Гарантираме сигурността
на Вашата информация

Поверителност

Real Garant Versicherung AG уважава Вашето право на информационно самоопределяне и неприкосновеност на личния живот. Ние се придържаме към този принцип при разработването на рекламни оферти, както и при обработката на данните на клиентите.
Ние уважаваме Вашето право на неприкосновеност на личния живот, по-специално Вашето право на информация относно данните, съхранявани за Вас. Ако имате въпроси относно поверителността на личните Ви данни, моля, свържете се със служителя на нашата компания по защита на данните.

Технически данни

Поради технически и организационни причини нашите уебсървъри съхраняват данни, свързани с използването на нашите уебстраници, включително името на доставчика на интернет услуги, името на интернет страницата, от която сте осъществили достъп до нашата страница, кои от нашите уебстраници посещавате и продължителността на Вашето посещение. Извършваме статистически анализ на тези данни, за да оптимизираме нашите уеб страници.

„Бисквитки“

Cookies are alphanumeric identifiers that are „Бисквитките“ представляват буквено-цифрови идентификатори, които се предават от уеббраузъра на твърдия диск на Вашия компютър. Real Garant Versicherung AG не използва „бисквитки“.
Същевременно обаче системата извършва независимо генериране на „бисквитки“, които се съхраняват от уеббраузара на твърдия диск на Вашия компютър. Тези „сесийни (временни) бисквитки“ се използват за управление на интернет сесията. По този начин, например, не е нужно да въвеждате лични данни всеки път, когато попълвате формуляр. Във връзка с използването на нашите уебстраници използваме „постоянни бисквитки“, за да съхраняваме данни за това кои страници посещавате в нашия уебсайт (проследяване на пътя). Извършваме статистически анализ на тези данни, за да оптимизираме нашите уебстраници. Вашите данни се използват изключително за статистически цели и не се персонализират.

Google Analytics

Този уебсайт използва Google Анализ, услуга за уеб анализ на Google Inc. („Google“). Google Анализ използва „бисквитки“, за да анализира начина, по който потребителите използват нашия сайт и нашите онлайн услуги. Информацията, генерирана от „бисквитката“ за начина, по който използвате уебсайта, обикновено се предава и съхранява от Google на сървъри в Съединените американски щати.
На този уебсайт е активирана анонимността на IP адреса, така че IP адресът на потребителите на Google в държавите-членки на Европейския съюз или в други държави, които са страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, е отрязан предварително.
Само в изключителни случаи пълният IP адрес ще бъде прехвърлен на сървър от Google в САЩ и отрязан там. Google използва тази информация за целите на оценка на начина, по който използвате уебсайта, за съставяне на отчети за дейността на уебсайта за операторите на уебсайтове и предоставяне на други услуги, свързани с дейността на уебсайта и използването на интернет.
Google няма да свързва IP адреса, събран от Вашия браузър от Google Анализ, с други данни, притежавани от Google. Можете да откажете използването на бисквитки, като изберете съответните настройки на Вашия браузър; но същевременно имайте предвид, че ако направите това, може да не можете да използвате пълната функционалност на този уебсайт.
Потребителите могат също така да попречат на Google да проследява данните, генерирани от „бисквитката“ и свързани с нейната употреба (включително Вашия IP адрес), както и обработването на тези данни от Google чрез изтегляне и инсталиране на приставката на браузъра, достъпна от следната връзка. Актуалната връзка е: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Лични данни

Ние съхраняваме Вашите лични данни само ако ги предоставите доброволно в контекста на някое от нашите приложения (например промяна на адрес, запитване за оферти, доклад за щети). Вашите данни ще бъдат обработвани изключително за целта, за която сте ги предоставили.
Вашите данни могат да бъдат предоставени на презастрахователи с цел оценка на риска и извършване на презастраховане, както и оценка на риска и претенции към други застрахователи и/или доставчици на услуги.
Използваме съвременни методи за криптиране за предаване на Вашите данни. В момента използваме криптиране SSL (Secure Socket Layer), което се препоръчва от Федералната служба за информационна сигурност. Това е най-добрият технически стандарт в момента. По този начин Вашите данни не могат да бъдат четени или променяни от трети страни по време на предаването им до нас.

Как изглежда защитената връзка:
Можете да разберете дали уебсайтът предава лични данни по защитен начин от интернет адреса (URL), който трябва да започва с „https: //“. Можете да разберете дали Вашите данни са защитени по време на предаване от настройките на Вашия браузър: Internet Explorer и Mozilla Firefox показват безопасна връзка с катинар в десния ъгъл на адресната лента. В Netscape Navigator отключеният катинар в долната лява част на адресната лента на браузъра става заключен катинар.

Поверителност

Ние гарантираме защитата на Вашите лични данни чрез различни организационни и технически мерки. Нашите служители са задължени да защитават Вашите данни.

Права на засегнатите страни

Ако Вашите лични данни са подложени на обработване, това означава, че Вие сте засегнато лице съгласно Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) и имате следните права срещу отговорното дружество:

Можете да поискате информация, свързана с Вашите съхранени лични данни, от горепосочения адрес. Освен това, при определени обстоятелства можете да поискате коригиране или изтриване на Вашите данни. Също така може да имате право на ограничаване на обработването на Вашите данни, както и на получаване на предоставените от Вас данни в структуриран, достъпен и машинно четим формат.

Право на възражение

Имате право на възражение срещу обработването на Вашите лични данни за целите на директната реклама без да посочвате причини. Ако обработваме Вашите данни с цел защита на законни интереси, можете да възразите срещу такова обработване въз основа на причини, свързани с конкретната за Вас ситуация. След това повече няма да обработваме Вашите лични данни, освен ако не можем да докажем задължителни защитими причини за обработване, които надвишават Вашите интереси, права и свободи или освен ако обработването не служи за потвърждаване, упражняване или защита на правни претенции.

Право на отмяна на декларацията за съгласие относно защитата на данните

Имате право да отмените Вашата декларация за съгласие относно защитата на данните по всяко време. Отмяната не засяга законното обработване на данни до момента на отмяната.

Право на обжалване

Имате възможност да подадете жалба до горепосочения служител по защита на данните.

Освен по-нататъшни административни производства или средства за съдебна защита, имате право да подадете жалба пред надзорен орган, особено в държавата членка по местопребиваване, работното Ви място или мястото на предполагаемото нарушение, ако смятате, че обработването на личните Ви данни нарушава разпоредбите на ОРЗД.

Отговорният надзорен орган по защита на данните е:

Der Baden-Württembergische Datenschutzbeauftragte
Postfach 10 29 32
D-70025 Stuttgart

Организация за обработване на данните
Отговорната организация за обработване на лични данни на уебсайта realgarant.com и свързаните уебсайтове на групата Real Garant съгласно ОРЗД и други разпоредби за защита на данните е:

Real Garant Versicherung AG
Marie-Curie-Straße 3
D-73770 Denkendorf
Тел.: 0711/ 49063 0
Факс: 0711/ 49063 118
Имейл: info@realgarant.com

Данни за контакт със служителя по защита на данните

Zurich Gruppe Deutschland
Konzerndatenschutz
D-53096 Bonn
Имейл: dataprotection@realgarant.com

Информация за използването на Вашите лични данни

В настоящия документ можете да намерите информация относно обработването на Вашите лични данни от Real Garant Versicherung AG по отношение на Германия и Вашите права съгласно законодателството за защита на данните.

Организация за обработване на данните

Real Garant Versicherung AG/
Real Garant GmbH Garantiesysteme
Marie-Curie-Str. 3
73770 Denkendorf
Тел.: 0711/ 49063 0
Факс: 0711/ 49063 118
Имейл: info@realgarant.com

Можете да се свържете с нашия служител по защита на данните на следния адрес:

Zurich Gruppe Deutschland
Konzerndatenschutz
53096 Bonn
Имейл: datenschutz@zurich.com.

Цел и правно основание за обработване на данните

Ние обработваме Вашите лични данни в съответствие с Общия регламент на ЕС за защита на данните (ОРЗД), германския Федерален закон за защита на данните [Bundesdatenschutzgesetz – BDSG], съответните разпоредби относно правото за защита на данните на германския Закон за застрахователните договори [Versicherungsvertragsgesetz – VVG] и всички останали приложими закони.

Когато подадете заявление за застрахователно покритие, ние изискваме информацията, предоставяна от Вас в заявлението, за целите на сключване на договора и за оценка на риска, който трябва да поемем. При сключване на застрахователен договор ние ще обработваме тези данни с цел изпълнение на договорните отношения, например за издаване на Вашата застрахователна полица или с цел издаване на фактури. Изискваме данни за застрахователна претенция, например, за да можем да проверим дали е възникнало застрахователно събитие и какъв е размерът на претърпяната загуба.

Не е възможно сключването и изпълнението на застрахователен договор без обработване на личните Ви данни.

Също така изискваме Вашите лични данни с цел генериране на специфични за застраховането статистически данни, например за установяване на нови тарифи или за целта на изпълнение на регулаторните изисквания. Ще използваме данните от всички договори, сключени с Real Garant Versicherung AG и Real Garant GmbH Garantiesysteme, с оглед осъществяване на цялостен преглед на отношенията с клиентите, например с цел консултация, корекция или допълване на договорите, вземане на решения за жестове на добра воля или за цялостно предоставяне на информация.

Правното основание за това обработване на лични данни за преддоговорни и договорни цели е член 6, параграф 1, буква „б“ от ОРЗД.

Също така обработваме Вашите данни, за да защитим нашите законни интереси или тези на трети страни (член 6, параграф 1, буква „е“ от ОРЗД). Това може по-специално да е необходимо:

  • С цел осигуряване на ИТ сигурност и ИТ операции;
  • За целите на цялостно разглеждане на отношенията на клиентите Ви с Real Garant Versicherung AG и Real Garant GmbH Garantiesysteme;
  • С цел предотвратяване и установяване на престъпления; по-специално, ще използваме анализи на данни, за да идентифицираме признаци, които могат да предполагат застрахователни измами.

В допълнение ще обработваме Вашите лични данни, за да изпълним законови задължения, например регулаторни изисквания, задължения съгласно търговското и данъчното законодателство за съхраняване на документация или нашето задължение да предоставяме консултации. В такъв случай правното основание за обработване на данните обхваща съответните нормативни разпоредби във връзка с член 6, параграф 1, буква „в“ от ОРЗД.

В случай че желаем да обработваме Вашите лични данни за цели, които не са посочени по-горе, ние ще Ви информираме предварително за същите в рамките на законовите правила.

Категории получатели на лични данни

Презастрахователи:

Ние застраховаме поетите от нас рискове при специализирани застрахователни предприятия (презастрахователи). За тази цел може да се наложи да прехвърлим Вашите данни, във връзка със сключените договори, и, когато е приложимо, данни за застрахователни претенции, на презастраховател, за да може последният да си създаде собствено впечатление за риска или съответната претенция. Освен това е възможно презастрахователят да съдейства на нашата компания при оценка на риск или полза, както и в процедурите за оценка въз основа на конкретния му опит. Ние ще предоставяме Вашите данни на презастрахователя само при условие че това е необходимо за изпълнение на нашия застрахователен договор с Вас и само в степента, необходима за защита на законните ни интереси..

Брокери:

Доколкото получавате услуга от брокер във връзка с Вашите застрахователни договори, Вашият брокер обработва данните за заявление за сключване на застраховка, договорните данни и данните за застрахователните претенции, необходими за сключване и изпълнение на договор. Нашата компания също така предоставя посочените данни на брокерите, които Ви предоставят услуги, доколкото тези брокери се нуждаят от посочената информация, за да Ви предоставят услуги и да Ви консултират по всички въпроси, свързани със застрахователните и финансовите услуги.

Обработване на данни в рамките на корпоративната група:

Специализираните дружества/подразделения на нашата корпоративна група поемат определени задачи за централизирано обработване на данни от името на Real Garant Versicherung AG. Ще намерите списък на дружествата, участващи в централизираното обработване на данни, в прегледа на доставчиците на услуги на Real Garant Versicherung AG в приложението към настоящия документ.

Външни доставчици на услуги:

За да изпълняваме своите договорни и законови задължения, в някои случаи използваме външни доставчици на услуги.

Ще намерите списък на изпълнителите и доставчиците на услуги, с които имаме по-дългосрочни бизнес отношения, в прегледа на доставчиците на услуги на Real Garant Versicherung AG в приложението към настоящия документ.

Други получатели:

В допълнение можем да предаваме Вашите лични данни на други получатели, например държавни органи, с цел изпълнение на законовите задължения за разкриване на информация (например социалноосигурителни служби, данъчни органи или органи за наказателно преследване).

Срок на съхранение на данните

Задължаваме се да изтриваме Вашите лични данни в момента, в който повече не са необходими за гореспоменатите цели. В този контекст личните данни може да се запазват за срока, през който може да се предявят искове срещу нашата компания (законоустановен давностен срок от 3 до 30 години). В допълнение ще съхраняваме Вашите лични данни, доколкото имаме законово задължение да го правим. Съответните задължения за документиране и съхраняване се съдържат, между другото, в Германския търговски кодекс [Handelsgesetzbuch – HGB], Фискалния кодекс [Abgabenordnung] и Закона за мерките срещу изпирането на пари [Geldwäschegesetz]. Съгласно тези законодателни актове давностният срок за съхраняване на данните е до 10 години.

Права на засегнатите страни

Можете да поискате информация, свързана с Вашите съхранени лични данни, от горепосочения адрес. Освен това, при определени обстоятелства, можете да поискате коригиране или изтриване на Вашите данни. Също така може да имате право на ограничаване на обработването на Вашите данни, както и на получаване на предоставените от Вас данни в структуриран, достъпен и машинно четим формат.

Право на възражение

Имате право на възражение срещу обработването на Вашите лични данни за целите на директната реклама без да посочвате причини. Ако обработваме Вашите данни с цел защита на законните ни интереси, можете да възразите срещу такова обработване въз основа на причини, свързани с конкретната за Вас ситуация. След това повече няма да обработваме Вашите лични данни, освен ако не можем да докажем задължителни защитими причини за обработване, които надвишават Вашите интереси, права и свободи или освен ако обработването не служи за потвърждаване, упражняване или защита на правни претенции.

Право на обжалване

Имате възможност да подадете жалба до горепосочения служител по защита на данните. Освен това имате право да подадете жалба пред надзорен орган за защита на данните. Компетентният орган за защита на данните за нашата компания е:

Der Baden-Württembergische
Datenschutzbeauftragte
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart

Предаване на данни в трета държава

В случай че предаваме лични данни на доставчици на услуги извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), предаването се извършва само доколкото Европейската комисия е потвърдила, че тази трета държава има разумно ниво на защита на данните или че съществуват други разумни гаранции за защита на данните (например обвързващи вътрешнофирмени правила за защита на данните или стандартни договорни клаузи на ЕС). Можете да намерите подробна информация по този въпрос, както и относно нивото на защита на данните от нашите доставчици на услуги в трети държави в прегледа на доставчиците на услуги в приложението.

Преглед на доставчиците на услуги на Real Garant Versicherung AG

Ние обработваме Вашите лични данни в съответствие с правилата за поведение за обработване на лични данни на германския застрахователен сектор и, ако е приложимо, със съгласието, дадено от Вас в рамките на Вашето заявление за сключване на застраховка или уреждане на застрахователни обезщетения. Това включва и предаването на данни на доставчици на услуги, доколкото това е необходимо за предоставяне на услугите. В следващия списък са посочени съответните доставчици на услуги, както и категориите на доставчиците на услуги.

Отделни доставчици на услуги може да бъдат базирани и извън Европейското икономическо пространство. Предаването на данни на такива доставчици на услуги може да се извърши например, ако това е наложително с цел изпълнение на сключения с Вас договор. В противен случай такова прехвърляне се извършва само ако е осигурено разумно ниво на защита на данните в седалището на доставчика на услуги въз основа на решение на Европейската комисия относно адекватността (например, в случая на Швейцария) или на основа на подходящи гаранции, по-специално приемане на стандартните клаузи за защита на данните, приети от Европейската комисия (подробности за които можете да получите от нас). Доставчиците на услуги/категориите на доставчиците на услуги със седалище извън Европейското икономическо пространство се идентифицират с: 1.

  • Real Garant GmbH Garantiesysteme
  • Дъщерно дружество на Zurich Insurance plc за Германия

Доставчици на услуги, работещи за горепосочените дружества от групата, чиято основна дейност е обработване на данни

Доставчик на услугиВид възложена дейност
Zürich Beteiligungs-Aktiengesellschaft (Германия)Централни услуги (напр. юридически и данъчни услуги, одит)

Категории доставчици на услуги, работещи за горепосочените дружества от групата, чиято основна възложена дейност не се състои в обработване на лични данни или които работят нерегулярно

Категория доставчици на услугиВид възложена дейност
Дружества за унищожаване на информацияУнищожаване на файлове/носители на данни
Доставчици на услуги за техническа помощ1Услуги за техническа помощ
Кол центровеТелефонни услуги
Дружества, извършващи печатна дейностДоставчици на печатни услуги (печат/пощенски доставки)
Други експерти и доставчици на услуги за изпитванеИзготвяне на експертни оценки, както и консултации в конкретни случаи
Доставчици на ИТ и телекомуникационни услугиИТ услуги (напр. ИТ, телекомуникации, мрежи, поддръжка)
Дружества за командироване на персоналУправление на кореспонденция/управление на документация
Маркетингови агенцииМаркетингови кампании
Юридически канториЮридически услуги
Презастрахователни дружестваИнтеграция в оценката на риска и застрахователните претенции в конкретни случаи
Доставчици на услуги по уреждане на претенции/ликвидация на щети/сервизиПредоставяне на поддръжка за уреждане на застрахователните претенции
Писмени и устни преводачиПреводи
Външни одиториОдиторски услуги
Кредитни институцииКредитни известия/директен дебит

Бележка: Доколкото доставчиците на услуги не са ангажирани като обработващи данни, обвързани със строги указания, но разполагат с правомощия за вземане на решения (например какъвто е обикновено случаят на експерти), Вашите лични данни няма да бъдат предавани на такива доставчици на услуги, ако възразите срещу такова предаване и сте в състояние да покажете, че в конкретна ситуация по изключение Вашите защитими интереси надвишават интересите на дружеството, което предава личните данни.

Дата: 05/2018 г.