Όροι χρήσης και
ανακοινώσεις νομικού
περιεχομένου

Έντυπο

Real Garant Versicherung AG

Marie-Curie-Str. 3
73770 Denkendorf
Tel: +49 (0) 711 49063 0
Email: info@realgarant.com

Εκτελεστική εποπτική αρχή
Ομοσπονδιακή Αρχή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (BAFin)
Graurheindorfer Strasse 108
53117 Βόννη, Γερμανία
Tηλ.: +49 (0) 228 4108 0
Φαξ: +49 (0) 228 4108 1550
www.bafin.de

Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου: Κάρστεν Σίλντκνεχτ
Εκτελεστική Επιτροπή: Λουτς Κορτλίκε (Πρόεδρος), Φλόριαν Ρόκαμμ, Йорг Зайдел, Μάικλ Ρόιτερ

Νομική μορφή: Εταιρία
Έδρα της εταιρίας: Ντένκεντορφ
Επαρχιακό δικαστήριο: Στουτγκάρδη (HRB 213642)
ΑΦΜ: DE246063838

Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, η Real Garant Versicherung AG είναι ο πάροχος όλων των τηλεμέσων που προσφέρονται στον ιστότοπο realgarant.com, καθώς και όλων των άλλων τηλεμέσων που αναφέρονται σε αυτό το έντυπο.

Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 36 του νόμου περί επίλυσης καταναλωτικών διαφορών:
Η Real Garant Versicherung δεν συμμετέχει σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτών.

Εταιρίες της Real Garant Versicherung AG

Η Real Garant Versicherung AG ασκεί μέρος των δραστηριοτήτων της στη Γερμανία μέσω παρόχων υπηρεσιών.
Αυτός ο ιστότοπος περιέχει όλα τα υποχρεωτικά στοιχεία για τις κύριες εταιρείες της Real Garant Versicherung AG που δραστηριοποιούνται στη Γερμανία.

Real Garant GmbH Garantiesysteme

Διοίκηση: Λουτς Κορτλίκε, Флориан Рохкам, Μάικλ Ρόιτερ, Йорг Зайдел
Έδρα της εταιρίας: Ντένκεντορφ
Επαρχιακό δικαστήριο: Στουτγκάρδη (HRB 213660)
ΑΦΜ:  DE180236061

Αυτό το αποτύπωμα ισχύει και για τις προσφορές μας στα:

LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/realgarant

XING:
https://www.xing.com/pages/realgarant

YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCBxEU7nvO-PAdckXW_k8Iow

Vimeo:
https://vimeo.com/realgarant

Η Real Garant στην Ευρώπη

Στην Ευρώπη, δραστηριοποιούμαστε στο πλαίσιο της ελευθερίας εγκατάστασης, καθώς και στο πλαίσιο των κανόνων ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Αυτός ο ιστότοπος περιέχει τις υποχρεωτικές λεπτομέρειες για αυτές τις δραστηριότητες.

Αυστρία

Real Garant Versicherung AG
Branch Office Austria
Perfektastrasse 73/2/2
1230 Vienna

Νομική μορφή: Υποκατάστημα
Διεύθυνση υποκαταστήματος: Βιέννη
Επαρχιακό δικαστήριο Βιέννης FN 216956d
ΑΦΜ: ATU61037425
Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: Μάικλ Ερμπ, M.A.

Εκτός από την εποπτεία από τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Αρχή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (βλέπε ανωτέρω), το αυστριακό υποκατάστημα υπόκειται επίσης σε περιορισμένο νομικό έλεγχο από την Αυστριακή Αρχή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (Finanzmarktaufsicht, FMA), Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Βιέννη.

Real Garant GmbH Garantiesysteme
Branch office for Austria
Perfektastrasse 73/2/2
1230 Vienna

Νομική μορφή: Υποκατάστημα
Διεύθυνση υποκαταστήματος: Βιέννη
Επαρχιακό δικαστήριο Βιέννης FN 444626m
ΑΦΜ: ATU70254618
Μόνιμος αντιπρόσωπος: Mάικλ Ερμπ, M.A.

Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 19 του ομοσπονδιακού νόμου για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών: Το υποκατάστήμά μας στην Αυστρία δεν συμμετέχει σε εναλλακτικές διαδικασίες επίλυσης καταναλωτικών διαφορών.

Ισπανία

Real Garant España, S.L.
Avenida de Europa, 24
28108 Alcobendas (Madrid)

Νομική μορφή: Μονομελής εταιρία
Έδρα της εταιρίας: 28108 Alcobendas (Madrid)
Καταχώρηση στο εμπορικό μητρώο της πόλης της Μαδρίτης, τόμος 17339, σελ. 121, φύλλο M-297.441
ΑΦΜ: ESB07756034
Διευθύνων αντιπρόσωπος: Λουτς Κορτλίκε

Ανακοίνωση σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 2013/11 της 21/5/2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών: Η Real España, S.L. δεν συμμετέχει σε εναλλακτικές διαδικασίες επίλυσης καταναλωτικών διαφορών.

Ουγγαρία

Real Garant GmbH Garantiesysteme
Branch Office for Hungary
1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20

Νομική μορφή: Υποκατάστημα
Διεύθυνση υποκαταστήματος: Budapest
Αριθμός μητρώου εταιρίας: 13-17-000246
ΑΦΜ: HU28996219
Μόνιμος αντιπρόσωπος: Ádám Pataki

Ανακοίνωση σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 2013/11 της 21/5/2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών: Το υποκατάστημά μας στο Ουγγαρία δεν συμμετέχει σε εναλλακτικές διαδικασίες επίλυσης καταναλωτικών διαφορών.

Κάτω Χώρες

Real Garant GmbH Garantiesysteme
Siriusdreef 17
2132WT Hoofddorp

Νομική μορφή: Υποκατάστημα
Διεύθυνση υποκαταστήματος: Hoofddorp
Αριθμός μητρώου εταιρίας: 93099584
ΑΦΜ: NL866276208B01
Μόνιμος αντιπρόσωπος: Ruben Rafael Vis

Ανακοίνωση σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 2013/11 της 21/5/2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών: Το υποκατάστημά μας στο Κάτω Χώρες δεν συμμετέχει σε εναλλακτικές διαδικασίες επίλυσης καταναλωτικών διαφορών.

Βέλγιο

Real Garant Versicherung AG
Branch Office Belgium
Manta 12
9250 Waasmunster

Νομική μορφή: Υποκατάστημα
Διεύθυνση υποκαταστήματος: Waasmunster
Αριθμός μητρώου εταιρίας: 0478.766.858
ΑΦΜ: BE0478766858
Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: Βιμ Φανάκερε

Εκτός από την εποπτεία από τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Αρχή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (βλ. παραπάνω), το βελγικό υποκατάστημα υπόκειται επίσης σε περιορισμένη νομική εποπτεία από την Autorité des services et marchés financiers (FSMA), Rue de Congrès 12-14, 1000 Βρυξέλλες και την Εθνική Τράπεζα του Βελγίου, Boulevard de Berlaimont 14, 1000 Βρυξέλλες.

Real Garant GmbH Garantiesysteme
Branch Office for Belgium
Manta 12
9250 Waasmunster

Νομική μορφή: Υποκατάστημα
Διεύθυνση υποκαταστήματος: Waasmunster
Αριθμός μητρώου εταιρίας: 0680.483.704
ΑΦΜ: BE0680483704
Μόνιμος αντιπρόσωπος: Βιμ Φανάκερε

Ανακοίνωση σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 2013/11 της 21/5/2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών: Το υποκατάστημά μας στο Βέλγιο δεν συμμετέχει σε εναλλακτικές διαδικασίες επίλυσης καταναλωτικών διαφορών.

Iταλία

Real Garant Versicherung AG
Branch Office Italy
Via Enrico Fermi 11A
37135 Verona

Νομική μορφή: Υποκατάστημα
Διεύθυνση υποκαταστήματος: Verona
Cammerao di commerico industria artigianato e agricoltura di Verona, Numero REA VR-432966
ΑΦΜ: IT10122640963
Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: Domenico Soldo

Εκτός από την εποπτεία από τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Αρχή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (βλ. παραπάνω), το ιταλικά υποκατάστημα υπόκειται επίσης σε περιορισμένη νομική εποπτεία από την „Instituto per vigilanzasulle assicurationi“ (IVASS), Via del Quirimaie 21, 00187 Roma.

Ανακοίνωση σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 2013/11 της 21/5/2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών: Το υποκατάστημά μας στο Iταλία δεν συμμετέχει σε εναλλακτικές διαδικασίες επίλυσης καταναλωτικών διαφορών.

Ελβετία

Real Garant GmbH Garantiesysteme, 
Denkendorf, Zweigniederlassung Muttenz

Stegackerstrasse 15
4132 Muttenz

Νομική μορφή: Υποκατάστημα
Διεύθυνση υποκαταστήματος:
 4132 Muttenz
Handelsregisteramt Kanton Basel-Landschaft: Firmennummer CHE-160.471.088
ΑΦΜ: CHE-160.471.088 
Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: Thomas Rüegg

Η Real Garant Versicherung AG δραστηριοποιείται ως πάροχος υπηρεσιών στις ακόλουθες χώρες. Εκτός από την εποπτεία από τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Αρχή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (βλ. παραπάνω), οι αντίστοιχες εθνικές εποπτικές αρχές παρέχουν περιορισμένη νομική εποπτεία.

Βουλγαρία

Financial Supervision Commission
16 Budapeshta str.
1000 Sofia

Κροατία

Croatian Financial Services Supervisory Agency
Miramarska 24b,
10000 Zagreb

Κύπρος

Central Bank of Cyprus
John Kennedy 80,
Nicosia 1076,

Τσεχία

Česká Národní Banka
Well Přikopĕ 28
115 03 Prague 1

Δανία

Finanstilsynet
Århusgade 110
2100 København Ø

Εσθονία

Finantsinspektsioon
Sakala 4,
Tallinn, 15030

Φινλανδία

FIN-FSA
PL 103, Snellmaninkatu 6,
00101 Helsinki

Γαλλία

Service des Organismes d’Assurances
Secrétariat général de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
Adresse : 4 Place de Budapest
CS 92459, 75436 Paris Cedex 09

Μεγάλη Βρετανία

Prudential Regulation Authority (PRA)
Threadneedle Street
London, EC2R 8AH

Ελλάδα

BANK OF GREECE
21, E. Venizelos Avenue GR
102 SO Athens

Ουγγαρία

Magyar Nemzeti Bank
1054 Budapest
Szabadsá tér 9

Iσλανδία

Financial Supervision
Seðlabanki Íslands Fjármálaeftirlit
Kalkofnsvegur 1
101 Reykjavík

Ιρλανδία

Central Bank of Ireland
New Wapping Street
North Wall Quay
Dublin 1
D01 F7X3

Iταλία

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
Via del Quirinale 21
00187 Roma

Λετονία

Latvijas Banka
Valdemāra 2A
Rīgā, LV-1050

Λιθουανία

Lietuvos bankas
Totorių g. 4,
01121 Vilnius

Λουξεμβούργο

Commissariat des Assurances
7, Boulevard Joseph II
1840 Luxembourg

Μάλτα

Malta Financial Services Authority,
Triq l-Imdina, Zone 1
Central Business District, Birkirkara,
CBD 1010, Malta

Νορβηγία

Finanstilsynet
Revierstredet 3
P.O.Box 1187 Sentrum
0107 Oslo

Πολωνία

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)
Komisja Nadzoru Finansowego
Piękna 20 skr. poczt. 419
00-549 Warsaw

Πορτογαλία

Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões
Avenida da República, n.º 76, 6º
1600-205 Lisboa

Ρουμανία

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Splaiul Independenței 15, sector 5
050092 București

Σλοβακία

Narodna banka Slovenska
Imricha Karvasa 1
813 25 Bratislava

Σλοβενία

AZN Agencija za zavarovalni nadzor
Trg republika 3
1000 Ljubljana

Ισπανία

Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
Paseo de la Castellana, 44
28046 Madrid

Σουηδία

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm

Ανακοίνωση σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 2013/11 της 21/5/2013 για την εναλλακτική επίλυσης καταναλωτικών διαφορών και το άρθρο 36 του νόμου περί επίλυσης καταναλωτικών διαφορών (VSBG): Με εξαίρεση τις Κάτω Χώρες, στις προαναφερόμενες χώρες δεν συμμετέχουμε σε καμία εναλλακτική διαδικασία επίλυσης καταναλωτικών διαφορών.

Αποποίηση ευθύνης

Περιεχόμενο της ιστοσελίδας

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο αποσκοπούν στην παροχή μιας πρώτης εισαγωγής στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Για χαρακτηριστικά μεμονωμένων προϊόντων, ανατρέξτε στα έγγραφα των συμβάσεων και στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις των αντίστοιχων προϊόντων. Οι πληροφορίες σε αυτούς τους ιστότοπους δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές που δίνονται για κάθε περίπτωση από κατάλληλους τεχνικούς εμπειρογνώμονες. Η Real Garant Versicherung AG και η Real Garant GmbH Garantiesysteme δεν αποδέχονται καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση του περιεχομένου αυτών των ιστότοπων.

Έχουμε εξετάσει προσεκτικά το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων. Το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων εξετάζεται και αναθεωρείται τακτικά, ώστε να παραμένει επίκαιρο και ολοκληρωμένο. Ωστόσο, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πιθανότητα σφάλματος. Συνεπώς, δεν παρέχουμε καμία εγγύηση για τον επίκαιρο χαρακτήρα, την πληρότητα ή την ακρίβεια των πληροφοριών και των ανακοινώσεων που παρέχονται.

Χρήση εμπορικών σημάτων, λογότυπα και χρήση του περιεχομένου αυτών των ιστοσελίδων

Τα εμπορικά σήματα και τα λογότυπα της Real Garant Versicherung AG και της Real Garant GmbH Garantiesysteme που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις ιστοσελίδες προστατεύονται από το νόμο περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση εμπορικών σημάτων και λογοτύπων της Real Garant Versicherung AG και της Real Garant GmbH Garantiesysteme, καθώς και του περιεχομένου αυτών των ιστότοπων – ακόμη και αποσπασμάτων τους – δεν επιτρέπεται χωρίς τη ρητή γραπτή συναίνεσή μας.

Σύνδεση με άλλους ιστότοπους

Στον βαθμό που οι ιστοσελίδες μας συνδέονται με άλλους ιστότοπους, με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων δεν έχει επαληθευτεί και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο άλλων ιστότοπων.

Ανακοίνωση σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 2013/11 της 21/5/2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Η Real Garant Versicherung AG και η Real Garant GmbH Garantiesysteme δεν συμμετέχουν σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτών ούτε υποχρεούνται να το πράξουν. Αυτό ισχύει για όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, με εξαίρεση τις Κάτω Χώρες.

Verein Versicherungsombudsmann e.V., Berlin

Η Real Garant Versicherung AG δεν είναι μέλος του Versicherungsombudsmann e.V. Βερολίνου.

Εγγύηση κινητικότητας

Στη Γερμανία, η ασφάλεια εγγύησης κινητικότητας προσφέρεται μέσω του συνεργάτη μας Europ Assistance Versicherungs AG, Infanteriestrasse 11, 80797 Μόναχο, Γερμανία.

Στο Βέλγιο, η ασφάλεια εγγύησης κινητικότητας προσφέρεται μέσω του συνεργάτη μας AXA Assistance Benelux, Avenue Louise 166, B1-1050 Βρυξέλλες, Βέλγιο.

Στην Αυστρία, η ασφάλεια εγγύησης κινητικότητας προσφέρεται μέσω του συνεργάτη μας Europ Assistance Holding Irish Branch, 13-17 Dawson Street, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία.

Στην Ισπανία, η ασφάλεια εγγύησης κινητικότητας προσφέρεται μέσω του συνεργάτη μας IMA IBÉRICA, C/Julián Camarillo, 29, 28037 Μαδρίτη.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

The tasks of the data protection officer are Τα καθήκοντα του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων καθορίζονται από τον Υπεύθυνο Απορρήτου του Ομίλου Zurich Insurance Group της Γερμανίας. Στείλτε τις ερωτήσεις σας στη διεύθυνση:

Zurich Group Germany
Group Privacy
50427 Köln, Germany