Nu instappen

Onze instapmogelijkheden

Nu uw loopbaan bij ons starten

Even veelzijdig als onze producten en diensten zijn onze instapmogelijkheden.
Wat ons bindt, is onze gedeelde passie voor de autosector en dienstverlening.
Wij laten u graag zien welke afdelingen en gebieden er bij ons zijn.
Het speelt voor ons geen rol of u al een expert bent, nieuw bent in de sector of aan een carrièreswitch toe bent.
Wij verwelkomen bij alle afdelingen graag nieuwe, gemotiveerde en gekwalificeerde collega’s die samen met ons gas willen geven.

Start uw carrière bij ons als stagiair, jobstudent, pas afgestudeerde of reeds met beroepservaring.
Op welke afdeling wilt u bij ons beginnen?

Business Development

De afdeling Business Development ontsluit nieuwe marktgebieden, werkt ze verder uit en bereidt de onderneming voor op marktveranderingen:

 • planning, aansturing en controle van afdelingsoverschrijdende projecten
 • implementatie en optimalisatie van processen
 • coördinatie van de volledige levenscyclus van een product, rekening houdend met alle relevante afdelingen
 • sturing en verdere ontwikkeling van de productportefeuille
 • uitvoering van markt-, trend- en concurrentieanalyses

 

Denkendorf/Duitsland

Uw profiel

R

Innovatiegeest

R

Communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht

R

Conceptionele, strategische en gestructureerde werkwijze

Denkendorf/Duitsland, Wenen/Oostenrijk, Sint-Niklaas/België, Madrid/Spanje, Verona/Italy

Claims

De afdeling Claims staat garant voor een snelle en eenvoudige afhandeling van schadegevallen. De collega’s van de afdeling Claims hebben onder meer de volgende taken:

 • schadebeheer (regeling, sturing, controle)
 • Controle van de geloofwaardigheid en eventueel aanstelling van een expert
 • Correspondentie met autobedrijven, fabrikanten en experts
 • Kostencontrole

Wilt u kennismaken met iemand van de afdeling Claims?
Klik hier om naar het medewerkersprofiel te gaan.

 

Uw profiel

R

Grondige kennis van motorvoertuigen

R

Oplossings- en kwaliteitsgerichte manier van werken

R

Stiptheid, communicatieve vaardigheden en zin in bureauwerk

Customer Support

Op de afdeling Customer Support worden alle contractuele vragen van onze partners verwerkt. Hun taken zijn bijvoorbeeld:

 • Schriftelijke en telefonische begeleiding van onze contractanten
 • Opmaak en verzending van contractuele documenten
 • Samenstelling van producten en onderhoud van klantengegevens in het Warranty Management System (WMS)
 • Verzending van productdocumenten en reclamemateriaal
 • Verstrekken van cijfers en evaluaties enz. aan onze buitendienst

Een collega van de afdeling Customer Support stelt zich voor.
Klik hier om naar het medewerkersprofiel te gaan.

 

Denkendorf/Duitsland, Wenen/Oostenrijk, Sint-Niklaas/België, Madrid/Spanje, Verona/Italy

Uw profiel

R

Dienstgerichte werkwijze

R

Communicatieve vaardigheden en vriendelijkheid

R

Service-, resultaat- en kwaliteitsgerichte werkwijze

Denkendorf/Duitsland

Finance & Risk Management

De afdeling Finance & Risk Management omvat de boekhouding, controle en risicobeheer.
Tot hun takenpakket behoren onder meer:

 • analyse van de bedrijfsontwikkeling en opmaak van de financiële planning
 • opmaak van de rapportage aan de stakeholders
 • opmaak van maand- en jaarrekeningen voor Real Garant
 • afhandeling van het volledige betaalverkeer
 • identificatie en beoordeling van de wezenlijke risico’s van de vennootschap en invoering van risicobeperkende maatregelen

 

Uw profiel

R

Affiniteit met cijfers

R

Nauwkeurigheid en commerciële instelling

R

Gestructureerde en analytische werkwijze

Human Resources

Op de afdeling Human Resources draait alles rond de huidige en toekomstige medewerkers van Real Garant. De taken van de afdeling HR omvatten:

 • Advies aan de bedrijfsleiding en de leidinggevenden en begeleiding van de medewerkers
 • Administratie vanaf de indiensttreding tot en met de uitdiensttreding van een medewerker
 • Werving
 • Personeelsontwikkeling en talentmanagement
 • Samenwerking met de ondernemingsraad
 • Personeelsplanning en -controle

Een collega van HR stelt zich voor:
Klik hier om naar het medewerkersprofiel te gaan.

Denkendorf/Duitsland

Uw profiel

R

Flexibiliteit

R

Mensenkennis en empathie

R

Discretie, onderhandelingsvaardigheden en communicatieve vaardigheden

Denkendorf/Duitsland

IT & Werkorganisatie

De collega’s van de afdeling IT & Bedrijfsorganisatie houden de technische infrastructuur in de onderneming in stand en bouwen deze verder uit:

 • Instandhouding en verdere uitbouw van onze garantiesoftware WMS
 • Conceptie, analyse en beheer van gegevensbanken
 • Opmaak, controle en optimalisering van rapporten
 • Projectwerk
 • Contactpersoon voor alle aspecten van de technische infrastructuur

Uw profiel

R

Affiniteit met computers en techniek

R

Flexibiliteit en organisatietalent

R

Oplossingsgerichte, analytische en systematische manier van werken

Legal & Compliance

De afdeling Legal & Compliance zorgt voor de controle, naleving en omzetting van alle wettelijke voorschriften en wetten bij Real Garant. Enkele voorbeelden van de taken van deze afdeling:

 • Juridisch advies voor de directie en alle afdelingen
 • Opvolging van alle rechtsgebieden, vooral het recht aangaande verzekeringscontracten en het toezichtsrecht, evenals het algemene verbintenissen- en arbeidsrecht
 • Controle op de naleving van alle wettelijke bepalingen en voorschriften
 • Ondersteuning bij strategische aangelegenheden van de onderneming
 • Vertegenwoordiging van de maatschappij voor de rechtbank

 

Denkendorf/Duitsland

Uw profiel

R

Generalistische vakkennis

R

Servicegerichte en verantwoordelijke werkwijze

R

Onderhandelingsvermogen, conflictbeheersing en flexibiliteit

Denkendorf/Duitsland

Marketing & PR

Bij de afdeling Marketing & PR draait alles om creativiteit. Tot het takenpakket van de marketingcollega’s horen:

 • Conceptie, ontwikkeling en beheer van alle maatregelen die de verkoop moeten stimuleren, bijv. advertenties, flyers of give-aways
 • Public Relations
 • onderhoud van de website
 • sturing van externe dienstverleners
 • ondersteuning bij de organisatie van evenementen

Wilt u kennismaken met een collega van de afdeling Marketing & PR?
Klik hier om naar het medewerkersprofiel te gaan.

Uw profiel

R

Creativiteit

R

Gevoel voor design en een vlotte pen

R

Organisatorische en communicatieve vaardigheden

Sales

Bij de afdeling Sales staat de begeleiding van onze partners ter plaatse voorop, evenals het aantrekken van nieuwe klanten. Dit zijn de belangrijkste taken van de collega’s:

 • Competent advies en begeleiding van onze samenwerkingspartners
 • Professionele klantenwerving
 • Verzorgen van opleidingen voor de servicemedewerkers in het autobedrijf
 • Observatie van de markt en de concurrentie
 • Presentatie van de onderneming op verkoopstimulerende evenementen
 • Planning en uitvoering van verkoopprojecten
 • Op- en uitbouw van een autonetwerk

Wilt u kennismaken met de collega’s van de afdeling Sales?
Klik hier om naar het medewerkersprofiel te gaan.

Germany, Austria, Czech Republic, Hungary, Slovakia, Italy

Uw profiel

R

Passie voor verkoop

R

Afsluitingsvaardigheden en volharding

R

Communicatieve vaardigheden, overtuigingskracht en bereidheid om te reizen

Denkendorf/Duitsland

Underwriting

De afdeling Underwriting evalueert verzekeringsrisico’s en berekent de overeenkomstige premies. De taken zijn onder meer:

 • Concept van de dekking en berekening van de premies
 • Registratie en beoordeling van verzekeringsrisico’s
 • Portefeuillebeheer incl. kosten-batenanalyse
 • Uitwerking van saneringsaanbevelingen en begeleiding van saneringsprocedures
 • Medewerking bij de productontwikkeling

Een collega van de afdeling Underwriting stelt zich voor:
Klik hier om naar het medewerkersprofiel te gaan.

Uw profiel

R

Affiniteit met cijfers

R

Servicegerichte instelling en nauwkeurigheid

R

Systematische, analytische en gestructureerde werkwijze