Изграждане на доверие

За нашите партньори

Real Garant Versicherung AG е Вашият опитен партньор в областта на застраховането на гаранции.
Днес ние сме един от водещите доставчици на програми за лоялност на клиентите в Европа в автомобилната търговия.
С Real Garant като Ваш застраховател и доставчик на услуги можете да се осланяте на нашия 30-годишен опит в автомобилната индустрия. Повече от 160 служители работят за нашите партньори. Те са разпределени в нашите представителства в Германия, Австрия, Белгия, Испания, Италия и Унгария, както и в допълнителни местни звена за продажби и обслужване.

34

години опит

9000

лоялен партньор на наша страна

370500

годишни договори за гаранции

Намерете Вашия местен център за контакт

Real Garant Versicherung AG е Вашият опитен партньор в областта на застраховането на гаранции.
Вие сте партньор и търсите лице за контакт, с което да обсъдите гаранциите?
Нашите регионални мениджъри продажби с удоволствие ще Ви помогнат, като отговорят на Вашите въпроси.

Димитър Костадинов

В случай на застрахователна претенция

Въпреки обстойните прегледи и щателната проверка преди продажбата, понякога се случва автомобилът да има дефект или да е повреден.
Разполагайки с гаранция, Вашите клиенти могат да са сигурни, че възникналите проблеми ще бъдат отстранени незабавно.

Гореща линия за рекламации

" class=

Уреждане на застрахователни претенции

Завеждане на щета

При възникнала щета, моля, информирайте Real Garant преди да започнете ремонтни дейности.
Ще намерите нужната информация за контакт под горещите линии за заявяване на претенция.

Проверка на гаранцията

Real Garant ще провери дали съответните щети са включени в гаранционното покритие. След това се издава разрешение за ремонт в съответствие с условията на гаранцията и се завежда номер на разрешение.

Получаване

След приключване на ремонтните работи Real Garant ликвидира щетата в съответствие с издаденото разрешение за ремонт. Това обикновено се случва в рамките на 2-3 работни дни след получаване на фактура.