Přidejte se k nám

Pracovní příležitosti

Začněte u nás budovat kariéru

Nabízíme mnoho různých produktů a stejně rozmanité jsou i možnosti, jak u nás začít.
Spojuje nás vášeň pro automobilový průmysl a nadšení pro oblast služeb.
Rádi vám ukážeme, jaké oddělení a oblasti u nás najdete.
Nezáleží na tom, zda jste specialisté v oboru, právě začínáte nebo chcete změnit oblast působení a zatím nemáte žádné zkušenosti.
Ve všech odděleních rádi přivítáme motivované a kvalifikované kolegy, kteří společně s námi šlápnou na plyn.

Začněte u nás kariéru jako stážisté, pracující studenti, absolventi nebo zkušení odborníci.
V jaké oblasti u nás chcete pracovat?

Business Development

Oddělení Business Development rozpracovává a rozvíjí nové oblasti podnikání a připravuje společnost na změny na trhu:

 • Plánování, řízení a kontrola projektů, na kterých spolupracuje několik oddělení
 • Zavádění a optimalizace procesů
 • Koordinace celkového životního cyklu produktů ve spolupráci s příslušnými odděleními
 • Řízení a rozvoj portfolia produktů
 • Analýza trhu, trendů a konkurence

 

Denkendorf/Germany

Co očekáváme

R

Smysl pro inovace

R

Vynikající komunikační schopnosti, přesvědčivé vystupování

R

Koncepční, strategický a systematický způsob práce

Denkendorf/Germany, Vienna/Austria, Sint-Niklaas/Belgium, Madrid/Spain, Verona/Italy

Claims

Oddělení Claims zajišťuje rychlou a nekomplikovanou likvidaci škod. Úkoly zaměstnanců v oddělení Claims zahrnují mimo jiné:

 • Správa škod (zpracování, řízení, prověření nároku)
 • Kontrola správnosti, v odůvodněných případech zadání znaleckých posudků
 • Komunikace s prodejnami, výrobci a odborníky
 • Kontrola výdajů

Chtěli byste blíže poznat zaměstnance z oddělení Claims?
Přejít na profil zaměstnance.

 

Co očekáváme

R

Solidní znalost vozidel

R

Orientace na kvalitu a řešení problémů

R

Pracovitost, dobré komunikační schopnosti a zájem o kancelářskou pozici

Customer Support

Customer Support zpracovává všechny otázky našich partnerů, které souvisejí se smlouvami. Úlohy zahrnují například následující:

 • Písemná a telefonická péče o smluvní partnery
 • Tvorba a zasílání smluvních dokumentů
 • Vytváření produktů a péče o zákaznické údaje ve Warranty Management System (WMS)
 • Zasílání podkladů o produktech a reklamních materiálů
 • Příprava údajů, analýz apod. pro naše pracovníky servisu

Představujeme vám pracovníka z oddělení Customer Support.
Přejít na profil zaměstnance.

 

Denkendorf/Germany, Vienna/Austria, Sint-Niklaas/Belgium, Madrid/Spain, Verona/Italy

Co očekáváme

R

Orientace na poskytování kvalitních služeb

R

Vynikající komunikační schopnosti a přátelské vystupování

R

Orientace na služby, výsledky a kvalitu

Denkendorf/Germany

Finance & Risk Management

Oddělení Finance & Risk Management se stará o účetnictví, controlling a řízení rizik.
K úkolům patří mimo jiné:

 • Analýza vývoje společnosti a příprava finančního plánu
 • Příprava hlášení pro zainteresované subjekty
 • Příprava měsíčních a ročních uzávěrek Real Garant
 • Provádění veškerých platebních transakci
 • Identifikace a vyhodnocení podstatných rizik pro společnost a zavádění opatření, omezujících tato rizika

 

Co očekáváme

R

Kladný vztah k práci s čísly

R

Pečlivost a obchodní uvažování

R

Systematický způsob práce a analytické myšlení

Human Resources

V oddělení Human Resources jsou v centru pozornosti aktuální i budoucí zaměstnanci Real Garant. Úlohy v oddělení HR zahrnují:

 • Poskytování informací vedení a vedoucím pracovníkům a řízení zaměstnanců.
 • Administrativní zajištění zaměstnanců od přijetí až pro propuštění
 • Nábor
 • Rozvoj zaměstnanců a řízení talentů
 • Spolupráce s podnikovou radou
 • Plánování a řízení lidských zdrojů

Kolegyně z HR se představuje:
Přejít na profil zaměstnance.

Denkendorf/Germany

Co očekáváme

R

Flexibilita

R

Znalost lidí a empatie

R

Diskrétnost, vyjednávací schopnosti a vynikající komunikační schopnosti

Denkendorf/Germany

IT & Provozní organizace

Kolegové z oddělení IT & Provozní organizace se starají o technickou infrastrukturu společnosti a dále ji zlepšují:

 • Podpora a rozvoj našeho záručního software WHM
 • Tvorba, správa a analýza databází
 • Vytváření, testování a optimalizace hlášení
 • Práce na projektech
 • Kontaktní místo pro veškeré otázky ohledně technické infrastruktury

Co očekáváme

R

Nadšení pro počítače a techniku

R

Flexibilita a organizační talent

R

Systematický a analytický způsob práce, orientace na řešení problémů

Legal & Compliance

Oddělení Legal & Compliance má na starosti kontrolu, dodržování a provádění všech zákonných předpisů a zákonů u Real Garant. Úkoly například zahrnují:

 • Podávání informací z právní oblasti vedení společnosti a všem oddělením
 • Zodpovědnost za veškeré oblasti, týkající se práva, především za pojistné smlouvy, právní dohled, obecně smlouvy a pracovní právo.
 • Kontrola dodržovaní všech právních zákonů a předpisů.
 • Podpora u strategických podnikatelských otázek
 • Zastupování společnosti před soudem

 

Denkendorf/Germany

Co očekáváme

R

Všeobecný přehled v oboru

R

Způsob práce zaměřený na poskytování služeb, odpovědný přístup

R

Vyjednávací schopnosti, schopnost řešit konflikty a flexibilita

Denkendorf/Germany

Marketing & PR

V oddělení Marketing & PR vládne kreativita. K úlohám kolegů z marketingu patří:

 • Návrhy, vytváření i správa všech propagačních akcí, jako například: Inzeráty, letáky a reklamní předměty
 • Tiskové zprávy a styk s veřejností
 • Péče o webové stránky
 • Řízení externích poskytovatelů služeb
 • Podpora při organizaci událostí

Chcete se seznámit s kolegyní z oddělení Marketing & PR?
Přejít na profil zaměstnance.

Co očekáváme

R

Kreativita

R

Cit pro design a schopnost vytvářet poutavé texty

R

Vynikající organizační a komunikační schopnosti

Sales

Oddělení Sales se stará o podporu našich místních partnerů a získává nové zákazníky. Toto jsou hlavní úkoly našich kolegů:

 • Kompetentní poradenství a podpora partnerů
 • Profesionální získávání nových zákazníků
 • Školení servisních pracovníků v prodejnách aut
 • Sledování trhu a konkurence
 • Reprezentace společnosti ne prodejních akcích
 • Plánování a předvádění projektů v oblasti prodeje
 • Budovaní a rozšíření automobilové sítě

Chcete se seznámit s kolegy z oddělení Sales?
Přejít na profil zaměstnance.

Germany, Austria, Czech Republic, Hungary, Slovakia, Italy

Co očekáváme

R

Nadšení pro prodej

R

Výdrž a vytrvalost

R

Vynikající komunikační schopnosti, přesvědčivé vystupování a ochota cestovat

Denkendorf/Germany

Underwriting

Oddělení Underwriting hodnotí pojistná rizika a vypočítává příslušné pojistné. K úlohám oddělení patří:

 • Příprava krytí a výpočet pojistného
 • Vykazování a hodnocení pojistných rizik
 • Správa portfolia Analýza nákladů / přínosů
 • Vypracování doporučení sanace a monitorování sanačních procesů
 • Spolupráce na vývoji produktů

Kolegyně z odděleni Underwriting se představuje:
Přejít na profil zaměstnance.

Co očekáváme

R

Kladný vztah k práci s čísly

R

Orientace na služby, pečlivost

R

Systematický, analytický a metodický způsob práce