Απευθείας τηλ.
γραμμή

Εξυπηρέτηση πελατών

+30 2112 199 24

info.gr@realgarant.com

Τηλεφωνικές γραμμές απαιτήσεων

+30 2103 0023 75

claim.gr@realgarant.com

Θα χαρούμε να σας ακούσουμε

Βρείτε τοπικά σημεία επικοινωνίας

Τύπος & Ανθρώπινο Δυναμικό

Christine Roth

Specialist Communications & PR

+49 711 49063 318
presse@realgarant.com

Melanie Haas

Specialist Human Resources

+49 711 49063 463
career@realgarant.com