Twoje dane są
u nas bezpieczne

Prywatność

Real Garant Versicherung AG szanuje Twoje prawo do prywatności i do decydowania o wykorzystywaniu własnych danych. Stosujemy się do tej zasady przy opracowywaniu ofert reklamowych oraz przy przetwarzaniu danych klientów.
Szanujemy Twoje prawo do prywatności, w szczególności prawo do informacji o przechowywanych danych dotyczących Ciebie. Jeśli masz pytania dotyczące prywatności, skontaktuj się z inspektorem ochrony danych naszej firmy.

Dane techniczne

Ze względów technicznych i organizacyjnych nasze serwery internetowe przechowują dane związane z korzystaniem z naszych stron internetowych, w tym nazwę dostawcy usług internetowych, nazwę strony internetowej, z której uzyskano dostęp do naszej strony, które z naszych stron internetowych odwiedzasz i czas trwania wizyty. Wykonujemy analizy statystyczne tych danych w celu optymalizacji naszych stron internetowych.

Cookies

Cookies to alfanumeryczne identyfikatory, które są przesyłane na dysk twardy komputera z przeglądarki internetowej. Real Garant Versicherung AG nie używa plików cookie.
Mimo to system generuje niezależnie pliki cookie, które są przechowywane na dysku twardym komputera przez przeglądarkę internetową. Te sesyjne (tymczasowe) pliki cookie służą do zarządzania sesją internetową. W ten sposób, na przykład, nie trzeba wprowadzać danych osobowych za każdym razem, gdy wypełniasz formularz. W związku z korzystaniem z naszych stron internetowych wykorzystujemy stałe (trwałe) pliki cookie do przechowywania danych o stronach, które odwiedzasz na witrynie stronie (śledzenie ścieżek). Wykonujemy analizy statystyczne tych danych w celu optymalizacji naszych stron internetowych. Twoje dane są wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych i nie są spersonalizowane.

Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi firmy Google Inc. („Google”) do analizy statystyk serwisów WWW. Google Analytics używa plików cookie do analizowania sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z naszych stron i z naszych usług online. Informacje generowane z użyciem plików cookie na temat korzystania z witryny są zazwyczaj przesyłane przez Google na serwery w Stanach Zjednoczonych i tam są przechowywane.
Na tej stronie włączono anonimizację adresów IP, tak że adresy IP użytkowników Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym są uprzednio skracane.
Pełne adresy IP będą przesyłane na serwery Google w USA i tam skracane tylko w wyjątkowych przypadkach. Google wykorzystuje te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn i świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronach internetowych i korzystaniem z Internetu.
Google nie będzie łączyć adresu IP pobieranego z przeglądarki przez Google Analytics z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możesz nie wyrazić zgody na korzystanie z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, należy jednak pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności tej witryny może nie być możliwe.
Użytkownicy mogą również uniemożliwić Google śledzenie danych generowanych z użyciem plików cookie i związanych z jego wykorzystaniem (w tym adresu IP), a także przetwarzanie tych danych przez Google, w tym celu należy pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki dostępny pod podanym poniżej łączem. Bieżące łącze to: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Dane osobowe

Twoje dane osobowe przechowujemy tylko wtedy, gdy podajesz je dobrowolnie w jednej z naszych aplikacji (np. zmiana adresu, zapytanie ofertowe, zgłoszenie szkody). Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego zostały dostarczone.
Twoje dane mogą być przekazywane reasekuratorom w celu oceny ryzyka i obsługi reasekuracji, a także oceny ryzyka i roszczeń wobec innych ubezpieczycieli i/lub dostawców usług.
Do przesyłania Twoich danych wykorzystujemy nowoczesne metody szyfrowania. Obecnie stosujemy szyfrowanie SSL (Secure Socket Layer), które jest zalecane przez Federalny Urząd ds. Bezpieczeństwa Teleinformatycznego. Jest to najlepszy dostępny obecnie standard techniczny. W ten sposób Twoje dane nie mogą być odczytywane ani zmieniane przez osoby trzecie podczas ich przesyłania do nas.

Jak wygląda bezpieczne połączenie:
Możesz sprawdzić, czy strona internetowa bezpiecznie przesyła dane osobowe, patrząc na jej adres internetowy (URL), który powinien zaczynać się od „https://”. Możesz stwierdzić, czy Twoje dane są bezpieczne podczas transmisji, sprawdzając ustawienia przeglądarki: Internet Explorer i Mozilla Firefox wskazują, że połączenie jest bezpieczne, wyświetlając kłódkę z prawej strony paska adresowego. W przeglądarce Netscape Navigator otwarta kłódka w lewym dolnym rogu paska adresowego zostaje zastąpiona przez zamkniętą kłódkę.

Poufność

Zapewniamy ochronę Twoich danych osobowych, stosując różne środki organizacyjne i techniczne. Nasi pracownicy są zobowiązani do ochrony Twoich danych.

Prawa zainteresowanych stron

Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane, jesteś osobą zainteresowaną zgodnie z rozporządzeniem GDPR (RODO) i masz prawo do egzekwowania następujących praw wobec odpowiedzialnej za nie firmy:

Możesz żądać informacji związanych z przechowywanymi danymi osobowym, korzystając z podanego adresu. Ponadto, pod pewnymi warunkami wstępnymi, możesz żądać poprawienia lub usunięcia danych. Ponadto masz prawo wymagać ograniczenia przetwarzania danych, a także do udostępnienia dostarczonych przez Ciebie danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i czytelnym dla komputera formacie.

Prawo do sprzeciwu

Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych do celów reklamy bezpośredniej bez podawania jakichkolwiek powodów. Jeśli przetwarzamy Twoje dane w celu ochrony uzasadnionych interesów, możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu na podstawie przyczyn związanych z Twoją konkretną sytuacją. Nie będziemy wtedy przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać uzasadnienie obowiązku przetwarzania, który przeważa nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami, lub gdy przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Prawo do odwołania oświadczenia o wyrażeniu zgody na ochronę danych

Masz prawo do odwołania oświadczenia o wyrażeniu zgody na ochronę danych w dowolnym momencie. Odwołanie nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych do tego momentu.

Prawo do odwołania się

Możesz wnieść odwołanie do wyżej wymienionego inspektora ochrony danych.

Ponadto, niezależnie od dalszego postępowania administracyjnego lub sądowego, masz prawo złożyć skargę w organie nadzorczym, w szczególności w państwie członkowskim swojego miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca podejrzewanego naruszenia, jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia GPDR (RODO).

Odpowiedzialnym organem nadzorującym ochronę danych jest:

Der Baden-Württembergische Datenschutzbeauftragte
Postfach 10 29 32
D-70025 Stuttgart

Data processing organisation
The responsible organisation for processing personell data on realgarant.com and the refering websites of the Real Garant group according to the GDPR and further data protection regulations is:

Real Garant Versicherung AG
Marie-Curie-Str. 3
D-73770 Denkendorf
Telephone: 0711 49063 0
Fax: 0711 49063 118
E-Mail: info@realgarant.com

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Zurich Gruppe Deutschland
Konzerndatenschutz
D-50427 Köln
E-Mail: dataprotection@realgarant.com

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejszy dokument zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Real Garant Versicherung AG w odniesieniu do Niemiec i Twoich praw wynikających z przepisów o ochronie danych.

Organizacja przetwarzająca dane

Real Garant Versicherung AG/
Oddział Austria
Perfektastrasse 73
AT-1230 Vienna
Telefon: +43 (0) 1 956 04 96-0
Faks: +43 (0) 1 956 04 96-99
E-Mail: info.pl@realgarant.com

Z naszym inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod następującym adresem:

Zurich Gruppe Deutschland
Konzerndatenschutz
D-50427 Köln
E-Mail: datenschutz@zurich.com.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z unijnym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych GDPR (RODO), niemiecką federalną ustawą o ochronie danych [Bundesdatenschutzgesetz – BDSG], odpowiednimi warunkami obowiązującymi w prawie o ochronie danych z niemieckiej ustawy o umowach ubezpieczeniowych [Versicherungsvertragsgesetz – VVG] oraz wszystkimi innymi właściwymi przepisami.

Gdy składasz wniosek o ochronę ubezpieczeniową, wymagamy informacji dostarczonych przez Ciebie w takim wniosku w celu zawarcia umowy oraz w celu oceny ryzyka, które ma zostać przez nas przejęte. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia przetwarzamy takie dane w celu wykonania stosunku umownego, np. w celu wystawienia polisy lub do celów fakturowania. Wymagamy szczegółowych informacji dotyczących roszczenia, na przykład w celu zbadania, czy zaistniało zdarzenie objęte ubezpieczeniem i jaka była wartość poniesionej szkody.

Zawarcie i wykonanie umowy ubezpieczenia nie jest możliwe bez przetwarzania danych osobowych.

Ponadto wymagamy danych osobowych w celu generowania statystyk dotyczących konkretnych ubezpieczeń, np. W celu ustanowienia nowych taryf lub w celu spełnienia wymogów regulacyjnych. Dane ze wszystkich umów zawartych z Real Garant Versicherung AG i Real Garant GmbH Garantiesysteme będziemy wykorzystywać w celu uzyskania ogólnego wglądu na relację z kontem klienta, na przykład w celu zapewniania doradztwa, dostosowywania lub uzupełniania umów, podejmowania decyzji dotyczących dobrowolnych rekompensat finansowych lub kompleksowego dostarczania informacji.

Podstawa prawna do takiego przetwarzanie danych osobowych w celach przedumownych i umownych jest art. 6 (1) b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Przetwarzamy również Twoje dane w celu ochrony uzasadnionych interesów nas samych lub osób trzecich (art. 6 (1) f RODO). W szczególności może to być konieczne:

  • w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych i ich działania;
  • W celu całościowego rozpatrzenia relacji klienta z Real Garant Versicherung AG i Real Garant GmbH Garantiesysteme;
  • W celu zapobiegania przestępstwom kryminalnym i ich wykrywania; w szczególności wykorzystujemy analizy danych w celu zidentyfikowania wskazówek, które mogłyby sugerować oszustwo ubezpieczeniowe.

Ponadto będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wypełnienia ustawowych obowiązków, takich jak wymogi regulacyjne, obowiązki wynikające z prawa handlowego i podatkowego w celu przechowywania dokumentacji, lub z naszych własnych obowiązków udzielania porad. W takim przypadku podstawa prawna przetwarzania obejmuje odpowiednie przepisy ustawowe w związku z art. 6 (1) c RODO.

W przypadku, gdybyśmy chcieli przetwarzać Twoje dane osobowe w celu nie wymienionym powyżej, poinformujemy Cię o tym wcześniej zgodnie z przepisami ustawowymi.

Kategorie odbiorców danych osobowych

Reasekuratorzy:

Ubezpieczamy podejmowane przez nas ryzyka w specjalistycznych firmach ubezpieczeniowych (u reasekuratorów). W tym celu może być konieczne przekazanie danych umownych oraz, w stosownych przypadkach, szczegółowych informacji dotyczących roszczeń reasekuratorowi, aby mógł on stworzyć własną ocenę danego ryzyka lub roszczenia. Ponadto możliwe jest, że reasekurator może wspierać naszą firmę w ocenie ryzyka lub korzyści, jak również w ocenie procedur, w oparciu o jego specjalistyczną wiedzę. Będziemy przekazywać Twoje dane tylko reasekuratorowi, pod warunkiem, że jest to konieczne do realizacji naszej umowy ubezpieczeniowej zawieranej z Tobą i tylko w zakresie wymaganym w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów.

Brokerzy:

W zakresie, w jakim broker świadczy usługi w związku z Twoimi umowami ubezpieczeniowymi, Twój broker przetwarza dane aplikacji, dane umowne i szczegółowe dane dotyczące roszczenia wymagane w celu zawarcia i wykonania umowy. Nasza firma będzie również przekazywać takie dane brokerom świadczącym usługi na Twoją rzecz, o ile brokerzy będą wymagać takich informacji w celu świadczenia usług i doradzania we wszystkich sprawach dotyczących ubezpieczeń i usług finansowych.

Przetwarzanie danych w grupie korporacyjnej:

Wyspecjalizowane firmy/oddziały naszej grupy korporacyjnej podejmują pewne zadania związane z przetwarzaniem danych w sposób scentralizowany w imieniu Real Garant Versicherung AG. W podanym w załączniku wykazie dostawców usług Real Garant Versicherung AG znajduje się lista firm uczestniczących w scentralizowanym przetwarzaniu danych.

Zewnętrzni dostawcy usług:

Do celów spełniania naszych zobowiązań umownych i ustawowych, w pewnych przypadkach korzystamy z zewnętrznych dostawców usług.

W Załączniku do niniejszego dokumentu, w wykazie dostawców usług Real Garant Versicherung AG znajduje się lista wykonawców i usługodawców, z którymi istnieją długoterminowe relacje biznesowe.

Inni odbiorcy:

Możemy również przekazywać dane osobowe innym odbiorcom, takim jak organy urzędowe, w celu wypełniania ustawowych obowiązków ujawniania danych (np. dostawcy ubezpieczeń społecznych, organy podatkowe lub organy ścigania w sprawach karnych).

Czas przechowywania danych

Usuniemy Twoje dane osobowe, gdy tylko nie będą już potrzebne do wyżej wymienionych celów. W tym kontekście może się zdarzyć, że dane osobowe będą zachowane przez okres, w którym można dochodzić roszczeń wobec naszej firmy (ustawowy okres przedawnienia wynosi od 3 do 30 lat). Ponadto będziemy przechowywać Twoje dane osobowe w zakresie, w jakim jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. Odpowiednie obowiązki w zakresie dokumentacji i przechowywania danych są określone między innymi w niemieckim kodeksie handlowym [Handelsgesetzbuch – HGB], kodeksie podatkowym [Abgabenordnung]oraz w ustawie o praniu brudnych pieniędzy [Geldwäschegesetz]. W związku z tym czas przechowywania danych może wynosić do 10 lat.

Prawa zainteresowanych stron

Możesz żądać informacji związanych z przechowywanymi danymi osobowym, korzystając z podanego adresu. Ponadto, pod pewnymi warunkami wstępnymi, możesz żądać poprawienia lub usunięcia danych. Ponadto masz prawo wymagać ograniczenia przetwarzania danych, a także do udostępnienia dostarczonych przez Ciebie danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i czytelnym dla komputera formacie.

Prawo do sprzeciwu

Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych do celów reklamy bezpośredniej bez podawania jakichkolwiek powodów. Jeśli przetwarzamy Twoje dane w celu ochrony uzasadnionych interesów, możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu na podstawie przyczyn związanych z Twoją konkretną sytuacją. Nie będziemy wtedy przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać uzasadnienie obowiązku we przetwarzania, które przeważa nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami, lub gdy przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Prawo do odwołania się

Możesz wnieść odwołanie do wyżej wymienionego inspektora ochrony danych. Ponadto przysługuje ci prawo odwołania się do organu ochrony danych. Organem ochrony danych właściwym dla naszej firmy jest:

Der Baden-Württembergische
Datenschutzbeauftragte
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart

Przesyłanie danych do krajów trzecich

W przypadku przekazywania danych osobowych usługodawcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) przekazanie nastąpi tylko w takim zakresie, w jakim Komisja UE potwierdziła, że takie państwo trzecie ma rozsądny poziom ochrony danych lub że istnieją inne rozsądne gwarancje ochrony danych (np. wiążące wewnętrzne zasady ochrony danych lub standardowe klauzule umowne UE). Szczegółowe informacje na ten temat, a także na temat poziomu ochrony danych u naszych dostawców usług w krajach trzecich znajdują się w zestawieniu dostawców usług w Załączniku.

Przegląd dostawców usług Real Garant Versicherung AG

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z zasadami postępowania dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez niemiecki sektor ubezpieczeniowy oraz ze zgodą udzieloną przez Ciebie w ramach Twojego wniosku ubezpieczeniowego lub obsługi świadczeń. Obejmuje to również przekazywanie danych usługodawcom w zakresie wymaganym do świadczenia usług. Na tej liście są wymienieni tacy dostawcy usług, jak również kategorie usługodawców.

Indywidualni dostawcy usług mogą również mieć siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przesyłanie danych do takich dostawców usług może na przykład mieć miejsce, jeżeli jest to konieczne w celu realizacji zawartej z Tobą umowy. W przeciwnym razie takie przekazywanie będzie mieć miejsce tylko wtedy, gdy w siedzibie usługodawcy jest zapewniony rozsądny poziom ochrony danych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności (jak na przykład w przypadku Szwajcarii) lub na podstawie odpowiednich gwarancji, w szczególności przyjęcia standardowych klauzul ochrony danych uchwalonych przez Komisję Europejską (informacje szczegółowe można uzyskać od nas). Kategorie i dostawcy usług z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym są oznaczeni: 1.

  • Real Garant GmbH Garantiesysteme
  • Zurich Insurance plc subsidiary for Germany

Usługodawcy pracujący dla wyżej wymienionych spółek grupy, których głównym przedmiotem działalności jest przetwarzanie danych

Dostawca usługRodzaj zlecanych prac
Zürich Beteiligungs-Aktiengesellschaft (Niemcy)Usługi centralne (np. prawne i podatkowe, audyt)

Kategorie dostawców usług pracujących dla wyżej wymienionych spółek grupy i których główna działalność umowna nie polega na przetwarzaniu danych osobowych lub którzy działają tylko okazjonalnie

Kategoria dostawców usługRodzaj zlecanych prac
Firmy zajmujące się utylizacjąUsuwanie danych i nośników danych
Dostawcy wsparcia1Usługi wsparcia
Call-CenterUsługi telefoniczne
Firma poligraficznaDostawcy usług poligraficznych (drukowanie, wysyłka pocztowa)
Inni eksperci i dostawcy usług testowychTworzenie ocen eksperckich oraz doradztwo w konkretnych przypadkach
Dostawcy usług informatycznych i telekomunikacyjnychUsługi IT (np. informatyka, telekomunikacja, sieci, serwis)
Firmy świadczące usługi delegowania personeluObsługa pocztowa / zarządzanie dokumentami
Agencje marketingoweKampanie marketingowe
Kancelarie prawneUsługi prawne
ReasekuratorUdział w ocenie ryzyka i roszczeń w szczególnych przypadkach
Dostawcy usług odszkodowawczych / naprawy / warsztatyWsparcie w likwidacji szkód
Tłumacze pisemni i ustniTłumaczenia
Zewnętrzni audytorzyUsługi audytorskie
Instytucje kredytoweNoty kredytowe / polecenia zapłaty

Uwaga: W zakresie, w jakim usługodawcy nie są zaangażowani jako podmioty przetwarzające dane związane ścisłymi instrukcjami, ale mają własny organ decyzyjny (np. zazwyczaj w przypadku ekspertów), Twoje dane osobowe nie będą przekazywane takim usługodawcom, jeśli wniesiesz sprzeciw wobec takiego przekazania i jesteś w stanie wykazać, że w konkretnej sytuacji, w drodze wyjątku, Twoje interesy wymagające ochrony przeważają nad interesami spółki przekazującej.

Data: 05/2018