Snel hulp

FAQs

U hebt vragen over garanties, de afhandeling van schadegevallen, givit WMS of Real Garant?
In de rubriek FAQ beantwoorden wij de meest gestelde vragen voor u.

Voor partners – Schaderegeling

Hoe ga ik als partner te werk in geval van schade?

En tant que partenaire de Real garant, veuillez Als partner van Real Garant meldt u schade meteen aan onze afdeling Schade. Dit kan uiteraard ook via mail of fax. Onze schadebeheerders helpen u graag tijdens een persoonlijk telefoongesprek en in geval van garantie geven ze hun fiat voor reparatie. Onze contactgegevens vindt u hier.

Hoe wordt een schadegeval in het buitenland afgehandeld?

Bij een schadegeval in het buitenland informeert u ons vóór aanvang van de reparatie over de noodzakelijke reparatie. Wij zorgen voor de verdere acties die moeten worden ondernomen. De schadeaangifte kan uiteraard ook via mail of fax gebeuren.

Welke informatie moet ik beschikbaar houden in geval van schade?

Wij hebben een nauwkeurige technische diagnose van het beschadigde onderdeel en een specificatie van de vermoedelijke kosten nodig. Andere documenten worden indien nodig opgevraagd door onze afdeling Schade.

Voor partners – Contractueel

U wilt de klantendienst een bericht of wijziging doen toekomen?

Dat gaat het snelst via ons systeem “Support – Bericht aan klantendienst” of stuur een mail naar info.be@realgarant.com.

U zoekt formulieren voor bijvoorbeeld garantieoverdracht, aanvulling gebruikers, schadeaangifte of een protocol voor voertuigoverdracht?

Deze formulieren vindt u ofwel in WMS ofwel via deze link.

Hoeveel tijd heb ik na de levering om een garantie af te sluiten?

Om een garantie af te sluiten na levering mag u maximaal drie dagen tijd laten voorbijgaan. Bespreek met uw verantwoordelijke Area Sales Manager hoe de rest van de procedure verloopt. Die vindt u hier.

U wilt een garantie verlengen?

Daarvoor moet u eerst op uw tariefblad nagaan of een verlengingsmogelijkheid vermeld wordt bij uw garantieprogramma. Zo ja, dan vindt u in de bestaande garantie tijdens de laatste 30 dagen een knop Verlengen. Met deze knop wordt de verlenging uitgevoerd. U hoeft alleen nog maar de huidige kilometerstand in te voeren en het verlengingsprogramma te kiezen, deze slaat u op en u kunt de verlenging al afsluiten. Voorwaarde is natuurlijk dat het voertuig vooraf door u gecontroleerd werd en geen gebreken vertoont.

Waar kan ik garantiemappen of -boekjes bestellen?

Garantiemappen kunt u bestellen via WMS in de rubriek Support – Aanvraag garantiemappen.

Hoe kan ik een garantie opzeggen?

Een garantie kunt u opzeggen via het overeenkomstige formulier. Dit formulier vindt u in WMS


Kan ik mijn voertuig voorzien van een garantie die niet overeenstemt met de overeengekomen aanvaardingsrichtlijnen?

In principe is dat mogelijk in uitzonderlijke gevallen. Elke aanvraag moet echter afzonderlijk worden gecontroleerd. Ga als volgt te werk: Voer het voertuig bij ontvangst in givit WMS in (om langere wachttijden voor uw klanten te vermijden) en vraag de vrijgave aan. Als u nog geen klant hebt, voert u een X in. Opgelet, klik ook in het volgende veld nog op de briefomslag, zodat de aanvraag ook naar ons wordt doorgestuurd. Na controle van de gegevens door onze specialisten krijgt u een antwoord terug via mail.

Voor partners – Garantie algemeen

Hoeveel kost een garantieverzekering?

De kosten van een garantieverzekering hangen af van verschillende factoren, zoals bijvoorbeeld de looptijd, de omvang van de garantie of de kilometerstand.

Wat valt er allemaal onder de dekking van een garantieverzekering?

De omvang van een garantieverzekering wordt individueel bepaald in de garantievoorwaarden. Bekijk dus de overeenkomstige voorwaarden.

Is een garantieverzekering ook geldig in het buitenland?

In uw garantievoorwaarden is in detail beschreven waar de garantieverzekering geldig is.

Ik ben niet tevreden, wat kan ik doen?

Als u niet tevreden bent over een prestatie, kunt u hier contact met ons opnemen.

Voor eigenaars van voertuigen – Schaderegeling

Mijn auto is beschadigd, wat moet ik doen?

Wend u bij een schadegeval tot uw autobedrijf als garantiegever en bespreek wat u verder moet doen.

Hoe wordt een schadegeval in het buitenland afgehandeld?

En cas de sinistre à l’étranger, veuillez informer votre Bij een schadegeval in het buitenland informeert u uw dealer vóór aanvang van de reparatie. Wij zorgen na overleg met de dealer voor al het overige.

Welke informatie moet ik bij de hand hebben bij een schadegeval?

Hou uw garantieovereenkomst bij de hand, zolang er nog geen diagnose door de werkplaats is opgesteld. Indien het voertuig reeds nagekeken is door een werkplaats, moet u de werkplaats vragen om meteen contact op te nemen met ons.

Voor eigenaars van voertuigen – Uw garantie/uw contract

Ik vind mijn garantiedocumenten niet meer, wat nu?

Neem contact op met uw dealer. Hij zal u graag verder helpen.

De gegevens op de polis kloppen niet, wat moet ik doen?

Neem contact op met uw dealer. Hij zal u graag verder helpen.

Wat moet ik doen, als ik mijn voertuig met een garantie van Real Garant wil verkopen?

Lees uw garantievoorwaarden. In geval van twijfel wendt u zich tot uw dealer, met uw koopovereenkomst (dit hebt u nodig als bewijs voor een particuliere verkoop), want in sommige gevallen moet de dealer zijn toestemming geven voor de garantieoverdracht. Als er volgens de garantievoorwaarden geen toestemming nodig is van de dealer, kunt u de garantieoverdracht samen met de koopovereenkomst rechtstreeks indienen. Let erop dat de garantie vervalt als u het voertuig bij een dealer/wederverkoper inruilt.

Hoeveel kost een garantie?

De kosten van een garantie hangen af van verschillende factoren, zoals bijvoorbeeld de looptijd, de omvang van de garantie of de kilometerstand.

Hoe kan ik mijn garantie opzeggen?

Alleen de dealer kan de annulering van een garantie uitvoeren. Neem contact met hem op.

Is mijn garantie ook geldig in het buitenland?

In uw garantievoorwaarden is in detail beschreven waar de garantieverzekering geldig is.

Wat valt er allemaal onder de dekking van mijn garantie?

De omvang van een garantie wordt nader bepaald in de garantievoorwaarden.

Moet ik het onderhoudsschema volgen?

Oui, veuillez tenir compte des instructions du Ja, neem hierbij de instructies van de fabrikant in acht, zoals vermeld in de handleiding van uw voertuig.

Waar kan ik een garantie afsluiten?

Vous pouvez souscrire une garantie lors de l’achat Een garantie kunt u bij de aankoop van een voertuig bij uw dealer afsluiten. Vraag naar de producten van Real Garant.

Kan ik een garantie rechtstreeks via Real Garant afsluiten?

Het is niet mogelijk om rechtstreeks een garantie af te sluiten via Real Garant. Wij werken uitsluitend met autobedrijven/motorfietsdealers als garantieverzekeraars en/of dienstverleners samen.

Hoe kan ik een garantie verlengen?

Een garantieverlenging kunt u alleen via uw dealer afsluiten. Neem contact met hem op.

Wat moet ik doen als mijn adres gewijzigd is?

Meld u bij de dealer of bij onze klantendienst en geef de adreswijziging door.