Wyłączenie odpowiedzialności

Warunki użytkowania i informacje prawne

Zawartość stron internetowyych
Informacje zawarte w tej witrynie mają na celu wstępne wprowadzenie do naszych produktów i usług. Aby zapoznać się z indywidualnymi cechami produktu, zapoznaj się z dokumentami umownymi i ogólnymi warunkami handlowymi odpowiednich produktów. Informacje na tych stronach internetowych nie zastępują porad odpowiednich ekspertów technicznych związanych z daną sprawą. Real Garant Versicherung AG i Real Garant GmbH Garantiesysteme nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z treści tych stron internetowych.

Dokładnie sprawdziliśmy zawartość tych stron internetowych. Zawartość tych stron internetowych jest regularnie sprawdzana i aktualizowana pod kątem aktualności i kompletności. Mimo to nie możemy wykluczyć możliwości wystąpienia błędów. W związku z tym nie gwarantujemy informacji dotyczących aktualności ani kompletności lub dokładności podawanych informacji i powiadomień.

 

Wykorzystywanie znaków towarowych, logo i korzystanie z zawartości tych stron internetowych
Znaki towarowe i logo Real Garant Versicherung AG i Real Garant GmbH Garantiesysteme używane na tych stronach internetowych są chronione prawem ochronnym znaków towarowych. Używanie znaków towarowych i logo Real Garant Versicherung AG i Real Garant GmbH Garantiesysteme, a także treści tych stron internetowych — nawet we fragmentach — jest niedozwolone bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

 

Łącza do innych stron internetowych
Jeżeli nasze strony internetowe są połączone z innymi stronami, niniejszym informujemy, że zawartość tych stron nie została zweryfikowana i nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość innych stron internetowych.

Zawiadomienie zgodnie z dyrektywą 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozwiązywania sporów konsumenckich

Real Garant Versicherung AG i Real Garant GmbH Garantiesysteme nie biorą udziału w postępowaniach w sprawie rozstrzygania sporów przed arbitrażowymi organami konsumenckimi i nie są do tego zobowiązane. Dotyczy to wszystkich krajów, w których prowadzimy działalność z wyjątkiem Holandii.

Verein Versicherungsombudsmann e.V., Berlin
Real Garant Versicherung AG nie podlega jurysdykcji Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Ubezpieczeń (Versicherungsombudsmann e.V.) w Berlinie.

 

Gwarancja mobilności
W Niemczech nasze ubezpieczenie gwarancji mobilności jest oferowane przez naszego partnera Europ Assistance Versicherungs AG, Infanteriestrasse 11, 80797 Munich, Niemcy.

W Belgii nasze ubezpieczenie gwarancji mobilności jest oferowane przez naszego partnera AXA Assistance Benelux, Avenue Louise 166, B1-1050 Brussels, Belgia.

W Austrii nasze ubezpieczenie gwarancji mobilności jest oferowane przez naszego partnera Europ Assistance Holding Irish Branch, 13-17 Dawson Street, Dublin 2, Irlandia.

W Hiszpanii nasze ubezpieczenie gwarancji mobilności jest oferowane przez naszego partnera IMA IBÉRICA, C/ Julián Camarillo, 29, 28037 Madrid.

 

Inspektor ochrony danych
Zadania inspektora ochrony danych są administrowane przez inspektora ochrony prywatności grupy Zurich Insurance Group Germany. Wszelkie pytania prosimy przesyłać na adres:

Zurich Group Germany
Group Privacy
53096 Bonn, Niemcy