Έντυπο

Real Garant Versicherung AG
Marie-Curie-Str. 3
73770 Ντένκεντορφ
Tηλ.: +49 711 49063 0
Φαξ: +49 711 49063 118
Email: info@realgarant.com

Εκτελεστική εποπτική αρχή
Ομοσπονδιακή Αρχή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (BAFin)
Graurheindorfer Strasse 108
53117 Βόννη, Γερμανία
Tηλ.: +49 (0) 228 4108 0
Φαξ: +49 (0) 228 4108 1550
www.bafin.de

Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου: Γιάβεντ Μπάρνα
Εκτελεστική Επιτροπή: Λουτς Κορτλίκε (Πρόεδρος), Χορστ Νουσμπάουμερ, Μάικλ Ρόιτερ

Νομική μορφή: Εταιρία
Έδρα της εταιρίας: Ντένκεντορφ
Επαρχιακό δικαστήριο: Στουτγκάρδη (HRB 213642)
ΑΦΜ: DE246063838

Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, η Real Garant Versicherung AG είναι ο πάροχος όλων των τηλεμέσων που προσφέρονται στον ιστότοπο realgarant.com, καθώς και όλων των άλλων τηλεμέσων που αναφέρονται σε αυτό το έντυπο.

Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 36 του νόμου περί επίλυσης καταναλωτικών διαφορών:
Η Real Garant Versicherung δεν συμμετέχει σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτών.

Εταιρίες της Real Garant Versicherung AG

Η Real Garant Versicherung AG ασκεί μέρος των δραστηριοτήτων της στη Γερμανία μέσω παρόχων υπηρεσιών.
Αυτός ο ιστότοπος περιέχει όλα τα υποχρεωτικά στοιχεία για τις κύριες εταιρείες της Real Garant Versicherung AG που δραστηριοποιούνται στη Γερμανία.

Real Garant GmbH Garantiesysteme
Διοίκηση: Λουτς Κορτλίκε, Флориан Рохкам, Дарко Косич, Кристоф Мюлер, Μάικλ Ρόιτερ, Χορστ Νουσμπάουμερ
Έδρα της εταιρίας: Ντένκεντορφ
Επαρχιακό δικαστήριο: Στουτγκάρδη (HRB 213660)
ΑΦΜ:  DE180236061

 

Αυτό το αποτύπωμα ισχύει και για τις προσφορές μας στα:

LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/realgarant

XING:
https://www.xing.com/pages/realgarant

Η Real Garant στην Ευρώπη

Στην Ευρώπη, δραστηριοποιούμαστε στο πλαίσιο της ελευθερίας εγκατάστασης, καθώς και στο πλαίσιο των κανόνων ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Αυτός ο ιστότοπος περιέχει τις υποχρεωτικές λεπτομέρειες για αυτές τις δραστηριότητες.

 

Αυστρία
Real Garant Versicherung AG
Υποκατάστημα Αυστρίας
Perfektastrasse 73/2/2
1230 Βιέννη

Νομική μορφή: Υποκατάστημα
Διεύθυνση υποκαταστήματος: Βιέννη
Επαρχιακό δικαστήριο Βιέννης FN 216956d
ΑΦΜ: ATU61037425
Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: Μάικλ Ερμπ, M.A.

Εκτός από την εποπτεία από τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Αρχή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (βλέπε ανωτέρω), το αυστριακό υποκατάστημα υπόκειται επίσης σε περιορισμένο νομικό έλεγχο από την Αυστριακή Αρχή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (Finanzmarktaufsicht, FMA), Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Βιέννη.

 

Real Garant GmbH Garantiesysteme
Υποκατάστημα Αυστρίας
Perfektastrasse 73/2/2
1230 Βιέννη

Νομική μορφή: Υποκατάστημα
Διεύθυνση υποκαταστήματος: Βιέννη
Επαρχιακό δικαστήριο Βιέννης FN 444626m
ΑΦΜ: ATU70254618
Μόνιμος αντιπρόσωπος: Mάικλ Ερμπ, M.A.

Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 19 του ομοσπονδιακού νόμου για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών: Το υποκατάστήμά μας στην Αυστρία δεν συμμετέχει σε εναλλακτικές διαδικασίες επίλυσης καταναλωτικών διαφορών.

 

Βέλγιο

Real Garant Versicherung AG
Υποκατάστημα Βελγίου
Manta 12
9250 Waasmunster

Νομική μορφή: Υποκατάστημα
Διεύθυνση υποκαταστήματος: Waasmunster
Αριθμός μητρώου εταιρίας: 0478.766.858
ΑΦΜ: BE0478766858
Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: Βιμ Φανάκερε

Εκτός από την εποπτεία από τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Αρχή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (βλ. παραπάνω), το βελγικό υποκατάστημα υπόκειται επίσης σε περιορισμένη νομική εποπτεία από την Autorité des services et marchés financiers (FSMA), Rue de Congrès 12-14, 1000 Βρυξέλλες και την Εθνική Τράπεζα του Βελγίου, Boulevard de Berlaimont 14, 1000 Βρυξέλλες.

Real Garant GmbH Garantiesysteme
Υποκατάστημα Βελγίου
Manta 12
9250 Waasmunster

Νομική μορφή: Υποκατάστημα
Διεύθυνση υποκαταστήματος: Waasmunster
Αριθμός μητρώου εταιρίας: 0680.483.704
ΑΦΜ: BE0680483704
Μόνιμος αντιπρόσωπος: Βιμ Φανάκερε

Ανακοίνωση σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 2013/11 της 21/5/2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών: Το υποκατάστημά μας στο Βέλγιο δεν συμμετέχει σε εναλλακτικές διαδικασίες επίλυσης καταναλωτικών διαφορών.

 

Ισπανία

Real Garant España, S.L.
Fuerteventura, 4; 2ª Planta modulo 7
28703 San Sebastián de los Reyes (Μαδρίτη)

Νομική μορφή: Μονομελής εταιρία
Έδρα της εταιρίας: 28703 San Sebastián de los Reyes (Μαδρίτη)
Καταχώρηση στο εμπορικό μητρώο της πόλης της Μαδρίτης, τόμος 17339, σελ. 121, φύλλο M-297.441
ΑΦΜ: ESB07756034
Διευθύνων αντιπρόσωπος: Λουτς Κορτλίκε

Ανακοίνωση σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 2013/11 της 21/5/2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών: Η Real España, S.L. δεν συμμετέχει σε εναλλακτικές διαδικασίες επίλυσης καταναλωτικών διαφορών.

 

Iταλία

Real Garant Versicherung AG
Υποκατάστημα Iταλία
Via Enrico Fermi 11A
37135 Verona

Νομική μορφή: Υποκατάστημα
Διεύθυνση υποκαταστήματος: Verona
Cammerao di commerico industria artigianato e agricoltura di Verona, Numero REA VR-432966
ΑΦΜ: IT10122640963
Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: Domenico Soldo

Εκτός από την εποπτεία από τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Αρχή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (βλ. παραπάνω), το ιταλικά υποκατάστημα υπόκειται επίσης σε περιορισμένη νομική εποπτεία από την „Instituto per vigilanzasulle assicurationi“ (IVASS), Via del Quirimaie 21, 00187 Roma.

Ανακοίνωση σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 2013/11 της 21/5/2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών: Το υποκατάστημά μας στο Iταλία δεν συμμετέχει σε εναλλακτικές διαδικασίες επίλυσης καταναλωτικών διαφορών.

 

Ουγγαρία

Real Garant GmbH Garantiesysteme
Υποκατάστημα Ουγγαρία
2142 Nagytarcsa, Naplás út 1.

Νομική μορφή: Υποκατάστημα
Διεύθυνση υποκαταστήματος: Nagytarcsa
Αριθμός μητρώου εταιρίας: 13-17-000246
ΑΦΜ: HU28996219
Μόνιμος αντιπρόσωπος: Ádám Pataki

Ανακοίνωση σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 2013/11 της 21/5/2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών: Το υποκατάστημά μας στο Ουγγαρία δεν συμμετέχει σε εναλλακτικές διαδικασίες επίλυσης καταναλωτικών διαφορών.

 

Η Real Garant Versicherung AG δραστηριοποιείται ως πάροχος υπηρεσιών στις ακόλουθες χώρες. Εκτός από την εποπτεία από τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Αρχή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (βλ. παραπάνω), οι αντίστοιχες εθνικές εποπτικές αρχές παρέχουν περιορισμένη νομική εποπτεία.

Κάτω Χώρες

Autoriteit Financiële Markten
Postbus 11723
1001 GS Άμστερνταμ

De Nederlandsche Bank
Postbus 98
1000 AB Άμστερνταμ

Στις Κάτω Χώρες συμμετέχουμε στο Het Financiële Klachteninstituut.

Λουξεμβούργο

Commissariat des Assurances
7, Boulevard Joseph II
1840 Λουξεμβούργο

Ουγγαρία

Magyar Nemzeti Bank
1054 Βουδαπέστη
Szabadsá tér 9

Τσεχία

Česká Národní Banka
Well Přikopĕ 28
115 03 Πράγα 1

Iταλία

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
Via del Quirinale 21
00187 Ρώμη

Ισπανία

Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
Paseo de la Castellana, 44
28046 Μαδρίτη

Πορτογαλία

Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões
Avenida da República, n.º 76, 6º
1600-205 Lisboa

Γαλλία

Service des Organismes d’Assurances
Secrétariat général de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
Adresse : 4 Place de Budapest
CS 92459, 75436 Paris Cedex 09

Μεγάλη Βρετανία

Prudential Regulation Authority (PRA)
Threadneedle Street
London, EC2R 8AH

Ιρλανδία

Central Bank of Ireland
New Wapping Street
North Wall Quay
Dublin 1
D01 F7X3

Πολωνία

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)
Komisja Nadzoru Finansowego
Piękna 20 skr. poczt. 419
00-549 Warsaw

Ρουμανία

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Splaiul Independenței 15, sector 5
050092 București

Σλοβενία

AZN Agencija za zavarovalni nadzor
Trg republika 3
1000 Ljubljana

Σλοβακία

Narodna banka Slovenska
Imricha Karvasa 1
813 25 Bratislava

Βουλγαρία

Financial Supervision Commission
16 Budapeshta str.
1000 Sofia

Κροατία

Croatian Financial Services Supervisory Agency
Miramarska 24b,
10000 Zagreb

Ελλάδα

Bank of Greece
21, E. Venizelos Avenue GR
102 SO Athens

Εσθονία

Finantsinspektsioon
Sakala 4,
Tallinn, 15030

Λετονία

Latvijas Banka
Valdemāra 2A
Rīgā, LV-1050

Λιθουανία

Lietuvos bankas
Totorių g. 4,
01121 Vilnius

Μάλτα

Malta Financial Services Authority,
Triq l-Imdina, Zone 1
Central Business District, Birkirkara,
CBD 1010

Κύπρος

Central Bank of Cyprus
John Kennedy 80,
Nicosia 1076,

Δανία

Finanstilsynet
Århusgade 110
2100 København Ø

Σουηδία

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm

Νορβηγία

Finanstilsynet
Revierstredet 3
P.O.Box 1187 Sentrum
0107 Oslo

Φινλανδία

FIN-FSA
PL 103, Snellmaninkatu 6,
00101 Helsinki

Iσλανδία

Financial Supervision
Seðlabanki Íslands Fjármálaeftirlit
Katrínartúni 2
105 Reykjavík

Ανακοίνωση σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 2013/11 της 21/5/2013 για την εναλλακτική επίλυσης καταναλωτικών διαφορών και το άρθρο 36 του νόμου περί επίλυσης καταναλωτικών διαφορών (VSBG): Με εξαίρεση τις Κάτω Χώρες, στις προαναφερόμενες χώρες δεν συμμετέχουμε σε καμία εναλλακτική διαδικασία επίλυσης καταναλωτικών διαφορών.