľa § 19 Spolkového zákona o alternatívnom riešení sporov v oblasti spotrebiteľských záležitostiach: Pobočky v Rakúsku sa nezúčastňujú žiadnych alternatívnych konaní riešenia spotrebiteľských sporov.

Španielsko

Real Garant España, S.L.
Fuerteventura, 4; 2ª Planta modulo 7
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)

Právna forma: Spoločnosť jednej osoby
Sídlo spoločnosti: 28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Obchodný register mesta Madrid, zväzok 17339, strana 121, list M-297.441
DIČ: ESB07756034
Zástupca vedenia spoločnosti: Lutz Kortlüke

Poznámka podľa ES smernica 2013/11 z 21.05.2013 O alternatívnom riešení sporov spotrebiteľských záležitostí: Real Garant España, S.L. sa nezúčastňuje na žiadnom alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

V rámci poskytovania služieb pôsobí Real Garant Versicherung AG v nasledovných krajinách. Okrem dohľadu nemeckého Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (pozri vyššie) je navyše pod obmedzeným právnym dohľadom zo strany príslušných vnútroštátnych dozorných orgánov.

Maďarsko

Real Garant GmbH Garantiesysteme
Branch Office for Hungary
1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20

Právna forma: Pobočka
Sídlo pobočky: Budapest
Company registration: 13-17-000246
DIČ:HU28996219
Stály zástupca: Ádám Pataki

Poznámka podľa ES smernica 2013/11 zo dňa 21.05.2013 O alternatívnom riešení sporov v oblasti spotrebiteľských záležitostiach: Pobočka v Maďarsko sa nezúčastňuje žiadnych alternatívnych konaní riešenia spotrebiteľských sporov.

Real Garant Versicherung AG je aktívnym poskytovateľom služieb v týchto krajinách. Okrem dohľadu nemeckého Spolkového úradu pre finančný dohľad (pozri vyššie) vykonávajú obmedzený právny dohľad aj príslušné vnútroštátne orgány dohľadu.

Belgicko

Real Garant Versicherung AG
Branch Office Belgium
Manta 12
9250 Waasmunster

Právna forma: Pobočka
Sídlo pobočky: Waasmunster
Ondernemingsnummer: 0478766858
DIČ: BE0478766858
Hlavný splnomocnenec: Wim Vanackere

Pobočka Belgien je navyše pod dohľadom nemeckého Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (viď vyššie) dodatočne pod obmedzeným právnym dohľadom Autorité des services et marchés financiers (FSMA), Rue de Congrès 12-14, 1000 Bruxelles ako aj der Banque Nationale de Belgique, boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles.

Real Garant GmbH Garantiesysteme
Branch Office for Belgium
Manta 12
9250 Waasmunster

Právna forma: Pobočka
Sídlo pobočky: Waasmunster
Ondernemingsnummer: 0680.483.704
DIČ: BE0680483704
Stály zástupca: Wim Vanackere

Poznámka podľa ES smernica 2013/11 zo dňa 21.05.2013 O alternatívnom riešení sporov v oblasti spotrebiteľských záležitostiach: Pobočka v Belgicku sa nezúčastňuje žiadnych alternatívnych konaní riešenia spotrebiteľských sporov.

Taliansko

Real Garant Versicherung AG
Branch Office Italy
Via Enrico Fermi 11A
37135 Verona

Právna forma: Pobočka
Sídlo pobočky: Verona
Cammerao di commerico industria artigianato e agricoltura di Verona, Numero REA VR-432966
DIČ: IT10122640963
Hlavný splnomocnenec: Domenico Soldo

Pobočka Taliansko je navyše pod dohľadom nemeckého Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (viď vyššie) dodatočne pod obmedzeným právnym dohľadom „Instituto per vigilanzasulle assicurationi“ (IVASS), Via del Quirimaie 21, 00187 Roma.

Švajčiarsko

Real Garant GmbH Garantiesysteme, 
Denkendorf, Zweigniederlassung Muttenz

Stegackerstrasse 15
4132 Muttenz

Právna forma: Pobočka
Sídlo pobočky: 4132 Muttenz
Handelsregisteramt Kanton Basel-Landschaft: Firmennummer CHE-160.471.088
DIČ: CHE-160.471.088 
Hlavný splnomocnenec: Thomas Rüegg

Bulharsko

Financial Supervision Commission
16 Budapeshta str.
1000 Sofia

Chorvátsko

Croatian Financial Services Supervisory Agency
Miramarska 24b,
10000 Zagreb

Cyprus

Central Bank of Cyprus
John Kennedy 80,
Nicosia 1076,

Česká republika

Česká Národní Banka
Well Přikopĕ 28
115 03 Prague 1

Dánsko

Finanstilsynet
Århusgade 110
2100 København Ø

Estónsko

Finantsinspektsioon
Sakala 4,
Tallinn, 15030

Fínsko

FIN-FSA
PL 103, Snellmaninkatu 6,
00101 Helsinki

Francúzsko

Service des Organismes d’Assurances
Secrétariat général de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
Adresse : 4 Place de Budapest
CS 92459, 75436 Paris Cedex 09

Veľká Británia

Prudential Regulation Authority (PRA)
Threadneedle Street
London, EC2R 8AH

Grécko

BANK OF GREECE
21, E. Venizelos Avenue GR
102 SO Athens

Maďarsko

Magyar Nemzeti Bank
1054 Budapest
Szabadsá tér 9

Island

Financial Supervision
Seðlabanki Íslands Fjármálaeftirlit
Katrínartúni 2
105 Reykjavík

Írsko

Central Bank of Ireland
New Wapping Street
North Wall Quay
Dublin 1
D01 F7X3

Taliansko

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
Via del Quirinale 21
00187 Roma

Lotyšsko

Latvijas Banka
Valdemāra 2A
Rīgā, LV-1050

Litva

Lietuvos bankas
Totorių g. 4,
01121 Vilnius

Luxembursko

Commissariat des Assurances
7, Boulevard Joseph II
1840 Luxembourg

Malta

Malta Financial Services Authority,
Triq l-Imdina, Zone 1
Central Business District, Birkirkara,
CBD 1010, Malta

Holandsko

Autoriteit Financiële Markten
Postbus 11723
1001 GS Amsterdam

De Nederlandsche Bank
Postbus 98
1000 AB Amsterdam

In the Netherlands we are party to the Het Financiële Klachteninstituut.

Nórsko

Finanstilsynet
Revierstredet 3
P.O.Box 1187 Sentrum
0107 Oslo

Poľsko

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)
Komisja Nadzoru Finansowego
Piękna 20 skr. poczt. 419
00-549 Warsaw

Portugalsko

Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões
Avenida da República, n.º 76, 6º
1600-205 Lisboa

Rumunsko

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Splaiul Independenței 15, sector 5
050092 București

Slovensko

Narodna banka Slovenska
Imricha Karvasa 1
813 25 Bratislava

Slovinsko

AZN Agencija za zavarovalni nadzor
Trg republika 3
1000 Ljubljana

Španielsko

Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
Paseo de la Castellana, 44
28046 Madrid

Švédsko

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm

Poznámka podľa ES smernica 2013/11 zo dňa 21.05.2013 O alternatívnom riešení sporov v oblasti spotrebiteľských záležitostí: Vo vyššie uvedených krajinách sa s výnimkou Holandska nezúčastňujeme na žiadnom alternatívnom riešení sporov v spotrebiteľských záležitostiach.

Disclaimer

Na týchto webových stránkach

Informácie ponúkané na týchto webových stránkach slúžia v prvom prípade na oboznámenie sa a informácie o našich produktoch a službách. Informácie o jednotlivých funkciách produktov nájdete v podkladoch k zmluve a všeobecných obchodných podmienkach a zmluvných podmienkach príslušných produktov. Informácie uvedené na týchto stránkach nenahrádzajú jednotlivé poradenstvo od príslušných odborníkov. Real Garant Versicherung AG a Real Garant GmbH Garantiesysteme nenesú žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené používaním obsahu týchto webových stránok

Obsah týchto stránok sme starostlivo preskúmali. Obsah týchto webových stránok je pravidelne aktualizovaný a kompletne preverený a prepracovaný. Avšak nemôžeme vylúčiť, že môže dôjsť k chybám. Preto nepreberáme žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, úplnosť a správnosť ponúkaných informácií a rád.

Použitie značky, log, použitie obsahu tejto webovej stránky

Značky a logá použité na týchto stránkach Real Garant Versicherung AG a Real Garant GmbH Garantiesysteme sú ochrannou známkou. Použitie značiek a log Real Garant Versicherung AG a Real Garant GmbH Garantiesysteme ako aj obsahu týchto webových stránok -aj skrátene- nie je bez nášho výslovného súhlasu dovolené.

Odkazy na iné webové stránky

Ak sú na týchto webových stránkach odkazy na iné webové stránky, upozorňujeme na to, že sme obsah týchto webových stránok nepreverovali a zodpovednosť za obsah iných webových stránok je vylúčená.

Poznámka podľa. ES smernica 2013/11 z 21.05.2013 alternatívnom riešení sporov spotrebiteľských záležitostí

Real Garant Versicherung AG a Real Garant GmbH Garantiesysteme sa nezúčastňujú na žiadnom alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a nie sú povinný tak učiniť. To platí pre všetky krajiny v ktorých pôsobíme, s výnimkou Holandska.

Verein Versicherungsombudsmann e.V., Berlin

Real Garant Versicherung AG nie je členom spoločnosti Versicherungsombudsmann e.V., Berlin.

Záruka mobility

Poistenie záruky mobility je ponúkané v Deutschland iba naším kooperačným partnerom Europ Assistance Versicherungs AG, Infanteriestraße 11, 80797 München.

Poistenie záruky mobility je ponúkané v Belgien naším kooperačným partnerom AXA Assistance Benelux, Avenue Louise 166, B1-1050 Bruxelles,Belgien.

Poistenie záruky mobility je ponúkané v Österreich naším kooperačným partnerom Europ Assistance Holding Irish Branch, 13-17 Dawson Street, Dublin 2, Irland.

Poistenie záruky mobility je ponúkané v Spanien naším kooperačným partnerom IMA IBÉRICA, C/Julián Camarillo, 29, 28037 Madrid.

Spoločnosť na ochranu údajov

Zadanie ochrany údajov je poskytované cez Konzerndatenschutzbeauftragten spoločnosti Zurich Gruppe Deutschland. Otázky prosím zasielajte na:

Zurich Gruppe Deutschland
Konzerndatenschutz
53096 Bonn